Bileşiklerin Adlandırılması Örnekler

 

 

 

H2O: Dihidrojen monoksit

NH3:  Azot trihidrür veya Trihidrojen nitrür
HF : Hidrojen Florür
CaS : Kalsiyum Sülfür
CaO: Kalsiyum Oksit
MgI2: Magnezyum İyodür
BaH2: Baryum Hidrür
Ca3P2: Kalsiyum Fosfür

  

NaCl: Sodyum Klorür
KI: Potasyum iyodür
NH4Cl : Amonyum klorür
NH4F: Amonyum Florür
(NH4)2S: Amonyum Sülfür
(NH4)2SO4: Amonyum Sülfat
(NH4)2SO3: Amonyum Sülfit
(NH4)3PO4: Amonyum Fosfat
(NH4)3PO3: Amonyum Fosfit
CaF2: Kalsiyum Florür
AlBr3: Alüminyum Bromür
KF: Potasyum Florür
CaSO4 : Kalsiyum Sülfat
K2SO4: Potasyum Sülfat
MgSO4: Magnezyum Sülfat
Na2SO4: Sodyum Sülfat
CaCO3: Kalsiyum Karbonat
MgCO3 : Magnezyum Karbonat
K2CO3: Potasyum Karbonat
Na2CO3: Sodyum Karbonat 

CO2 : Karbon dioksit
CO: Karbon monoksit
SO: Kükürt monoksit
SO2: Kükürt dioksit
SO3: Kükürt trioksit
NO2: Azot dioksit
N2O4: Di Azot Tetra Oksit
N2O5: Di Azot Penta Oksit
CCl4: Karbon tetra klorür
CH4: Karbon tetra Hidrür
Ca(OH)2: Kalsiyum Hidsoksit
NaOH: Sodyum Hidroksit
KOH: Potasyum Hidroksit
Mg(OH)2: Magnezyum Hidroksit
MgH2 : Magnezyum Hidrür

  

Al2O3 : Alüminyum Oksit
CaO: Kalsiyum Oksit
MgO: Magnezyum Oksit
Na2O: Sodyum Oksit
K2O: Potasyum Oksit
Fe2O3 : Demir(III) Oksit
FeO : Demir (II) Oksit
CuO : Bakır(II) Oksit
Cu2O: Bakır(I) Oksit
PbO: Kurşun (II) Oksit
PbO2 : Kurşun (IV) Oksit

 

Adlandırılmasını istediğiniz bileşiği yorum kısmına yazabilirsiniz.