Aktiflik Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

Aşağıdaki reaksiyonlar kendiliğinden gerçekleşmektedir.

I. X(k) + Y+2(suda) ———-> X+2(suda) + Y(k)
II. 2Y(k) + N+2(suda) ———-> 2Y+1(suda) + N(k)
III. M(k) + X+2(suda) ———-> M+2(suda) + X(k)

Buna göre X, Y, M ve N metallerinin aktifliklerini (elektron verme eğilimleri) büyükten küçüğe doğru sıralayınız.Çözüm;

Soruyu çözebilmek için her bir reaksiyonu tek tek incelememiz gerekmektedir.

I. X(k) + Y+2(suda) ———-> X+2(suda) + Y(k)  reaksiyonuna göre  X   metali elektron vererek Y+2 yi indirgediği için   X metali Y metalinden daha aktiftir. X>Y

 

II. 2Y(k) + N+2(suda) ———-> 2Y+1(suda) + N(k)  reaksiyonuna göre  Y   metali elektron vererek N+2 yi indirgediği için   Y metali N metalinden daha aktiftir. Y>N

 

III. M(k) + X+2(suda) ———-> M+2(suda) + X(k) reaksiyonuna göre  M metali elektron vererek X+2 yi indirgediği için  M metali X metalinden daha aktiftir. M>X

 

Bulduğumuz veriler doğrultusunda metallerin aktiflik (elektron verme eğilimleri) sıralaması  M>X>Y>N dir.