İyon Derişimi Çözümlü Kimya Sorusu

İyon derişimi sorusu

Asitler bazlar ve tuzlar suda iyonlarina ayrisar

İyon derişimi toplamı 6M olan CaBr2 çözeltisi 200 ml dir. Buna göre, çözeltide çözünmüş olan CaBr2 nin kütlesi kaç gramdır? (Ca:40 Br:80)

 

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için bileşiğin çözeltiye verdiği iyon denklemini doğru yazmak gerekir.

CaBr2——>Ca^+2_____+_____2Br^-

xM_______xM_____________2xM

 

Toplam iyon derişimi = x +2x=3x=6M  —–> x=2M

M=n/V

2=n/0,2

n= 0,4 mol CaBr2 çözünmüştür.

 

1 mol CaBr2              200 gram ise

0,4 mol CaBr2             x

____________________

x= 80 gram CaBr2  çözünmüştür.

 

İyon derişimi konu anlatımı için tıklayınız.