İyon Derişimi

Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonlarına ayrışarak çözünürler. Çözeltide çözünen maddenin derişiminden faydalanarak çözeltideki iyonların iyon derişimi hesaplanabilir.