Yüzde Derişim

Kütlece Yüzde Derişim

Kütlece yüzde derişim;100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden değerine denir.

Kütlece % 25 lik çözelti demek : 75 gram çözücüde 25 gram madde çözünmüş demektir.

Kütlece yüzde derişim formülü;

Biz soruları çözerken daha çok oran orantıyı kullanacağız.  Oran orantıyı yazarken ilk satırı  % verisine göre yazacağız. Oran orantıyı yazarken soruda verilen miktardan sonraki ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani soruda çözelti mi demiş , çözünen mi demiş yoksa çözücü mü demiş dikkat edeceğiz ve ilk satırı yazarken soruda belirtilen duruma göre yazacağız. Burada ne demek istediğimi bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek;  % 40 lik 300 gram su ile hazırlanan şekerli su çözeltisinde kaç gr  su kullanılmıştır?

Çözüm;

Soruda 300 gram su demiş ohalde ilk satırı su olacak şekilde yazmamız gerekir. Şöyleki;

%40 demek: 40 gram şeker ile 60 gram su karıştırılması demek.

60 gram su ile       40 gr şeker çözülürse

300 gram su ile      x gram şeker çözülür.

_____________________

x=200 gram şeker çözülür.

  

Örnek; Kütlece % 20’lik 600 gram şekerli su çözeltisi   hazırlamak için kaç gram şeker kullanılmalıdır?

 

Çözüm;

Soruda 600 gram Şekerli su çözeltisi diyor. İlk satırı çözeltiye göre yazacağız.

%20 demek: 100 gram çözeltide 20 gram Şeker   80 gram su var demektir.

100 gram çözeltide    20 gr şeker varsa

600 gram çözeltide    x

____________________

x=120 gram şeker vardır.

 

Aynı çözeltilerin karıştırılmasıyla oluşan çözeltinin derişimini;

m1.%1   +  m2.%2   +  m3.%3 +mn.%n   = %son. (m1+m2+m3 +mn)  eşitliğini kullanarak bulacağız.

Daha detaylı yüzde derişim konu anlatımı için tıklayınız.

  

 

Kütlece Yüzde Derişim Soruları ve Çözümleri

1.

60 gram suda 40 gram şeker çözülerek hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

Çözüm;

Kütlece yüzde derişim;100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden değerine denir.

mçözelti= mçözünen + mçözelti

mçözelti= 60 + 40 = 100 gram çözelti(Çözelti kütlesi 100 gram olduğu için oran orantı yazmaya gerek yok)

Ohalde çözelti %40 lık tır.

 

2.

15 g KCl tuzu 60 g suda çözünüyor. Buna göre Hazırlanan çözeltinin kütlece % derişimi nedir?

A) 10     B) 20      C) 30     D) 40     E) 50

 

Çözüm;

mçözelti= mçözünen + mçözelti

mçözelti= 15 + 60 = 75 gram çözelti

 

75 gram çözeltide    15 gr KCl var sa

100 gram çözeltide   x gr KCl vardır

_____________________

x=%20 KCl çıkar.  Cevap B3.

Kütlece % 20’lik şekerli su çözeltisi  hazırlamak için 600 gram suda  kaç gram şeker çözülmelidir?

A) 120       B) 150      C) 180    D) 200      E) 250

 

Çözüm;

Soruda 600 gram suda  kaç gram şeker çözülmelidir? demiş ilk satırı suya göre yazacağız.

%20 lik şekerli su demek  80 gram su 20 gram şeker demek.

80 gram suda       20 gram şeker çözünmüşse

600 gram suda       x

_________________

x=150 gram şeker çözünür. CevapB dir.

 

4.

Kütlece % 20’lik şekerli su çözeltisi  hazırlamak için 60 gram şeker kaç gram suda çözülmelidir?

A) 120      B) 150           C) 180         D) 200         E) 240

 

Çözüm;

60 gram şeker kaç gram suda çözülmelidir? diye soruyor.

%20= 20 gram şeker 80 gram su demek

80 gram suda     20 gram şeker çözünürsa

x gram suda         60 gram şeker çözünür.

_________________________

x= 240 gram su gerekir. Cevap E

 

5.

Kütlece % 20’lik 750 gram şekerli su çözeltisi   hazırlamak için kaç gram şeker kullanılmalıdır?

A) 120      B) 150      C) 180     D) 200       E) 250

Çözüm;

Soruda 750 gram şekerli su çözeltisi    demiş ilk satırı çözeltiye göre yazacağız.

100 gram çözeltide            20 gram şeker varsa

750 gram çözeltide              x

_________________________

x= 150 gram şeker vardır. Cevap B

 

6.

Kütlece % 20’lik 400 g KCl çözeltisinin derişimini %50 lik yapmak için çözeltiye kaç gram KCl eklenmelidir?

A) 110     B) 120     C) 130     D)140     E) 150

Çözüm;

Özellik: Çözeltiye saf çözünen eklenirse kütlece yüzde derişimi (% si) %100 alınır

m1.%1   +  m2.%2   +  m3.%3 +mn.%n   = %son. (m1+m2+m3 +mn)

400.20  + x.100 = 50(400 + x)

x= 240 gram KCl eklenmelidir.

 

7.

Kütlece % 30 lik 200 gram tuzlu suya kaç gram su eklenirse %10 luk olur?

A) 120 B) 150 C) 180 D) 200 E) 400

 

Çözüm;

Özellik: Çözeltiye saf çözücü eklenirse kütlece yüzde derişimi (% si) %0 alınır

m1.%1   +  m2.%2    = %son. (m1+m2)

200.30   +  x.%0 = 10(200+x)

x=400 gram su eklenmelidir. Cevap E8.

Kütlece % 30’lik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece % 50’lık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan karıştırılıyor. Buna göre, son çözeltinin kütlece % derişimi kaçtır?

A) 30 B) 40 C) 42 D) 46 E) 52

 

Çözüm;

Farklı derişimlerdeki aynı çözelti karıştırılmış. O halde aşağıdaki eşitliği kullanacağız.

m1.%1   +  m2.%2   +  m3.%3 +mn.%n   = %son. (m1+m2+m3 +mn)

400.20 + 300 .50 = 500. %son

%son= %46 çıkar. Cevap D

 

9.

Kütlece % 30 lik 200 gram şeker çözeltisine 400 gram su eklenirse sonçözelti kütlece % kaçlık olur?

A) 10    B) 20     C) 30    D) 40     E) 50

Çözüm;

Özellik: Çözeltiye saf çözücü eklenirse kütlece yüzde derişimi (% si) %0 alınır

m1.%1   +  m2.%2    = %son. (m1+m2)

200.30   +  400.%0 = %son.(600)

%son= %10 çıkar. Cevap A
10.

Kütlece %20 luk 300 gram tuz çözeltisine 20 gram tuz ve 180 gram su ve eklenirse son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç olur?

A) 8    B) 16    C) 24   D) 32     E) 36

Çözüm;

Çözücü ilavesinde %sini  %100

Çözünen ilavesinde % sini % 0 alıyoruz.

m1.%1   +  m2.%2   +  m3.%3 +mn.%n   = %son. (m1+m2+m3 +mn)

300.20  + 20.100 + 180.%0 = (300+20+180).%son

%son= %16 çıkar. Cevap B

 

Daha fazla kütlece yüzde soru ve çözümleri için tıklayınız.