Kimya Sorusu Sor

Kimya sorusu gönder
Kimya sorusu sor

Sorularınızı Aşağıdaki soru formuna yazabilirsiniz.
   

  Çözülmüş kimya sorularını incelemek için tıklayınız.

   

   

   

   

  175 Comments

  1. Ömer Selim SAYLAM
   Mart 30, 2020 @ 2:16 pm

   XY3 bileşiğinin toplam elektron sayısı 40’tır. XY4-2 iyonunun toplam elektron sayısı 50’dir. Buna göre, X ve Y elementlerinin atom numaraları kaçtır?

   Reply

   • kimyali
    Mart 30, 2020 @ 6:24 pm

    Soruyu çözebilmek icin

    Proton sayisi= elektron sayisi+ iyon yükü formülünü kullanacaz

    XY3 bilesigi notr oldugu icin proton sayilari toplami elektron sayıları toplamına eşittir.

    X+3Y=40

    XY4-2 iyonu için;

    Proton sayisi= elektron sayisi+ iyon yükü formülünü kullanacaz

    X+4Y=50-2
    X+4Y=48

    Elimizde iki bilinmeyenli iki denklem var

    X+4Y=48
    -(X+3Y=40)
    —————–
    Y=8 çıkar
    Y denklemin birinde yerine yazarsak X i buluruz

    X+3.8=40

    X=16 cikar

    Reply

    • NİSA GÜLER
     Mayıs 5, 2020 @ 7:27 pm

     Soğuk havada kamp yaptığınızı ve size ek ısınma sağlaması için uyku tulumunuza koymak üzere bazı objeleri ısıtmaya karar verdiğinizi varsayınız. Ateşin yanına büyük bir su testisi ve aynı kütleli bir kayaç yerleştirdiğinizi düşünün. Zamanla kayaç ve su testisi yaklaşık 38 °C’ye ısınırlar. Eğer uyku tulumunuza sadece birini getirebiliyor olsaydınız, sizi daha uzun süre sıcak tutması için hangisini seçersiniz? Seçiminizin nedeni açıklayınız?

     Reply

    • Hüseyin
     Haziran 4, 2020 @ 6:28 pm

     Merhaba sayın kimyali admini wpden ulaşırmısınız 10 soruluk büt sınavına gireceğim sınıfta kalmak istemiyorum ücretiyle dahi olsa yardımcı olurmusunuz

     Reply

    • Ceren
     Haziran 19, 2020 @ 2:52 am

     5°C de Normalitesi (N) 2.23 olan 7 mol gr. madde suyun donma noktasını kaç °C düşürür?

     Reply

   • NİSA GÜLER
    Mayıs 5, 2020 @ 7:26 pm

    Merhaba çok acil bir sorum olacaktı en kısa sürede cevaplarsanız çok mutlu olurum hocam .Soğuk havada kamp yaptığınızı ve size ek ısınma sağlaması için uyku tulumunuza koymak üzere bazı objeleri ısıtmaya karar verdiğinizi varsayınız. Ateşin yanına büyük bir su testisi ve aynı kütleli bir kayaç yerleştirdiğinizi düşünün. Zamanla kayaç ve su testisi yaklaşık 38 °C’ye ısınırlar. Eğer uyku tulumunuza sadece birini getirebiliyor olsaydınız, sizi daha uzun süre sıcak tutması için hangisini seçersiniz? Seçiminizin nedeni açıklayınız?

    Reply

   • Semih
    Mayıs 17, 2020 @ 5:03 pm

    1.Amonyum fosfat
    2.Alüminyum sülfat
    3.Potasyum karbonat
    4.Sodyum hidroksit
    Bu bileşiklerden formullerindeki atom sayısı en az ve en fazla olan hangisidir?

    Reply

    • kimyali
     Mayıs 17, 2020 @ 11:00 pm

     Soruyu çözebilmek için formüllerini yazmaka gerekir.

