Kütlece birleşme Oranı Çözümlü Kimya Sorusu

 

Kütlece birleşme oranı; Bileşikteki elementin atom kütleleri ile sayılarının çarpıp oranlanmasıyla bulunur. Kütlece birleşme oranı ile sabit oranlar kanunu aynı şeyleri ifade etmektedir.

Al2O3 bileşiğinin kütlece birleşme oranını hesaplayalalım. (Al:27 O:16)

mAl/mO = 2.Al/3.O = 2.27/3.16 = 9/8

 

 

Kimden: İrem

İliniz: Mardin

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: NO2 bilesiginde Elementlerin sabit oranı mN/mO oranı nedir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Kütlece birleşme oranı : Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütlelerinin oranıdır.

NO2 için kütlece birleşme oranı

mN/mO =N/2.O = 14/2.16 = 7/16 çıkar.

 

 

Soru: Mg3N2 bileşiğinde elementlerin sabit oranı  nedir? (Mg: 24  N: 14 )

Çözüm;

mMg/mN = 3.24/2.14 =  18/7

 

 

Soru: Al2O3 bileşiğini oluşturan elementlerin sabit oranı  nedir? (Al: 27  O: 16 )

Çözüm;

mAl/mO = 2.27/3.16 =  9/8

 

 

 

 

 

Kütlece birleşme oranı ile ilgili daha fazla örnekler için tıklayınız