Hacimce Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

 

160 ml etil alkol su ile karıştırılarak 500 ml çözelti elde ediliyor. Oluşan çözelti hacimce % kaçlıktır?
Çözüm;

500 ml Çözeltide     160 ml etil alkol varsa

100 ml Çözeltide         x ml etil alkol vardır.

______________________-

x= %32 lik etil alkol vardır.