     1.Amonyum fosfat———-> (NH4)3PO4—–>20 atom var
     2.Alüminyum sülfat——–>Al2(SO4)3——>17 atom
     3.Potasyum karbonat—–>K2CO3——->6 atom var
     4.Sodyum hidroksit——–>NaOH——>3 atom

     1>2>3>4

     Reply

   • Maria
    Mayıs 29, 2020 @ 3:57 pm

    50 mL 0,01M AgNO3 çözeltisinin 0,10 M LiCl çözeltisi ile titrasyonunda
    a) 0,0 mL
    b) 2,5 mL
    c) 5,0 mL
    d) 7,5 mL
    katım noktalarındaki iletkenlik değerlerini hesaplayınız. (AgCl için Kçç=1,82.10-10, Q=1,00 cm-1, λ0Cl- = 76,4; λ0 NO3- = 71,5, λ0Li+ = 38,7; λ0 Ag+ = 61,9 ohm-1 cm2 mol-1ohm-1 cm2 mol-1)

    Reply

  2. şeyma tunç
   Nisan 2, 2020 @ 3:46 pm

   hocam çözemediğim soruların hepsini topladım

   1. 6.02×10^23 tane atom içeren C2H6O2 kaç moldür?

   Çözüm;

   1mol C2H6O2 bileşiğinde 10.Na tane atom varsa
   x mol C2H6O2 bileşiğinde 6.02×10^23 tane atom vardır
   ________________________________________________
   x= 0,1 mol C2H6O2 dır
   2. 1.806×10^23 tane NO3 içeren Al(NO3)3 kaç moldür?

   Çözüm;

   1mol Al(NO3)3 bileşiğinde 3.Na tane NO3 varsa
   x mol Al(NO3)3 bileşiğinde 1.806×10^23 tane NO3
   ________________________________________
   x= 0,1 mol Al(NO3)3

   3. 4 mol Na3PO4 için;
   a) Kaç tane atom içerir?
   b) Kaç tane molekül içerir?
   c) Kaç tane Na atomu içerir?
   d) Kaç tane P atomu içerir?

   4. 3.01×1022 tane CO2 kaç mol dür?   5. 16 gram SO3 gazı N.Ş.A kaç L hacim kaplar? ( S : 32 O : 16 ) (1mol 22.4 litredir)

   6. 2 mol CO2 gazı N.Ş.A.’da kaç L hacim kaplar?

   7. N.Ş.A 11,2 L O2 gazı kaç gramdır? ( O: 16 )


   8.
   9,2 g NO2 gazı kaç tane molekül içerir? (N :14 O:16 )

   9. 16 gram H içeren C3H8 için ; ( C : 12 H : 1 ) a. Kaç gramdır? b. Kaç moldür? c. N.Ş.A ‘da kaç L hacim kaplar? d. Kaç tane atom içerir? e. Kaç tane molekül içerir? f. Kaç gram Karbon içerir? g. Kaç tane Hidrojen içerir?   10. 2,4 g C atomu içeren CO2 gazı için aşağıda verilen soruları cevaplayınız? (C:12,O=16, NA=6.02×1023) a) Mol sayısı? b) Atom sayısı kaçtır? C) Kütlesi kaç gramdır?

   11. 3,6 g Mg içeren Mg3N2 bileşiğinde kaç g N bulunur ? ( Mg : 24, N : 14 )

   12.0,1 mol X2O5 bileşiği 14,2 g ‘dır. Çekirdeğinde 16 nötron bulunduran nötral X atomunda kaç tane elektron vardır ? ( O : 16 )

   13.Klorun izotopları; 35Cl (% 75,77) ve kalanı 37Cl dir. Buna göre Cl’un ortalama atom kütlesini hesaplayınız.

   14. Magnezyumun başlıca izotopu 24Mg ve azınlıkta olan izotopları 25Mg (%10,00) ve 26Mg (%11,01) dir. Buna göre Mg’un ortalama atom kütlesini hesaplayınız.
   Reply

   • kimyali
    Nisan 2, 2020 @ 5:02 pm

    4. 3.01×10^22 tane CO2 kaç mol dür?

    1mol CO2 6,02.10^23 tane ise
    xmol CO2 3,01.10^22 tanedir
    _______________________
    x=0,05 mol dür.

    Reply

   • kimyali
    Nisan 2, 2020 @ 10:09 pm

    6. 2 mol CO2 gazı N.Ş.A.’da kaç L hacim kaplar?

    Çözüm

    1 mol CO2 N.S.A da 22,4 L hacim kaplarsa

    2 mol CO2 N.S.A da x L hacim kaplar
    ——————————————
    X=44,8 L hacim kaplar

    Reply

   • kimyali
    Nisan 2, 2020 @ 10:36 pm

    3.
    4 mol Na3PO4 için;
    a) Kaç tane atom içerir?
    b) Kaç tane molekül içerir?
    c) Kaç tane Na atomu içerir?
    d) Kaç tane P atomu içerir?

