Mol Kavramı Soruları ve Çözümleri

  

Mol Kavramı Soruları ve Çözümleri

Başlığımızdan da anlaşılacağı üzere sizlere Mol Kavramı Soruları ve Çözümleri  ile ilgili bilgiler sunuyoruz.  Kimya dersinde başarılı olmak istiyorsan Mol konusu sorularını çok iyi çözebiliyor olman gerekli. Çünkü mol konusundan sonraki tüm konularda molden faydalanarak soruları çözeceğiz.

 

 

1. N2O3 gazının mol kütlesi nedir?(N:14 O:16)

 A)28      B)48       C)  56       D) 76           E)96

 

 Çözüm:

Mol kütlesi: 1 mol atomun yada 1 mol molekülün kütlesine mol kütlesi (MA) denir.

Mol kütlesi bileşiği oluşturan elementlerin sayısı ile atom kütlelerinin çarpılıp toplanması ile bulunur.

N2O3=  2.N  +   3.O = 2.14   +  3.16 =  76  çıkar.

Cevap D

 

2.  1 mol N2O kaç gramdır? ( N : 14 O : 16 )

A)28 B) 30 C)44 D) 56 E)72

 

Çözüm:

1 mol N2O demek  N2O  bileşiğinin mol kütlesi demektir.

Mol kütlesi bileşiği oluşturan elementlerin sayısı ile atom kütlelerinin çarpılıp toplanması ile bulunur.

N2O = 2.N  +  O =  2.14 + 16 =  44 g/mol

Cevap C

 

3.  3 mol NH3 gazı kaç gramdır? (N:14 H:1)

A)51        B) 31      C) 24        D) 17         E)14

 

Çözüm;

Mol kavramı sorularını çözerken oran orantı yolunu tercih edeceğiz. İsteyenler   n=m/Ma  formul yöntemini de tercih edebilir.

Soruyu çözebilmemiz için bileşiğin mol kütlesini bulalım.

NH3 = N  +  3.H =  14    +   3.1 = 17 gr/ mol

Oran orantıda il satırı genellikle 1 mol e göre yazacağız.

1 mol NH3            17 gram ise

3 mol HN3            x gramdır

________________

x= 51 gramdır.

Cevap A

 

4.    0,2 mol CaCO3 kaç gramdır? ( Ca:40 C:12 O:16 )

A)10     B) 20     C) 30       D)40       E)50

 

Çözüm;

Soruyu çözebilmemiz için bileşiğin mol kütlesini bulalım.

CaCO3 = Ca  + C  + 3.O  =  40 +12 +3.16 = 100 g/ mol

Oran orantıda ilk satırı genellikle 1 mol e göre yazacağız.

1mol CaCO3                100 g ise

0,2 mol CaCO3                   x gramdır

________________________

x=20 gramdır.

Cevap B

 

5. 0,3 mol Mg3N2 kaç gramdır? ( Mg: 24 N: 14 )

A)10     B) 20     C) 30       D)40       E)50

 

Çözüm;

Soruyu çözebilmemiz için bileşiğin mol kütlesini bulalım.

Mg3N2=3.Mg  + 2.N   =  3.24 + 2.14 = 100 g/ mol

Oran orantıda il satırı genellikle 1 mol e göre yazacağız.

1mol Mg3N2           100g ise

0,3mol Mg3N2        xg dır

___________________

x=30 gr

Cevap C

 

 6.  16g NaOH kaç moldür? ( Na: 23 O: 16 H: 1 )

A) 0,1 B) 0,2     C) 0,3       D) 0,4       E) 0,5

 

Çözüm;

 

1mol NaOH        40 gram ise

x mol NaOH       16 gramdır

______________________

x= 0,4 mol NaOH

 

7. 11 g CO2 kaç moldür? (C:12 O:16)

 A) 0,1      B)0,2    C)0,25       D) 0,4        E)0,6

 

Çözüm;

 

1mol CO2          44 gram ise

xmol CO2          11 gramdır

__________________

x= 11/44 = 0,25 mol CO2 çıkar.

 

Cevap C

 

8.  32 g SO3 kaç moldür? ( S: 32 O: 16 )

 A)0,5     B)0,4      C) 0,3      D) 0,2        E) 0,1

 

Çözüm;

1 mol SO3               80 gram ise

xmol SO3               32 gramdır

_______________________

x= 0,4 mol SO3 çıkar.

Cevap B

 

9.    2,16 g N2O5 kaç moldür? (N:14 O:16)

 A) 0,02     B) 0,2      C) 0,4       D) 0,5        E) 0,6

 

Çözüm;

1 mol N2O5             108 gram ise

x mol N2O5                2,16 gramdır

__________________

x=0,02 mol N2O5   tir.

 

Cevap A

 10.  80g CH4 kaç moldür?(C:12 H:1)

A)1     B) 2      C) 3      D) 4       E) 5

 

Çözüm;

 

1mol CH4             16 gram ise

xmol CH4             80 gramdır

__________________

x= 5 mol CH4 tür.

 

Cevap E

 

11.    3 mol CH4  NŞA’da kaç L hacim kaplar?

A)89,6     B) 67,2      C)44,8       D)4,48        E)11,2

 

Çözüm;

1mol gaz NŞA’da 22,4 L hacim kaplar.  Bu hacim NŞA da bulunan bütün gazlar için geçerlidir. Yani hacimle ilgili soruları çözerken ilk satırı  1mol CH4      22,4 L hacim kaplarsa diye yazacağız.

