Kimya Kanunları

 

ÇÖZÜMLÜ KİMYA KANUNLARI SORULARI

1.  Kütlece birleşme oranı X/Y=3/5 olan   XY bileşiğinden 56 gr elde etmek için kaçar gr X ve Y kullanılır?

 

Çözüm;

X        +             Y         –>        XY

3                        5                         8 ——-> Kütlenin korunumu kanunundan

21                   35                       56 gr       (8 in 7 katı olduğu için butun sayıların 7 katını alırız)

X ten 21   Y den  35   alınmalıdır.

Sabit oranlar  kanunu ile ilgili  daha fazla çözümlü sorular için tıklayınız.

 

2.  X2Y3 bileşiğinin 10 gramından 3 gramı Y dir.buna göre 21 gram X kullanıldığında enfazla kaç gram XY elde edilir?

Çözüm:

Burada dikkat etmemiz gereken şey bileşiğin değişip değişmemesi. Soruya baktığımızda sabit oranı verilen bileşik X2Y3 iken işlem yapmamız istenilen bileşik XY  bileşik değiştiği için sabit oran da değişecektir. Bileşik değiştiği için yeni  bileşik için sabit oranlar kanunu bilgisini kullanarak sabit oran hesaplanır. kimyali.com

X2Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranını kullanarak X*2/Y*3 oranını 7/3 eşitliyerek atom kütleleri oranını  x/y oranı 3,5/1 buluruz,Bu oran 2.bileşiğin kütlece birleşme oranıdır zaten 4,5 gr bileşiğin 3,5 gramı x ise, 21 gr x in kullanıldığı bileşik 27 gr olmalı

X        +             Y         –>        XY

3,5                      1                      4,5

21 (3,5*6)         1*6                        4,5*6 = 27 gram bileşik olur

  

3.  

I. HBrO3– HBrO4
II. N2O3– Fe2O3
III. NO2– N2O4
Bileşiklerinden hangileri katlı oranlar kanununa uymaz

A) Yaln›z I B) Yaln›z II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Çözüm;

Sorumuz kimya kanunları konusundan katlı oranlar kanunu ile alakalıdır. Bu tip soruları çözebilmek için Katlı oranlar kanununu tanımını iyi bilmek gerekir.

Katlı Oranlar kanunu: İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğer elementin miktarı arsındaki orandir. (Yani bileşiklerde iki tane aynı element olacak) kimyali.com

‎1de 3atom var.

2’de farklı atom.

3de ise 2 katı olarak verilmiş.  Hiçbiri uymaz yani  cevap E

Katlı oranlar kanunu ile ilgili daha fazla çözümlü sorular için tıklayınız

 

4.    MgO bileşiğinde kütlece birleşme oranı Mg/O =3/2dir. Eşit kütlede alınan Mg ve O’ den 40 gram MgO bileşiği oluştururken başlangıçta kaçar gram Mg ve O alınmıştır?

Çözüm:

Sorumuz kimya kanunları konusundan sabit oranlar kanunu ile alakalıdır.

Mg         +                O   ——–>   MgO

3 gr                           2 gr                5 gr bileşik oluyor.

bileşik 40 gr ise hepsinden 8 kat alınır.

3*8=24    Mg           2*8=16 grO

5.  Al2S3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı Al/S = 9/16 dır. 32 gram Al ve 32 gram S ‘in tam verimle tepkimesinden kaç gram Al2S3 bileşiği oluşur?

A)30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

Çözüm:

 

Al        +                S  ——–>  Al2S3

 9                         16                   25

32 S in 2 katı  katı kucuk olana göre işlem yaparız hepsinin 2 katını alırız. Cevap 25*2= 50 gram bileşik çıkar. Al den  ise 32-(2*9)=14 gram artar.

6.  XY3 bileşiğinin kutlece birleşmeoranı X/Y= 5/2 dir. Eşit kütlede X veY kullanılarak 56 gram XY3 bileşiği oluşturuluyor. Başlangıctaki karışım kaç gramdır?

A)40 B) 56 c 80 D 90 E 100

Çözüm:

Sorumuz kimya kanunları konusundan sabit oranlar kanunu ile alakalıdır.

56/7=8 sabit oranların katını alırsak 5*8= 40 X VE 2*8= 16 BURADA ŞU NOK TA ÖNEMLİ EŞİT KÜTLEDE diyorsa daima BÜYÜK olandan eşit kütlede alırız. 40 + 40 = 80 —–> 24 gram Y artar.