    Çözüm

    Soruda tane geçiyorsa avogadro sayisi işin icinegirer

    A
    1mol Na3PO4 bildiğince 8.Na tane atom varsa
    4 mol Na3PO4 x
    —-,—————————————–
    X=32.Na tane atom içerir

    B

    1mol Na3PO4 bildiğince Na tane molekül varsa
    4 mol Na3PO4 x
    —-,—————————————–
    X=4.Na tane molekül icerir( bu bileşik için molekül demek hatalı olmus)

    C

    1mol Na3PO4 bildiğince 3.Na tane Na atom varsa
    4 mol Na3PO4 x
    —-,—————————————–
    X=12.Na tane Na atomu içerir

    D

    1mol Na3PO4 bildiğince Na tane P atom varsa
    4 mol Na3PO4 x
    —-,—————————————–
    X=4.Na tane P atomu içerir

    Reply

   • kimyali
    Nisan 2, 2020 @ 10:43 pm

    5.
    16 gram SO3 gazı N.Ş.A kaç L hacim kaplar? ( S : 32 O : 16 ) (1mol 22.4 litredir)

    Çözüm

    80 gr SO3 gazi N.Ş.A da 22,4 L hacim kaplarsa
    16 gr SO3 gazi N.Ş.A da x L hacim kaplar
    —————————————————
    X=4,48 L hacim kaplar

    Reply

  3. nur
   Nisan 3, 2020 @ 3:01 pm

   5 g NaCl ve 3 g KCl tartılarak toplam kütlesi 2 kg olan bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin yoğunluğu 1,08 g/ml olarak bulunuyor. Buna göre çözeltinin;
   a) %(a/a)=?
   b) %(a/h)=?
   c) M=?
   d) N=?
   e) pNa, pCl ve pK ?
   f) m=?
   g) Tüm iyonlar için mol kesirlerini hesaplayınız.
   (Na=23, Cl: 35,5, K: 39, g/mol)

   Reply

  4. Elif
   Nisan 7, 2020 @ 6:56 pm

   Hocam propanal ile CH3CH2CHBrCO2C2H5 bilesigini cinko ile reksiyona soktuktan sonra asitlendirirsem ne elde edebilirim

   Reply

  5. Özge
   Nisan 10, 2020 @ 8:43 pm

   Aşağıdaki reaksiyona göre 4.66g Na2CO3 ‘ dan ( 106.0g/mol) kaç gram Ag2CO3 ( 253.7 g/mol ) oluşur ?
   Na2CO3 + AgNO3 —–> Ag2CO3 + NaNO3

   Reply

   • kimyali
    Nisan 11, 2020 @ 10:43 am

    Soruyu çözebilmek için öncelikle molünü bulabileceğimiz madde var mı ona bakarız. Evet bu soru için molunu bulabileceğimiz madde var.
    Molunu bulduk ne yapacağız?
    Biliyoruzki kimyasal denklemlerde kat sayılar mol sayısıdır. Bulmuş olduğumuz mol ile diğer maddelerin mollerini de oran – orantı ile bulacağız.
    nNa2CO3 = 4,66/106 = 0,044mol çıkar.

    Şimdi reaksiyonumuzu denkleştirmemiz gerekiyor.

    Na2CO3___+____2AgNO3 —–> Ag2CO3 + 2NaNO3
    1mol_________2mol________1mol_____2mol (kat sayılar)
    0,044________0,088_______0,044____0,088

    1mol Ag2CO3 253,7gram ise
    0,044mol Ag2CO3 x
    ________________________
    x=11,1628 gram Ag2CO3 oluşur

    Reply

  6. Burhan İskender
   Nisan 11, 2020 @ 12:28 am

   500 ml’lik kaba 0,72 mol HBr konuluyor. 2HBr (g) <------> H2 (g) + Br2 (g) tepkimesi dengeye ulaştığında HBr derişimi 0,8 M olduğuna göre tepkimenin denge sabiti nedir?

   Reply

   • kimyali
    Nisan 11, 2020 @ 10:59 am

    MHBr=0,72/0,5 =1,44Molar

    __________2HBr(g) < ------> H2(g) + Br2(g)
    Başlangıç:1,44 M
    Dengede= 1,44-2x_________x _____x

    1,44-2x=0,8

    x=0,32 M

    Kd=0,32*0,32/0,8*0,8 = 0,16 çıkar

    Reply

  7. Mehmet
   Nisan 12, 2020 @ 1:27 pm

   10 gr NaCI ile kütlece %5 ‘lik çözelti hazırlamak icin kaç gr suya ihtiyaç vardır

   Reply

   • kimyali
    Nisan 12, 2020 @ 1:42 pm

    %5 lik demek 100 gram karışımda 95 gram suda 5 gram madde çözünmüş demektir.

    ohalde;

    95 gram suda 5 gram NaCl varsa
    x gram suda 10 gram NaCl vardır
    _______________
    x= 190 gram su gereklidir.

