İyon Derişimi Çözümlü Kimya Sorusu

 

İyon derişimi toplamı 6M olan CaBr2 çözeltisi 200 ml dir. Buna göre, çözeltide çözünmüş olan CaBr2 nin kütlesi kaç gramdır? (Ca:40 Br:80)

 

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için bileşiğin çözeltiye verdiği iyon denklemini doğru yazmak gerekir.

CaBr2——>Ca^+2_____+_____2Br^-

xM_______xM_____________2xM

 

Toplam iyon derişimi = x +2x=3x=6M  —–> x=2M

M=n/V

2=n/0,2

n= 0,4 mol CaBr2 çözünmüştür.

 

1 mol CaBr2              200 gram ise

0,4 mol CaBr2             x

____________________

x= 80 gram CaBr2  çözünmüştür.