II.yol 

Birim kütlede 7 gram bileşik varsa oluşturulan yeni bileşik bunun 56/7=8 katıdır. En fazla bulunan madde X olduğu için. 5.8=40 gram X kullanılmalıdır. Eşit kütle istendiğine göre Y de 40 gramdır. Toplamda 80 gram madde kullanılmıştır. kimyali.com

  

7.       ‎7 gram XY bilesiginin 2 grami Xtir. Esit kutlede alinan X ve Ynin reaksiyonunda artan madde 18gram olduguna gore kac g XY bileşiği olusmustur?

Çözüm:

7 gram XY bileşiğini 1 birim kabul edelim. Bu durumda 1 birim XY oluşturmak için 2 gram X, 5 gram Y gerekecektir. Yani kaba 5er gram X ve Y atarsak birim kütlede artan madde miktarımız 3 gram ve X olacaktır. Soruda artan madde miktarı 18 gram verildiğine göre oluşturulma istenen bileşik 18/3=6 birimdir. Yani oluşan bileşik 6.7=42 gramdır. kimyali.com

8.   ‎9 gram XY3 bilesiginin 5 grami Xtir. Esit kutlede alinan X ve Ynin reaksiyonunda artan madde 8 gram olduguna gore kac g XY3 bileşiği olusmustur?

A) 36 B) 54 C) 72 D) 90 E) 96

Çözüm: 

öncelikle bileşikte sabit oran X/Y=5/4 bu tip sorularda eşit kütlede diyorsa miktarı buyuk olandan eşit miktarda alırız. yani 5 gr X 5 gr Y alırız bu durumda Y den 5-4=1 gram artan madde var. zaten sabit orandan kutlenin korunumu kanunun dan 9 gram bileşik oluşuyor.

Son hamle 1gram madde arttığında 9 gram bileşik oluşuyorsa 8 gram madde arttığında kaç gram bileşik oluşur.Oran- orantıdan 72 gram çıkar. kimyali.com

9.

I. O2 – O3
II. H2SO3 – H2SO4
III. C2H4 – C3H6
IV. NO2 – N2O5

Yukarıdaki maddelerden hangileri katlı oranlar yasasına uyar?

 A) I,III ve IV B) II ve IV C) I,II,III D) IV E) HEPsi

Çözüm :

I. O2 – O3—–> İki element olacaktı 1 elementvar yanlış
II. H2SO3 – H2SO4—–> İki element olacaktı 3 çeşit element var yanlış
III. C2H4 – C3H6—-> sayılar sadeleştiğinde aynı oran çıkmamalı  yanlış
IV. NO2 – N2O5— Doğru

cvp D

  

10. 

Azotve oksijen oluşturduğu iki bileşikten;

I. 7 gr N 16 gr O
II. 14 gr N 24 gr O ile birleşmiştir.
II.bileşik N2O3 ise I.bileşiğin formülü nedir?

A) NO3
B) NO
C) NO2
D) N2O
E) N3O

Çözüm;

2N=14 ise N=7 olur ve 3O=24 ise 2O=16 olur burdan NO2

11. X ve Y elementlerinden oluþan iki bileþikten 1
bileşiğin formülü X4Yn 2. bileşiğin formülü X2Y6
dir. Y atomları arasındaki katlı oran 5/6 olduğuna
göre n değerini bulunuz?

A) 2 b) 3 C) 4 d)5 e)10

Çözüm: 

Sorumuz kimya kanunları konusundan katlı oranlar kanunu ile alakalıdır. Nereden anladık iki element birden fazla farklı bileşik oluşturmuş dolayısıyla katlı oranlar kanunu ile ilgilidir.

Önce iki bileşikteki X atomları sayısını eşitleyip sonra Y atomlarını oranlamalıyız. Bunun için 2 bileşik 2 ile çarpılır ve X4Y12 olur 1.bileşikte X4Yn olduğundan Y atomları arasındaki oran n/12 = 5/6 ve n=10 olur

 

 

12. 12 gr Mg elementi ile yeteri miktar O2 elementi reaksiyona girerek en fazla 20 gr magnezyum oksit (MgO) oluşmaktadır. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır?

 

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için kütlenin korunumu kanunundan faydalanacağız.  Kütlenin Korunumu kanunu ile ilgili daha fazla çözümlü sorular için tıklayınız.

Kütlenin korunumu Kanunu; Reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucunda oluşan maddelerin(ürünlerin) kütleleri toplamına eşittir.

mgirenler = mürünler

Mg    +   O2 ———–MgO

12           x                        20

 

mMg + mO = mMgO

12+x=20

x=8 gr Oksijen harcanmıştır.

 

 

 

 

Faydalandığınız içerikle ilgili yorum yazarak bize destek olabilirsiniz.