Karışımların Kütlece Yüzde Derişimi

Karışımların Kütlece Yüzde Derişimi

100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden değerine kütlece yüzde derişim
denir.

Kütlece % 20 lik çözelti denince : 80 gram çözücüde 20 gram madde çözünmüş  demektir.

Kütlece Yüzde Derişimi sorularını çözebilmek için oran orantıdan faydalanacağız. Kitaplarda formul falan vermiş formul ezberlemeye gerek yok.

Oran orantıyı yazarken ilk satırı  % de ye göre yazarız. Birde doğru oran orantıyı kurabilmek için rakamdan sonra verilen ifadeye dikkat etmemiz gerekir.  Çözelti mi demiş su mu demiş  çözünen mi demiş bu önemli 

Örnek :  % 20 lik 500 gram çözeltide ne kadar madde çözünmüştür?

500 rakamından sonra Çözelti dediği için bizde oran orantıyı çözeltiye göre kuracağız.

100gr çözeltide     20 gram madde çözünmüşse

500 gr çözeltie     X

_______________________

x= 100 gram madde çözünmüştür.  Ohalde 500 gram çözeltinin 100 u madde ise 400 gramı Çözücüdür.

  

Örnek: 300 gram su ile kütlece % 25 ’lik NaOH çözeltisi oluşturabilmek kaç gram NaOH gereklidir?

%25 demek  :  100 gram çözeltinin 75 gramı su 25 gramı  NaOH demektir.

Soruda Rakamdan sonra su dendiği için oran orantıyı suya göre yazacağız.

75 gram suda    25 gram NaOH çözünmüşse

300 gram suda   x

__________________________

x= 100 gram NaOH gereklidir.

1.  15 g KCl 60 g suda çözünüyor. Hazırlanan çözeltinin kütlece % derişimi nedir?

Çözüm;

çözeltinin kütlece % derişimi sorulduğuna göre bizde çözelti oluşturmalıyız.

mçözelti = mçözücü + mçözünen

mçözelti = 60 + 15 =75 gram

75 gram çözeltide            15 g KCl varsa

100gramçözeltide              x

_________________________

x=  %20 liktir.

2.Kütlece % 25’lik KOH çözeltisinin kaç gramında 40 g KOH çözünmüştür?

Çözüm :

100gram çözeltide 25 gram KOH çözünmüşse

x gram çözeltide   40 gram  KOH çözünür

______________________________

x= 160 gram çözeltide çözünmüştür.ÇÖZELTİLERİN KARIŞTIRILMASI

Farklı miktar ve  % lerdeki aynı maddenin çözeltileri karıştırılıyorsa son karışımın yüzdesi ;

m1.%1   +  m2.%2   +  m3.%3 +mn.%n   = %son. (m1+m2+m3 +mn)   eşitliğinden bulunur.

Örnek :  80 g  %20 lik KNO3 çözeltisi ile 120 g  % 25 lik KNO3 çözeltisi karıştırıldığında son çözelti yüzde kaçlık olur ?

m1.%1   +  m2.%2   =  %son. (m1+m2)

80.20 + 120.25 = x.(200)

x= %24 çıkar

Özellik: Bir çözeltiye saf çözücü ilave edilirse % si  %0 alınır.

Örnek: Oda sıcaklığındaki kütlece % 20’lik 150 g Mg(NO3)2 çözeltisine aynı sıcaklıkta 100 g saf su ekleniyor. Son çözeltinin derişimi kütlece % kaçlıktır?

20.150 + %0.100 = 250.x

20.150 + 0 = 250.x

x=%12 çıkar.

Özellik: Bir çözeltiye saf çözünen ilave edilirse % si  %100 alınır.

Örnek; Kütlece % 50 lik 200 gram tuzlu suya 50  gram tuz eklenirse son çözelti % kaçlık olur?

Tuz ilave edilmiş % sini %100 alacağız.

50.200 + 50.100 = (200+50 ).x

x= %60 çıkar
1.  % 30 luk 400 gram NaOH çözeltisine kaç gram NaOH katılırsa  % 80 lik olur?

Çözüm;

30.400 +  x.100 = 80.(400+x)

x=1000 gram NaOH katılmalı

2. Kütlece %20 lik  160 g şeker çözeltisine 40 g şeker ve 40 g su katıldığında yeni çözeltinin yüzde derişimi ne olur ?

Çözüm;

20.160 + 40.%100 + 40. %0 = x.(160 + 40 + 40)

20.160 + 4000 = 240.x

x=% 30 çıkar

 3. % 20 lik 400 gram X çözeltisine, % 40 lik 500 gram X çözeltisi ve 100 gram saf X ilave ediliyor. Çözelti kütlece % kaçlık olur ?

Çözüm;

Çözünen ilave edilmiş %si %100 alınacak

20.400 + 40.500 +100.100 = x.(400+500+100)

x=%38 çıkar

 4. % 25 lik m1 gram X çözeltisine, % 75 lik m2 gram X çözeltisi karıştırılıyor. Son durumda oluşan çözelti % 45 lik olduğuna göre  m1/m2 =?

Çözüm;

25.m1  +  75.m2  = 45.(m1+m2)

m1/m2= 3/25. Kütlece %20 lik 500 gram doygun X  çözeltinin bir kısmı dökülüyor ve dökülen miktar kadar çözeltiye X katısı ilave ediliyor son çözelti %40 lık oduğuna göre ilave edilen katı miktarı kaç gramdır?

Çözüm;

500 gramın bir miktarı dökülüyorsa kalan çözelti miktarı = 500-a gramdır.

20.(500-a)   +  100.a  = 40.500

a= 125 gram çıkar

 

Kütlece yüzde çözümlü kimya sorularını incelemek için tıklayınız.

 

 4 Comments

 1. Muhammet
  Şubat 18, 2020 @ 12:18 pm

  Kafamdaki tüm soruların cevabını anlatımınızda buldum. Verdiğiniz bilgiler sayesinde matematik karışım sorularını bile çözer oldum. Çok teşekkür ederim.

  Reply

  • kimyali
   Şubat 19, 2020 @ 11:24 am

   Yorumunuz yaparak destek verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Başarılar.

   Reply

 2. Efsun
  Şubat 29, 2020 @ 6:58 pm

  Gerçekten hiç anlamadığım konuyu buradan okuyunca anladım. Teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

  Reply

  • kimyali
   Şubat 29, 2020 @ 7:13 pm

   Yorum yaparak destek verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.

   Reply

Faydalandığınız içerikle ilgili yorum yazarak bize destek olabilirsiniz.