Hacimce Yüzde Derişim

Hacimce Yüzde Derişim

Hacimce yüzde derişim;  100 ml çözeltide çözünen maddenin mililitre cinsinden hacmidir.

Çözeltilerde kütle korunur. Ancak hacim korunmaz. Genelde çözelti hacmi çözücü ve çözünenin hacimleri toplamından küçüktür.

Ancak işlem kolaylığı için;

Vçözelti = Vçözücü + Vçözünen  olarak kabul edilir.

Hacimce yüzde derişim formülü;

Hacimce yüzde Derişim(C) = Vçözünen / Vçözelti x 100

Özellik 1: Aynı çözeltiler karıştırıldığında oluşan çözeltinin hacimce yüzde derişimi;

V1.C1  + V2.C2 = Vson .Cson  eşitliğinden bulunur.

Örnek: Hacimce %10’luk 300 mL etil alkol-su çözeltisi ile hacimce %30’lik 200 mL etil alkol-su çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözeltinin derişimi hacimce yüzde kaç olur?

Çözüm;

V1.C1  + V2.C2 = Vson .Cson

300.10 +200.30 = 500.Cson

Cson =%18 çıkar.

Özellik 2: Çözeltiye saf çözücü ilave edilirse %si %0 alınır.

Özellik 3: Çözeltiye saf çözücü ilave edilirse %si %100 alınır.

Örnek: Hacimce %50’lik 200 mL alkol-su çözeltisine kaç mL  alkol eklenirse oluşan çözelti hacimce %60’lik olur?

Çözüm;

Soruya baktığımız zaman çözünen madde ilave edilmiş ohalde %si %100 alınır. Özellik3

V1.C1  + V2.C2 = Vson .Cson

200.50  + x.100 = (200+x).60

x= 50 ml alkol eklenmelidir.

Örnek:Hacimce %40’lik 200 mL alkol-su çözeltisine kaç mL  su eklenirse oluşan çözelti hacimce %10’lik olur?

Çözüm;

Soruya baktığımız zaman çözücü madde ilave edilmiş ohalde %si %0 alınır. Özellik2

V1.C1  + V2.C2 = Vson .Cson

200.40  + x.%0 = (200+x).10

x= 600 ml su eklenmelidir.

Hacimce yüzde soruları için tıklayınız

Hacimce Yüzde Derişim Soruları ve Çözümleri

1.

Hacimce %40 lık alkol su çözeltisinde 80 ml alkol bulunduğuna göre çözeltinin hacmi kaç ml dir?

Çözüm;

Hacimce %40 lık alkol su çözeltisi demek : 100 ml çözeltide 40 ml alkol  60 ml su var demektir.

100 ml çözeltide         40 ml alkol varsa

x ml çözeltide             80 ml  alkol vardır

___________________

X=200 ml çözeltidir.

 

2.

30 ml alkol üzerine 90 ml su eklenerek çözelti oluşturuluyor. Buna göre oluşan çözeltideki alkolun hacimce yüzdesi kaçtır?

Çözüm;

Hacimce yüzde derişim;  100 ml çözeltide çözünen maddenin mililitre cinsinden hacmidir.

Oran orantıyı yzabilmek için soruda verilen değerlerden çözeltinin hacmini bulalım.

Vçözelti = Vçözücü + Vçözünen

Vçözelti= 90  +  30 = 120 ml Çözelti.

 

120 ml çözeltide         30 ml alkol varsa

100 ml çözeltide            x ml  alkol vardır

___________________

X=%25 tir.

 

3.

Hacimce %30 luk alkol su çözeltisinde 75 ml alkol bulunduğuna göre çözeltide bulunan suyun hacmi kaç ml’dir?

Çözüm;

Hacimce %30 lık alkol su çözeltisi demek : 100 ml çözeltide 30 ml alkol  70 ml su var demektir.

70 ml su ile            30 ml alkol varsa

x ml su ile               75 ml  alkol vardır

___________________

X=175 ml su vardır.

 

4.

Hacimce %40′ lık 60 ml alkol su çözeltisinin öz kütlesi kaçtır?(dalkol= 0,8g/ml , dsu= 1g/ml)

 

Çözüm;

60 ml Çözeltide bulunan alkol ve suyun hacmini bulalım.

100 ml çözeltide     40 ml alkol varsa

60 ml  çözeltide      x ml alkol vardır

___________________

x=24 ml alkol vardır.

Vçözelti = Vçözücü + Vçözünen

60= Vçözücü + 24

Vçözücü= 36 ml çıkar.

Özkütle formülünü kullanarak karışımdaki alkol ve suyun kütlelerini buluruz.

Alkol için;

d=m/V

0,8 =m/24

malkol  = 19,2

Su için;

1= m/36

msu = 36 gram çıkar.

Karışımın ozkütlesini bulalım;

mtoplam = msu + malkol

mtoplam= 36 + 19,2=55,2 gram

Vtoplam = 60ml soruda verilmiş

d= 55,2/60 = 0,92 g/ml

 

5.

Hacimce %20’luk 200 mL etil alkol-su çözeltisi ile hacimce %60’lik 200 mL etil alkol-su çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözeltinin derişimi hacimce yüzde kaç olur?

Çözüm;

V1.C1  + V2.C2 = Vson .Cson

200.20 +200.60 = 400.Cson

Cson =%40 çıkar

 

6.

Hacimce %50’lik 200 mL alkol-su çözeltisine 100 mL alkol eklenirse oluşan çözelti hacimce kaçlk olur?

Çözüm;

Soruya baktığımız zaman çözünen madde ilave edilmiş ohalde %si %100 alınır.

V1.C1  + V2.C2 = Vson .Cson

200.50  + 100.100 =300.x

x= %66,6 olur.

 

7.

Hacimce %40’lik 200 mL alkol-su çözeltisine 300  mL  su eklenirse oluşan çözelti hacimce kaçlık  olur?

Çözüm;

Soruya baktığımız zaman çözücü madde ilave edilmiş ohalde %si %0 alınır.

V1.C1  + V2.C2 = Vson .C

40.300 + 300.%0 = 500.x

x=%24 luk olur.