    Reply

  8. mert
   Nisan 13, 2020 @ 1:49 pm

   sorular ne kadar sürede cevaplanır

   Reply

   • kimyali
    Nisan 14, 2020 @ 12:26 pm

    Soru göndererek deneyebilirsiniz

    Reply

  9. şule
   Nisan 14, 2020 @ 2:34 pm

   1) pH’sı 8.2 olan 1 litre 10mM Tris/HCl tamponunu nasıl hazırlarsınız? (Tris MA= 121.4g/mol) (Tris pKa=8.3).

   2) H- bağ nedir açıklayarak biyolojik sistemlerde özellikle amino asit ve proteinlerin yapısında nerelerde ( hangi moleküller ve atomlar arasında) H-bağ oluşur göstererek , bu H-bağlarının önemini açıklayınız?

   3) His amino asidinin sulu çözeltideki iyonlaşma reaksiyonunu yazınız ve titrasyon eğrisini çiziniz? PI değerini hesaplayınız? (pK1=1,82 , pK2=9,12 ve pKR=6,0)

   4) ECVRY penta peptidinin açık yapısını yazarak adlandırınız? pH= 1, pH=3, pH= 7, pH= 11, pH=13 deki net yüklerini belirtiniz.

   5) Saçın yapısını hangi protein oluşturur açıklayınız? Saça fön ve perme uygulamalarında saç proteininde ne gibi değişiklikler olur. Açıklayınız?

   6) Desmozin nedir yapısını gösteriniz? Biyolojik yapılarda nerede rastlanır yazarak, önemini belirtiniz?

   7) Miyoglobin ve hemoglobibib oksijen bağlanma kinetiğini mekanizmaları, grafikleri ile karşılaştırmalı olarak açıklayınız?

   8) a) CO zehirlenmesini mekanizması ile birlikte açıklayınız? b) Bhor etkisi nedir açıklayarak, insanlarda CO2 salınımı nasıl olur açıklayınız?

   9) Bir enzim bir substrat kinetiği ile bir enzim iki substrat kinetiğini karşılaştırarak açıklayınız?

   10) İnhibitör nedir açıklaynız? Bir enzimin aktif merkezinin belirlenmesinde önemli olan inhibisyon türünü yazarak, bu inhibisyonun mekanizması, kinetiği, Kı değerinin hesaplanmasını ve grafiğini açıkça belirterek inhibitörsüz sistemle kıyaslayınız?

   Reply

  10. Deniz
   Nisan 16, 2020 @ 5:38 pm

   Hocam iki tane kap var sırasıyla x ve y sivisi homojen karışım oluşturuyorlar
   X sıvısının 2mLsine karşılık 3mL Y ile hazırlanan
   Çözelti hacimce %kaç x sıvısı icermektedir?
   Soru bu hocam kafam karıştı baya.

   Reply

   • kimyali
    Nisan 16, 2020 @ 6:38 pm

    100 ml çözeltide çözünmüş maddenin ml cinsinden değerine hacimce yüzde derişim
    denir.

    Hacimce % 20 lik çözelti denince : 80 ml çözücüde 20 ml madde çözünmüş demektir.

    Tanımdan da anlaşılacağı uzere bizde soruda verilen miktarlardan çözelti oluşturacaz.

    Vçözelti = Vçözücü + Vçözünen
    Vçözelti= 2ml + 3ml
    Vçözelti= 5ml

    5 ml Çözeltide 2 ml X sıvısı varsa
    100ml çözeltide a
    ____________________
    a=%40 x sıvısı içermektedir.

    Reply

  11. Kimyadanbıkmış
   Nisan 16, 2020 @ 6:04 pm

   Organik kimya sorusu çözebilir misiniz? (Üniversite)

   Reply

   • kimyali
    Nisan 16, 2020 @ 6:32 pm

    Maalesef yardımcı olamıyoruz. Sayfada lise kimya soruları çözülmektedir.

    Reply

  12. Agerayis berna
   Nisan 18, 2020 @ 12:36 pm

   10 mL 0.1 M NaOH mide suyunun sarfiyatı 7.8 mL ise pH kaçtır?

