Mol Kavramı

 

ÇÖZÜMLÜ MOL KAVRAMI SORULARI

Bu sayfada çözmüş olduğumuz soruların farklı çözümleri de mevcuttur.

1. 10 gr Mg3N2 bileşiği ile ilgili:

      I. 0,1 moldür.

     II. 0,5 mol atom içerir.

    III. 7,2 gr Mg içerir.

yargılarıdan hangileri doğrudur? (Mg:24  N: 14)

Çözüm: 

Mol kavramı ile ilgili soruları çözmek için oran orantıdan faydalanacağız. Oran orantıda da ilk satırı genelde  1 mol’e  göre yazarız.

şimdi bir mol Mg3N2 nin kütlesini bulalım:  3.Mg + 2.N   Mg ve N atomlarının mol kütlelerini yerine yazarsak 3.24 + 2.14= 100 gram

1mol Mg3N2              100 gr ise

x                                10 gr
————————————–

x=  0,1 mol Mg3N2                                       I

1 mol bileşikte    5 mol atom varsa

0,1 mol bil.         X

———————————————–

x= 0,5 mol atom içerir.                            II

1 mol bileşikte     72 gr Mg atomu varsa

0,1 mol bil.            X      Mg atomu vardır.

———————————————–

x= 7,2 gram Mg vardır.                           III

 2.  6 gr Hidrojen atomu içeren NH3 bileşiği kaç moldür?(H:1)

1 mol NH3 bileşiğinde    3 gr H atomu varsa

x mol                                    6 gr H atomu vardır.

—————————————————————

x: 2 mol dür.

3.   2 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde toplam kaç tane atom vardır?

Çözüm:

Soru da     taNe geçiyorsa veya mol geçmiyorsa (kaç atom vardır gibi.)   avagadro sayısı işin içine girer.2Al +3S+ (3.4)12O= 17.N tane atom

1 molde toplam  17.N tane atom vardır

2mol de                  x

——————————————–

x= 34.N tane atom vardır.

  

4.         5,1 gram NH3 bileşiği ile ilgili;

 1. 0.3 moldür.
 2. 4,2 gram N içerir.
 3. 1,2 mol atom içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(N: 14  H:1 )

A)  Yalnız I    B)  Yalnız  II    C)Yalnız III   D)   I ve II       E) I, II ve III

Çözüm:

Soruyu çözmek için öncelikle bileşiğin mol ünü bulmamız gerekmektedir.Oran orantıda ilk satırı genelde 1 mole göre yazdığımız için bileşiğin mol kütlesini(1 molünün kütlesini) öncelikle bulmamız gerekmektedir. N  +  3.H şimdi N ve H değerlerini (N:14H:1)yerine yazarsak  14 +  3.1= 17gr

 

1 mol NH3         17gr ise

X mol NH3        5,1 gram  dır.

————————————–

X= 0,3 mol NH3 I doğru

1 mol NH3 te           14 gr  N varsa

0,3 mol NH3             x

——————————————-

X= 4,2 gr N vardır. II doğru

 

Atom demek bileşikteki elementlerin sayıları toplamıdır. 1 N + 3 H = 4 atom

1 mol bileşikte              4 mol atom varsa

0,3 mol bileşikte           x

———————————————–

X= 1,2 mol atom vardır III doğru

 5.         3,01.1023   tane molekül içeren C2H6 bileşiği için;

 1. 0,5 moldür.
 2. 2,4 gram C  içerir.
 3. Toplam 4 mol atom içerir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

(  C:12   H:1  NA: 6,02.1023  )

A)  Yalnız I    B)  I ve  II    C)  I ve III     D)   II ve III       E) I, II ve III

Çözüm: 

Molekül dendiği zaman bileşiğin kendisini anlarız. C2H bileşiği 1 molekül dür.

 

Mol kavramı sorularını çözebilmek için Burada şu denkliği yazabiliyor olmamız gerekir .

 

1 mol  Mg atomu         =  6,02.10^23 tane Mg atomu          =  24 gr Mg

1 mol  H2O molekülü  =  6,02.10^23 tane H2O molekülü  =  18 gr H2O

 

Bu denkliği bu şekilde çoğalta biliriz. 1 mol denince  6,02.10^23 tane atom veya molekül anlayabiliriz.

 

1 mol C2H6 bileşiğinde      6,02.10^23 tane molekül varsa

X mol C2H6 bileşiğinde      3,01.10^23tane molekül vardır.