1mol CH4 => 16 gr  =>22,4 L  hacim NŞA da

 

1mol CH4 gazı NŞA da      22,4 L hacim kaplarsa

3 mol CH4 gazı NŞA da        x L hacim kaplar

___________________________

x= 67,2 L hacim kaplar.

 

Cevap B

 

 

 12.    0,5 mol CO  NŞA’da kaç L hacim kaplar?

A)89,6     B) 6,72      C)44,8       D)4,48        E)11,2

 

Çözüm;

Oran orantıda ilk satıra   1mol CO NŞA da  22,4 L hacim kaplarsa yazacağız.

1mol CO  NŞA da                 22,4 L hacim kaplarsa

0,5 mol CO                              x L hacim kaplar

________________________

x=11,2 L hacim kaplar

 

Cevap E

 

13.  NŞA’da  5,6 L hacim kaplayan NH3 gazı kaç moldür?

A) 0,1          B)0,2             C)0,25       D) 0,4        E)0,6

 

Çözüm;

1mol NH3                 22,4 L hacim kaplarsa

x mol NH3                 5,6 L hacim kaplar

________________________

x= 0,25 mol NH3 tür.

 

Cevap C

 14.    NŞA’da  4,48 L hacim kaplayan SO2 gazı kaç moldür?

A) 0,02     B) 0,2      C) 0,4       D) 0,5        E) 0,6

 

Çözüm;

 

1mol SO2 NŞA da                      22,4 L hacim kaplarsa

xmol SO2NŞA da                       4,48 L hacim kaplar

__________________________________

x=0,2 mol SO2 dir.

Cevap B

 

15.    1,204.1023 tane CO2 molekülü kaç moldür?(Na: 6,02.1023)

A) 0,02    B) 0,2      C) 0,4       D) 0,5        E) 0,6

 

Çözüm;

Molekül; İki ya da daha fazla aynı ya da farklı elementlerin bir araya gelmesiyle molekül oluşur.

H2 molekülü,  O2 molekülü,  H2O  molekülü, CO2 molekülü, O3 molekülü  şeklinde molkeüllere örnekler verilebilir.

 

1mol  CO2  molekülü = 6,02.1023  tane CO2 molekülüdür.

1mol CO2 molekülü                 6,02.1023  tane CO2 molekülü ise

x mol CO2 molekülü              1,204.1023

____________________________

x= 0,2 mol CO2 molekülüdür.

 

Cevap B

 

16.    4,5g H2O kaç moldür? (H:1 O:16)

A) 0,25      B) 0,2       C) 0,4       D) 0,5        E) 0,6

 

Çözüm;

Soruda verilen miktar GRAM(4,5 gram) ohalde oran orantıda ilk satırı  gram yani Mol kütlesi ne göre yazacağız.

 

1mol H2O               18 gram ise

xmol H2O                4,5 gram dır

________________________

x=0,25 mol H2O dur.

 

Cevap A

 

Mol kavramı çözümlü Kimya soruları için tıklayınız.

 

17.       4,48L  CO2 gazı toplam kaç mol atom içerir?

 A) 0,25          B) 0,2            C) 0,4       D) 0,5        E) 0,6

 

Çözüm;

 

Soruda verilen miktar LİTRE( 4,48L  ) ohalde oran orantıda ilk satırı LİTRE yani 22,4 L ye  göre yazacağız.

 

1mol CO2 NŞA da           22,4 L hacim kaplarsa

xmol CO2 NŞA da           4,48 L hacim kaplar

________________________

x=0,2 mol çıkar

Cevap B

 

18.   1 mol NH3  gazı toplam kaç mol – atom içerir?

 A) 4         B) 12       C) 15       D) 18        E) 21

 

Çözüm;

Atom  denilince aklımıza element gelecek.

NH3 bileşiğinde bulunan elementlerin sayısı sı toplamı = 1mol N atomu + 3mol H atomu olmak üzere 4 mol atom vardır.

Farklı örnekler verecek olursak

C3H8 =  3 molC + 8  mol H =  Toplam 11 mol atom var.

1mol C3H8 de         11mol atom vardır

N2O5 = 7 mol atom

1 mol N2O5 de           7 mol atom vardır.

 

Cevap A

 19.      20 mol – atom içeren CH4 bileşiği kaç moldür?

 A)1       B) 2        C) 3       D) 4          E) 5

 

Çözüm;

 

Bir önceki soruda verilen bilgiler ışığında  ilk satırı 1 mol de bulunan atom sayısına(Soruda 20 mol – atom  verilmiş) göre yazacağız.

 

1mol CH4 de               5 mol atom varsa

xmol CH4 de               20 mol atom vardır

__________________

x=4 mol CH4  çıkar

 

Cevap D

 

20.      0,3 molü 13,2 gram olan XO2 bileşiğindeki X elementinin atom kütlesi kaçtır?(O:16)

A) 9       B) 12      C) 15       D) 18        E) 21

 

Çözüm;

 

0,3 mol XO2               13,2 gram ise

1mol XO2                           a gram dır

__________________________

a=44 gram

 

XO2=44 gram

X+ 2.O = 44

X+2.16 = 44

X= 12

 

Cevap B

 

 

Mol kavramı Sorularını pdf  olarak indirip çözmek isterseniz tıklayınız.

 

Daha fazla Mol kavramı soruları ve çözümleri için için tıklayınız

Yapamadığınız Soruları Asagidaki yorum kısmına yazabilirsiniz.