   Reply

  13. Gamze
   Nisan 19, 2020 @ 2:05 pm

   Atom kütlesi 25.8 olan x elementinin kütlesi 25.0 ve 27.0 olan 2 iztopu vardır. Bu izotopun doğada bulunma yüzdeleri nedir

   Reply

   • kimyali
    Nisan 19, 2020 @ 7:32 pm

    İzotop atomların doğada bulunma yüzdeleri toplamı %100 dür.

    25X = %a doğada bulunsun
    27X =%(100-a) Doğada bulunur

    Ortalama Atom Ağırlığı

    25,8 = (25*a + 27*(100-a))/100

    2580= 25a+2700-27a

    -120 = -2a

    a=%60

    25X = %a doğada bulunsun = %60
    27X =%(100-a) Doğada bulunur = 100-60= %40

    Reply

  14. DEFNE
   Nisan 19, 2020 @ 8:01 pm

   50.0 mL, 0.200 M’lık asetik asit (CH3COOH) çözeltisi ile 50.0 mL 0.100 M KOH çözeltisi karıştırılırsa karışımın pH’ı ne olur ?
   (CH3COOH için Ka=1.8×10-5)

   Reply

  15. Ali
   Nisan 20, 2020 @ 1:55 pm

   1) Oksi asitler için asitlik kuvvetini oksidasyon sayısına göre açıklayınız, örneğin; HClO4, HClO3, HClO2 ve HOCl
   2) PF3 neden PH3’ten daha zayıf bir bazdır?
   3) Gümüş halaojenürlerin çözünürlüğü grupta ağaşı doğru neden azalır? AgF<AgCl<AgBr<AgI

   Reply

  16. ahmet alaca
   Nisan 20, 2020 @ 8:43 pm

   Oksijen hem içeren proteine bağlandığında, Fe2+ ‘nin iki açık koordinasyon bağı nasıl işgal edilir?

   Lütfen birini seçin:
   A. Bir O2 molekülü ve bir amino asit atomu
   B. Bir O2 molekülü ve bir hem atomu
   C. Bir O2 molekülü
   D. İki O2 molekülü
   E. İki O atomu

   Reply

  17. ahmet alaca
   Nisan 20, 2020 @ 8:49 pm

   Dört tekrarlanan alanilglisil biriminden oluşan bir oktapeptid için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   Lütfen birini seçin:
   A. Bir alanil kalıntısı üzerinde bir serbest amino grubu ve bir glisil kalıntısı üzerinde bir serbest karboksil grubu
   B. Her ikisi de glisil kalıntıları üzerinde iki serbest karboksil grubu
   C. İki serbest amino ve iki serbest karboksil grubu
   D. Bir glisil kalıntısı üzerinde bir serbest amino grubu ve bir alanil kalıntısı üzerinde bir serbest karboksil grubu
   E. Bir glisil kalıntısı üzerinde bir serbest amino grubu

   hocam bunun yanıtı nedir acaba

   Reply

  18. Silvia
   Nisan 22, 2020 @ 5:56 pm

   Aşağıdaki çözeltilerin molaritelerini hesaplayın:
   A: 900 mL distile suda çözünmüş 148 g NaOH (NaOH: 40 g/mol)
   B: % 37 EDTA çözeltisi (EDTA: 292.24 g/mol)
   C: %1 KMnO4 çözeltisi (MA = 158 g/mol)
   D: 10 mM HCl’nin 1:33 oranında seyreltik çözeltisi

   Reply

  19. Silvia
   Nisan 22, 2020 @ 5:57 pm

   78 g LiCl’niz varsa kaç mL 3M LiCl çözeltisi yapabilirsiniz? MA = 42.39 g/mol

   Reply

  20. Kağan RENAS
   Nisan 22, 2020 @ 9:47 pm

   Reply

   • kimyali
    Nisan 26, 2020 @ 2:30 pm

    Kp; kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti
    Kc: derişimler cinsinden denge sabiti

    Kp ile Kc arasında Kp=Kc.(RT)^Δn şeklinde bir bağıntı vardır. Buradaki

    Δn = Ürünlerdeki gazların molleri toplamı – Girenlerdeki gazların molleri toplamı

    Ohalde hemen Δn i bulalım ürünlerde 2 mol gaz var (Gazların katsayıları toplamı)
    Girenlerde 3 mol gaz var

    Δn= 2-3 =-1

    Kp=Kc.(RT)^Δn —> Kp=Kc.(RT)^-1 —> Kp=Kc/RT

    Kc= Kp.RT çıkar

    Cevap A dır

    Reply

  21. ayşe
   Nisan 24, 2020 @ 9:05 pm

   Benzen’in (C6H6) buharlaşma entalpisi (ΔHb) 298 K’de 33,9 kJ/mol’dür. 298 K sabit sıcaklıkta C6H6(sıvı) tarafından 1,54 kJ ısı soğurulduğunda oluşan benzen buharının 298 K ve 285,3 mmHg basınçta hacmi kaç cm3’dür?

