Kütlenin Korunumu Kanunu Soruları ve Çözümleri

Kütlenin Korunumu Kanunu Soruları ve Çözümleri

Sayısal dersler de başarılı olmanın yollarından bir tanesi de soruları ve çözümlerini incelemektir. Buna istinaden  hazırlamış olduğumuz Kütlenin Korunumu Kanunu Soruları ve Çözümleri  ni inceleyebilirsiniz.

 

1.

10 gram A  ve  15 gram B maddesi reaksiyona girerek C maddesini oluşturuyor. Kapta artan madde olmadığına göre reaksiyon sonucunda kaç gram C maddesi oluşur?

 

A)10    B)15     C)20            D)25       E) 30

 

Çözüm;

Kütlenin Korunumu Kanunu = Reaksiyonlara giren maddelerin kütleleri toplamı reaksiyon sonucu oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

Kimyasal denklemlerde  ———-> işaretinin sol tarafında girenler, sağ tarafında ise ürünler bulunmaktadır.

 

A    +      B  ——->   C

10            15                  ?

mA + mB= mC  olmalı

10+15 = mC

mC= 25 gram C oluşur.   Cevap D dir.

 2.

15,8  gram A  ve  22,2 gram B maddesi reaksiyona girerek C maddesini oluşturuyor. Kapta artan madde olmadığına göre reaksiyon sonucunda kaç gram C maddesi oluşur?

 

A)15,8    B) 31,6     C)38            D)44,4       E)50

 

Çözüm;

Soruyu okuduğumuz da kimyasal denklemi yazabiliyor olmamız gerekli. Kimyasal denklem yazılınca artık soruda verilen miktarları ilgili maddelerin altına yazıp Girenlerin kütleleri toplamını  ürünlerin kütleleri toplamına eşitlemek gerekir.

A          +       B  ——->   C

15,8              22,2                  ?

mA + mB= mC  olmalı

15,8   +   22,2 =mC

mC= 38 gram   Cevap C

 

3.

20 gram A ve 36 gram artansız olarak reaksiyona girdiğinde 12 gram C ve bir miktar D maddesini oluşturuyor. Buna göre oluşan D maddesinin kütlesi kaç gramdır?

A)15    B) 30     C)34            D)44       E)56

 

Çözüm;

Soruda reaksiyona girenleri ve ürünleri belirtmiş. O halde kimyasal denklemi yazabiliriz.

 

A          +       B  ——->   C            +          D

20                 36                  12                     ?

mA + mB= mC  + mD olmalı

20 +36  = 12  +  mD

mD= 44   Cevap  D dir.

 4.

A    +      B  ——->   C    +      D   reaksiyonuna göre 30 gram A maddesi ile yeteri kadar B maddesi reaksiyona girerek 80 gram ürün oluşmaktadır. Buna göre reaksiyona giren  B maddesi kaç gramdır?

 

A)15    B) 30     C)38            D)44       E)50

 

Çözüm;

Soruda C ve D nin kütlesi verilmemiş ikisinin toplamı verilmiş. O halde  A ve B nin kütleleri toplamı 80 gram olmalı

 

A          +       B  ——->   C            +          D

20                 36                ——–80gr——-

mA + mB= 80

30 + mB= 80

mB= 50 gram çıkar.  Cevap E

 

 

5.

A    +      B  ——->   C    +      D    reaksiyonuna göre   50 gram A maddesinin tamamı 40 gram B ile reaksiyona girdiği zaman 20 gram D maddesi oluşmaktadır. Tepkimenin gerçekleştiği kapta artan madde yoksa kaç gram C oluşur.

 

A) 70  B) 60     C) 50            D)40        E)30

 

 

Çözüm;

A          +       B  ——->   C            +          D

50                40                  ?                        20

mA + mB= mC  + mD olmalı

50 + 40  = mC + 20

mC= 70 cevap A

 6.

Z——->   X     +      Y  reaksiyonuna göre  85 gram Z maddesi ayrışarak 15 gram X maddesi ve bir miktarda Y maddesi oluşmaktadır. Kapta artan madde olmadığına göre oluşan Y maddesinin kütlesi kaç gramdır?

A) 50  B) 60     C) 70            D)80        E)90

 

Çözüm;

mZ= mX  +  mY

85= 15 + mY

mY= 70 gram Cevap C dir.

 

7.

Z——->   X     +      Y  reaksiyonuna göre 100 gram Z maddesinin yarısı ayrışarak 20 gram X maddesi ve bir miktarda Y maddesi oluşmaktadır. Buna göre oluşan Y maddesinin kütlesi kaç gramdır?

A) 30  B) 40     C) 50            D)60        E)70

 

Çözüm;

Soruda Z maddesinin yarısının ayrıştığı belirtilmiş. O halde 100 gr Z maddesinin 50 gramı ayrışmıştır. Başka bir ifadeyle 50 gram Z tepkimeye girmiştir.

mZ= mX  +  mY

50= 20 + mY

mY = 30 gram.  Cevap A

Eğer soruda artan madde ile oluşan Y nin kütlesi toplamı nedir deseydi

Z nin yarısı reaksiyona girdiği için 50 gramı reaksiyona girmeden kalmıştır.  50 +30 = 80 gram olurdu.8.

Z   ——->   X     +      Y  reaksiyonuna göre Z maddesinin yarısı ayrışarak 20 gram X maddesi ve bir miktarda 50 gram Y maddesi oluşmaktadır. Buna göre reaksiyon için alınan Z maddesinin kütlesi kaç gramdır?

A) 30        B) 60        C) 120            D)140         E)150

 

Çözüm;

Soruda Z maddesinin yarısının ayrıştığı belirtilmiş. O halde Z maddesinden başlangıçta a gram olsun. Bunun yarısı yani a/2 gram reaksiyona girmiştir.

mZ= mX  +  mY

a/2= 20 + 50

a=140 gram Z maddesi vardır. Cevap D

 

9.

2 gram A  elementi ile 5 gram B elementi reaksiyona girerek AB bileşiği oluşmaktadır. 10 gram B elementi ile kaç  gram A elementi reaksiyona girer?

A)5         B) 4           C)3            D)2           E)1

 

Çözüm;

Soruda verilen miktarların KAT ına bakılır.  Butun rakamlar aynı KAT ile çarıpılıp sonuca ulaşılır.

 

A            +                B  ———->   AB

2                                5                         7

?                                10(5*2KAT)

2*2KAT                                              7*2KAT

 

4 gram A gereklidir.     14 gram AB oluşur

 

Cevap B dir.

Ve ya doğru orantı yoluyla bulunur. II. yol

2 gram A  ile        5 gram B reaksiyona girerse

x gram A ile         10 gram B reaksiyona girer

___________________________

x= 4 gram A girer.

 

10.

2 gram A  elementi ile 7 gram B elementi reaksiyona girerek A2B bileşiği oluşmaktadır. 10 gram A elementi ile kaç  gram A2B bileşiği oluşur?

A)25         B)35          C) 45           D) 55        E) 65

 

Çözüm;

A            +                B  ———->   A2B

2                               7                         9(Kütlenin korunumundan (2+7))

10(2*5KAT)            ?                        ?

10(2*5KAT)         7*5KAT                9*5KAT

 

45 gram A2B bileşiği oluşur.  Cevap C

 

II. yol

2 gram A ile           9 gram A2B oluşursa

10 gram A ile              x

_______________

x=45 gram A2B bileşiği oluşur.

  

Daha fazla Kütlenin Korunumu Kanunu Soruları ve Çözümleri için tıklayınız.