Atom ve Yapisi

ÇÖZÜMLÜ   ATOM SORULARI

1.  Atom no 24 olan element ile ilgili;

I. Degerlik elektronları 4s ve 3d orbitallerindedir.
II. Degerlik elektron sayısı 6’tir.
III. 10 tane dolu, 4 tane yarı dolu orbitali vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Çözüm:

24 eletron dağılımında özel durum var.

Elektron dağılımını yazarsak : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ________I  ve II doğru

S1d5 küresel simetri özel durum var; 10 tane dolu yok. 6 yarım dolu var III. yanlış

2.  Proton sayısı 21 olan bir element için;

I. B grubu elementidir.
II. Bir metalle bileşik oluşturmaz.
III. 17 Cl ile iyonik yapılı bir bileşik oluşturur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Çözüm:

Elektron dağılımını yazarsak(21)=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1  dağılım d ile sonlandığı için Bgrubudur. I doğru

Bgrubu metal olduğu için metal metal bileşik oluşturmaz. II doğru

metal ametal iyonik bağlı bileşik oluşturur. III doğru

3. Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki tanecik aynı elemente aittir?

A) Elektron sayısı eşit olan anyon ve katyon
B) İzoton iki atom
C) İzotop iki atom
D) Nötron sayıları eşit atomlar
E) İzobar iki atom

ÇÖzüm:

Izotop atomlarin cekirdek yükü/proton sayisi ayni ama; nötron sayilari farklidir. Taneciklerdeki proton sayisi ayniysa zaten ayni elemente aitlerdir, yani proton sayisi belirler. cvap C

4.    X+3 iyonunun 18 elektronu ve 24 nötronu vardır.

I. Atom numarası 21’dir.
II. Nükleon sayısı 45’tir.
III. Yan grup elementidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Çözüm:

ps= es + iyon yuku formulunden atom no= 21 çıkar I doğru

K.n= ps  + ns  formulunden  kütle no 45 çıkar II doğru

A grubu elementler BAŞ grup elementleri B grubu elementler YAN grup elementleridir

3B grubundadır. Dolayısıyla III doğru

Faydalandığınız içerikle ilgili yorum yazarak bize destek olabilirsiniz.