Dogada Bulunma Yüzdesi Çözümlü Kimya Sorusu

Doğada Bulunma Yüzdesi

Atom numarası(proton sayısı) aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop atomlar denir. Başaka bir ifadeyle atom numarası aynı, nötron sayısı farklı atomlara izotop atomlar denir. Bazı elementler doğada izotoplarıyla birlikte bulunur. Doğada izotop atomlar karışım halinde bulunduğundan elementlerin ortalama atom kütlesi ifadesi kullanılmaktadır.

Ortalama atom kütlesi hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır.

 

Kimden: Kartal Yıldırım

İliniz: Aydın

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Lityum elementinin 6Li izotopunun kütlesi yaklaşık 6,015 u , 7Li izotopunun ise 7,016 u’dur. Lityumun bağıl kütlesi ise 6,941 u’dur.
Buna göre, lityumun bu iki izotopunun doğada bulunma yüzdeleri nedir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

 

 

Bir elementin doğada bulunma yüzdesi %100 dür.

6Li nın doğada bulunma yüzdesine  %x  dersek

7Li nin dogada bulunma yüzdesi %(100-x) tir.

Verileri yukarıdaki formüle koyarsak;

 

6,941 = ( 6,015*x + 7,016*(100-x))/100    işlem yapıldığı zaman sonuca ulaşılacaktır.

 

Soru;  Kurşun elementinin doğada üç farklı izotopunun olduğu bilinmektedir. Bu üç izotoptan 206Pb %24, 208Pb  %54 oranında bulunmaktadır. Kurşun elementinin ortalama atom ağırlığı 207,3 olduğuna göre üçüncü izotopun kütle numarası kaçtır?

 

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için aşağıdaki formülü kullanacağız.

 

Bir elementin doğada bulunma %si  %100 dür. Yani bir izotopun  bulunma yüzdesi %x ise diğerinin bulunma yüzdesi (100-x) tir.

206Pb           %24

208Pb           %54

xPb             %100 -(%24+%54)= %22

 

Ortalama atom ağırlığı = (206*24 + 208*54 +x*22)/100 = 207,3

İşlem yapıldığında  xPb   kütle numarası 207 çıkacaktır.