Sabit Oranlar Kanunu Soruları ve Çözümleri

Sabit Oranlar Kanunu Soruları ve Çözümleri

Başlığımızdan da anlaşılacağı üzere sizlere Sabit Oranlar Kanunu Soruları ve Çözümleri ile ilgili bilgiler sunuyoruz. Sorularda sabit oran; kütlece birleşme oranı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Sabit oranlar kanunu hesaplama ile ilgili eksiğiniz varsa konu anlatımımızı inceleyebilirsiniz.

 

1.

Al2O3 bileşiğinin sabit oranı(mAl/mO) aşağıdakilerden hangisidir? (Al:27 O:16)

A) 2/3     B) 3/2        C) 9/8      D) 8/9     E) 27/16

 

Çözüm;

Sabit oran; bileşiği oluşturan elementlerin sayısı ve atom kütlesi çarpılıp oranlanarak bulunur.

mAl/mO = 2.Al/3.O = 2.27/3.16 = 9/8       Cevap C dir.

 

2.

X2Y3 bileşiğinin sabit oranı mX/mY =9/16 olduğuna göre bileşikteki  Y elementinin atom kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? (X:27 )

A)8       B) 16        C) 24        D) 32      E) 64

 

Çözüm;

mX/mY = 2.X/3.Y = 9/16

=  2.27/3.Y =9/16

=32 çıkar.

Cevap D

 3.

X2Yn bileşiğinin sabit oranı mX/mY =7/20 olduğuna göre bileşikteki n değeri aşağıdakilerden hangisidir? (X:14 Y:16 )

A)2       B)3           C)4         D)5      E) 6

 

Çözüm;

mX/mY = 2.X/n.Y

=2.14/n.16 = 7/20

n=5

 

Cevap D

 

4.

X2Y3  bileşiğinde kütlece %40 Y elementi bulunduğuna göre bileşiğin sabit oranı mX/mY  aşağıdakilerden hangisidir?

A)2/3       B)3/2           C)4/3         D)5/2      E) 6/7

 

Çözüm;

Soruda herhangi bir elementin kütlece yüzdesi verilmişse kütlece yüzdeler oranlanarak sabit oran bulunur.

Bileşiğin tamamı %100 dür. Soruda verilen yüzde %100 den çıkarılınca diğer elementin kütlece yüzdesi bulunur.

Soruda %40 Y verilmiş. Ohalde bileşikte  100-40 = %60 X vardır.

mX/mY= 60/40 = 3/2  çıkar. Cevap  B dir.

 

5.

XYn bileşiğinde kütlece %60 Y elementi bulunmaktadır. Bileşikteki n değeri aşağıdakilerden hangisidir?(X:32 Y :16)

A) 3      B) 4          C) 5         D) 6      E) 7

Çözüm;

Öncelikle bileşiğin sabit oranını bulalım.

mX/mY = 40/60 = 2/3 çıkar.

mX/mY = X/n.Y = 2/3

Atom kütlelerini yerine yazalım.

32/n.16  = 2/3

n= 3 çıkar.  Cevap Adır.6.

X2Y3 bileşiğini oluşturan elementlerin atom kütleleri oranı X/Y = 7/8  dir. Buna göre bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı ağşağıdakilerden hangisidir?

A) 2/3     B) 7/8        C) 12/7      D) 7/12     E) 27/16

Çözüm;

Burada dikkat edilmesi gereken soruda bize atom kütleleri oranı verilmiş. Atom kütleleri oranını atom kütlesi gibi alabiliriz.

Atom kütlesi belli ise bileşik formülündeki sayılar ile atom kütlesi oranlarını carpıp oranlarsak kütlece birleşme oranını buluruz.

mX/mY = 2.X/3.Y = 2.7/3.8= 7/12 çıkar. Cevap  D dir.

 

7.

XY2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı mX /mY =3/8 dir. Buna göre 66 gram XY2 birleşiğinin oluşması için kaç gram X ve Y gereklidir?

 

Çözüm;

X + Y ——> XY2
3 8 11
66( 11*6KAT)
3*6KAT 8*6KAT
18 48

18 gram X  48 gram Y gereklidir.

 

8.

X3Y2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 3’ tür. Buna göre XY3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı kaçtır?

 

Çözüm;

X3Y2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı mX/mY = 3m/m ise

3X= 3m—- >X= m dir

2Y = m —–>Y =m/2 dir.

Yukarıda bulduğumuz atom kütlelerini XY3 bileşiğinin sabit oranını bulmak için kullanırız.

XY3 için;

mX/mY= X/3Y = m/3.m/2 = 2/3 çıkar.

 

Sabit oranlar kanunu ilgili daha fazla soru ve çözümleri için tıklayınız.