   Reply

  22. şevval yoldaş
   Nisan 26, 2020 @ 11:21 am

   1) Fe2O3 + H2SO4——>Fe2(SO4)3 + H2O reaksiyonu denkleştiriniz.
   2) Na2S2O3 + Al + HCl——->NaCl + AlCl3 + H2S + H2O denklemi yükseltgenme sayısı değişmesi yöntemiyle denkleştiriniz.
   3) Kristal suyu içeren bir tuzun 2,1 g ısıtıldığı zaman 0,57885 g H2O ve 1,52115 g susuz tuz elde ediliyor. Susuz tuzun nicel analizinde 0,2991 g Fe, 0,1932 g NH4 ve 1,02885 g SO4-2 bulunmuştur. Bir şap örneği olduğu düşünülen tuzun en basit formülü nedir?
   4) 200 g sulu çözeltide 50 mg NH3 gazı çözünmüş halde bulunmaktadır. Buna göre, çözeltideki NH3 gazının derişiminippm ve ppb cinsinden bulunuz.

   Reply

   • kimyali
    Nisan 26, 2020 @ 2:57 pm

    1) Fe2O3 + H2SO4——>Fe2(SO4)3 + H2O reaksiyonu denkleştiriniz.

    Fe2O3 + 3H2SO4——>Fe2(SO4)3 + 3H2O

    Reply

    • kimyali
     Nisan 26, 2020 @ 3:13 pm

     2) Na2S2O3 + Al + HCl——->NaCl + AlCl3 + H2S + H2O denklemi yükseltgenme sayısı değişmesi yöntemiyle denkleştiriniz.

     3Na2S2O3 + 8Al +30HCl——-> 6NaCl + 8AlCl3 + 6H2S +9H2O

     Reply

  23. Selin
   Nisan 27, 2020 @ 12:32 am

   Kütlece %30luk X tuzunun sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta 400 gram su eklendiğinde kütlece %18lik oluyor. Buna göre, su eklenmeden önce çözelti kaç gramdır?

   Reply

   • kimyali
    Nisan 27, 2020 @ 4:47 am

    m1.%1+m2.%2=(m1+m2).%son

    Çözeltiye saf çözücü ilave edilirse yüzdesi %0 alınır.

    30.x+400.%0=(400+x).18
    30.x=18.400+18.x

    12.x=18.400

    ×=600 cikar

    Reply

  24. Burakhan KAYA
   Nisan 27, 2020 @ 10:58 pm

   2. 25 ppm Cu+2 içeren standart bir numunenin analizi atomik absorpisyon yöntemi ile 5 kez yapılmış 21,32 – 24,75 – 24,80 – 24,97 – 25,05 sonuçları elde edilmiştir. Buna göre;
   a) Mutlak standart sapmayı hesaplayınız.
   b) Relatif standart sapmayı hesaplayınız.
   c) Mutlak hatayı hesaplayınız.
   d) Bağıl hatayı hesaplayınız.
   e) Varyasyon katsayısını hesaplayınız.
   f) Yayılımı hesaplayınız.

   Reply

  25. ayşegül
   Nisan 28, 2020 @ 1:39 am

   3ya da daha azsayıdakarbon içeren organik
   bir molekülden başlayarakveistediğiniz anorganik bileşikleri kullanarak 2-bromopentanı sentezleyiniz.

   Reply

   • RABİA ELİF ÇELİK
    Nisan 29, 2020 @ 10:21 am

    %2.581 lik 100 ml sitrat çözeltisi hazırlayınız. Na3C6H507.H2O
    Mol ağırlığı:294,10g/mol H2O:18gr/mol

    Reply

  26. İlyas Fikir
   Nisan 28, 2020 @ 5:42 pm

   Merhabalar. C8H16 molekül formülüne sahip izomer alkenlerden 1 tanesinin kısaltılmış yapısal formülünü verebilir misiniz? Bir de sistematik adlandırmasını yapar mısınız? Teşekkürler.