—————————————————————————

X=   0,5 mol   I doğru

1 mol bileşikte           24 gr C varsa

0,5 mol bileşikte          X gr C vardır

——————————————

X= 12 gr C  II yanlış

1 mol bileşikte             8 mol atom varsa

0,5 mol bileşikte           x

———————————————–

X= 4 mol atom vardır.  III.doğru6.         8  gram  C3H4 gazı ile ilgili;

 1. 0,25 moldür.
 2. 0,8   gram H içerir.
 3. 1,4.N tane atom içerir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

(C: 12  H:1   N: Avogadro sayısı)

A)  Yalnız I    B)  I ve  II    C)  I ve III   D)   II ve III       E) I, II ve III

Çözüm:

1 mol bileşik       40 gr ise

x mol bileşik       8  gr  dır

———————————

X= 0,2 mol dur.  I yanlış

1 mol bileşik          4gr H içerirse

0,2 mol bileşik       x gr  H içerir

—————————————

X= 0,8 gram Hiçerir.   II doğru

1 mol bileşik          7.N tane atom içerirse

0,2 mol bileşik       x gr tane atom içerir

———————————————–

X=  1,4.N tane atom III Doğru

7.         3,01.1023  tane  XO molekülü 15 gram ise  

bileşikteki X’in atom kütlesi kaç gramdır?

(O:16   NA:6,02.1023 )

A)  54  B)  32 C)   24     D)  16     E)  14

Çözüm :

3,01.10^23tane XO molekülü        15 gr ise

6,02.10^23 tane XO molekülü        a gr dır.

————————————————–

A=  30 gram

X  +   O = 30   oksijenin atom agırlığını (16) yerine yazarsak

X  + 16  = 30   buradan x = 14 çıkar

 8.         8,8  gram C3H8  bileşiği toplam kaç mol atom içerir?(C:12 H:1)

 

A)  2,2 B)  2,2.N  C)  11   D)  0,6    E)  1,6

 

Çözüm

Önce bileşiğin kaç mol olduğunu buluruz. Bileşğin molunu bulmadan da çözümü mümkündur.

1 mol C3H8          44 gr ise

X mol                   8,8 gr dır.

———————————–

X=  0, 2 mol dur.

1 mol de             11 mol atom varsa

0,2 mol de          x mol atom vardır.

——————————————-

X= 2,2 mol atom vardır.

 

2.yol

 

44 gram C3H8  de     11 mol atom varsa

8,8 gram C3H8  de     x mol atom vardır.

————————————————

X= 2,2 mol atom

9.  XOn bileşiğinin 0,5 molünde toplam 2 mol atom vardır.Bileşik kütlece % 40 X içerdiğine göre, X in atom kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? (O=16)

        A) 16            B)24          C) 32            D) 40          E) 48

   

Çözüm:

önce n yi buluruz,0,5 molde toplam 2 atom var ise 1molde n+1 olmalı n burdan 3   cıkar. XO3 bileşiği x*1/16*3 oranı kütlece birleşme oranı olan 40/60 a eşitlendiğinde x,32 cıkar.10.  NK’ da 5,6 L hacim kaplayan CH4 gazı için;

I. 0,25 moldür.
II. Kütlesi 4 gramdır.
III. 1,505.10^23 tane molekül içerir.

yargılarından hangileri doğrudur? 
(C: 12, O: 16, Avogadro sayısı: 6,02.10^23)

A) Yalnız I          B) Yalnız II       C) I ve II          D) I ve III         E) I, II ve III

Çözüm:

1 mol                                    22,4 litre

xmol                                  5,6litre

————————————-

x=0,25 mol çıkar

Sonra CH4 ün ktlesı 16 gramdir. 1mol 16 gramsa 0.25 mol 4. gramdir. En son olarak 1.505.10^23/6.02.10^23=0.25 mol olur buda bize molekül tanesini verir.11.    Bir tane XO2 molekülü 46/N gram olduğuna göre, X’in atom ağırlığı nedir?
(O= 16 N= Avagadro sayısı)

A) 12 B)14 C) 16 D) 24 E) 32

1 tane XO2          46/ N  gram ise

N tane XO2            a gram dır

—————————————-

a=  46 gr——————————–> X   +   2.O  =  46__>

X  + 2.16= 46         ——-> X=14 gram

 

Mol kavramı ile ilgili daha fazla çözümlü sorular için tıklayınız.

8 Comments

 1. Pelin
  Aralık 12, 2019 @ 12:50 am

  Çok güzel olmuş elinize sağlık

  Reply

  • kimyali
   Aralık 12, 2019 @ 9:39 am

   Çok Teşekkürler. Başarılar dileriz.

   Reply

 2. Ahsen
  Aralık 15, 2019 @ 4:35 pm

  Çok güzel anlatmışsınız. Elinize sağlık:)

  Reply

  • kimyali
   Aralık 15, 2019 @ 10:29 pm

   Çok Teşekkürler. Başarılar dileriz.

   Reply

 3. Hasan
  Aralık 23, 2019 @ 10:56 pm

  Çok güzel bir anlatım olmuş.

  Reply

  • kimyali
   Ekim 28, 2021 @ 8:43 am

   Yorumunuz için çok teşekkürler. Başarılar dileriz.

   Reply

 4. fulin
  Ekim 27, 2021 @ 12:33 am

  çok teşekkürler acayip yardımcı oldu

  Reply

  • kimyali
   Ekim 28, 2021 @ 8:42 am

   Yorumunuz için çok teşekkürler. Başarılar dileriz.

   Reply

Faydalandığınız içerikle ilgili yorum yazarak bize destek olabilirsiniz.