   Reply

  27. RABİA ELİF ÇELİK
   Nisan 29, 2020 @ 10:12 am

   %2.581 lik 100 ml sitrat çözeltisi hazırlayınız. Na3C6H5O7.H2O
   Mol ağırlığı:294,10 g/mol H2O:18gr/mol

   Reply

  28. Emir
   Nisan 29, 2020 @ 3:38 pm

   a)Bir Oksijen Gazı Örneği 25 C de 1178 mmHg basınç altında 3,12L hacim kaplamaktadır. ideal gaz olarak kabul ederek oksijenin kütlesini bulunuz

   b) Oksijen gazının standart koşullarda yoğunluğunu hesaplayınız (R=0,082 atmdm3mol-1K-1)

   Reply

  29. Zeynep
   Nisan 30, 2020 @ 1:17 am

   Aşağıda verilen maddeler için moleküller arası kuvvet türlerini belirtiniz.
   a) Benzen (C6H6-H20)
   b) CH3CI-H20
   c) PF3-H2O
   d) NaCI-H20

   Reply

  30. Zeynep
   Nisan 30, 2020 @ 1:21 am

   Kütlece %28 propanol (CH3CHOHCH3) içeren bir sulu çözeltinin yoğunluğu 0,984 g/ml dir.
   Bu çözeltinin (C:12.01 g/mol, H:1,008 g/mol, O:16,00 g/mol)
   a) Molaritesini hesaplayınız.
   b) Molalitesini hesaplayınız.

   Reply

  31. bengü
   Nisan 30, 2020 @ 3:01 pm

   ph’ı 4.00 olan bir tampon çözelti hazırlamak için 300 ml 1,00 m glikolik asit çözeltisine ilave edilmesi gereken sodyum glikolatın kutlesi ne olmalıdır?

   Reply

  32. Betül
   Nisan 30, 2020 @ 6:41 pm

   PCL2F-2 molekülünün geometrisinin vsper’a göre çizimi ne ?

   Reply

  33. sinem
   Nisan 30, 2020 @ 7:26 pm

   C10H12 + Fe dust tepkimesi sonucu oluşan ana ürün nedir?
   lütfen cevaplar mısınız?

   Reply

  34. arif özaydın
   Nisan 30, 2020 @ 11:08 pm

   Dikarboksilik asitin diole göre %5 fazla alındığı bir polikondenzasyon reaksiyonunda p=0,998 seçilmesi halinde polimerizasyon derecesi (D) kaçtır?
   Hocam ilgilenirseniz sevinirim vize ödevimden bitek bu kaldı yapamadığım

   Reply

  35. kerem yılmaz
   Nisan 30, 2020 @ 11:11 pm

   Dikarboksilik asitin diole göre %5 fazla alındığı bir polikondenzasyon reaksiyonunda p=0.998 seçilmesi halinde polimerizasyon derecesi (D) kaçtır ?

   Reply

  36. kerem yılmaz
   Nisan 30, 2020 @ 11:30 pm

   dikarboksilik asitin diole göre %5 fazla alındığı bir polikondenzasyon reaksiyonunda p=0.998 seçilmesi halinde polimerizasyon derecesi (D) kaçtır

   Reply

  37. kurban
   Mayıs 1, 2020 @ 2:02 pm

   1,3 N NaOH çözeltisinin 15 cm3 ‘ünü nötralleştirmek için 4 N H2SO4 çözeltisinden kaç cm3 kullanılır?

   Reply

  38. MUSTAFA ETHEM ALTUNTAŞ
   Mayıs 2, 2020 @ 4:41 pm

   %2.581 lik 100 ml sitrat çözeltisi hazırlayınız. Na3C6H5O7.H2O
   Mol ağırlığı:294,10 g/mol H2O:18gr/mol

   yardımcı olabilir misiniz

   Reply

  39. Nur
   Mayıs 2, 2020 @ 5:45 pm

   Bileşiklerin kaynama noktası ile ilgili bir soru var buraya yazamıyorum foto atma şansım var mı acaba ??

   Reply

  40. ALİ
   Mayıs 3, 2020 @ 2:39 pm

   Aşağıdakilerden hangisi hücrenin asit-baz dengesini sağlayabilmek için sitoplazmada iyonlar halinde bulunur?
   A)NaCI
   B)HCI
   C)CuSO4
   D)NaOH
   (ÇÖZÜMLÜ GEREK YARDIM EDENE ÇOK TEŞŞEKKÜR EDERİM)

   Reply

   • kimyali
    Mayıs 10, 2020 @ 11:22 pm

    Hücrenin sitoplazma ve çekirdek kısımlarında
    En önemli elektrolitleri;
    potasyum(K), magnezyum(Mg), fosfat, sülfat ve bikarbonat(HCO3)

    Azmiktarda dasodyum(Na) ve klor(Cl

    Reply

  41. Dilara
   Mayıs 4, 2020 @ 1:52 pm

   2,0590 gramlık bakır tel 50 ml ilk doymuş gümüş asetat çözeltisine batırılıp bir gece bekletiliyor. Ertesi gün bakır tel üzerindeki gümüş parçaları temizlenip tekrar tartılıyor. Son tartım 2,0567 gram olarak kaydediliyor. Buna göre gümüş asetatın çözünürlük çarpım katsayısı hesaplanıyor.deneyde yüzde kaç hata meydana gelmiştir?

   Reply

  42. nur
   Mayıs 4, 2020 @ 3:59 pm

   2. (a) Karbon atomu kaynağı olarak sadece propan ve metandan çıkarak ve gerekli
   diğer reaktilleri de kullanarak 2 -metoksipropeııin elde edilmesini gösteriniz.
   Bunun için ilk önce retrosentetik bir analiz (geriye doğru çözüm) tasarlayınız.
   (b) 2-Metoksipropan bir radikal başlatıcıyla etkileştirildiğinde bir polimer oluşturur. Radikal mekanizmasının bir diaçil peroksit tarafından başlatıldığını varsayarak. polimerleşme tepkimesinin mekanizmasını ve oluşan polimerin yapı formülünü yazınız

   Reply

  43. sami
   Mayıs 4, 2020 @ 5:57 pm

   17,4 mL, 0,312 M HCl çözeltisini nötralleştirmek için 25 mL KOH çözeltisi kullanılmıştır. KOH çözeltisinin derişimi (molarite cinsinden) nedir?

   Reply

  44. burak
   Mayıs 5, 2020 @ 2:24 pm

   0,91 g’lık bir buğday unu numunesi Kjeldahl metoduyla analiz ediliyor. Oluşan amonyak 50,0 mL 0,05 M HCI içine damıtılıyor. Geri titrasyon için 7,5 mL 0,05 M NaOH kullanılıyor. Undaki protein yüzdesini hesaplayınız ! N= 14 g/mol; %N = %5,7 Protein)

   Reply

  45. eray aktas
   Mayıs 5, 2020 @ 7:07 pm

   Aşağıdaki denklemde 220 g CO2 oluşması için reaksiyona kaç gr propan (C3H8) girmelidir? Reaksiyon denk değilse önce reaksiyonu denkleştiriniz.
   (C=12 g/mol, , O: 16 g/mol, H:1 g/mol)

   C3H8 (g) + O2 (g) → CO2 (g) + H2O

   Reply

  46. eray aktas
   Mayıs 5, 2020 @ 7:08 pm

   3) Kot boyası indigonun kütlece bileşimi %73,27 karbon, %3,84 hidrojen, %10,68 azot ve kalanı oksijendir. Boyanın basit (kaba) formülünü bulunuz. (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol, N: 14 g/mol, O: 16 g/mol

   Reply

  47. NİSA GÜLER
   Mayıs 5, 2020 @ 7:28 pm

   Soğuk havada kamp yaptığınızı ve size ek ısınma sağlaması için uyku tulumunuza koymak üzere bazı objeleri ısıtmaya karar verdiğinizi varsayınız. Ateşin yanına büyük bir su testisi ve aynı kütleli bir kayaç yerleştirdiğinizi düşünün. Zamanla kayaç ve su testisi yaklaşık 38 °C’ye ısınırlar. Eğer uyku tulumunuza sadece birini getirebiliyor olsaydınız, sizi daha uzun süre sıcak tutması için hangisini seçersiniz? Seçiminizin nedeni açıklayınız? Hocam lütfen cevaplar mısınız

   Reply

  48. Helen
   Mayıs 6, 2020 @ 4:19 am

   [Fe(CN)6]3- kompleksinde tetragonal bozulma olur mu? Oluyorsa bozulmanın türü nedir? (Fe:26)

   Çok acil cevaplayabilir misiniz final sınavından bir soru
   hakankocak0817@gmail.com
   Cevabınızı bu maile de gönderebilirisiniz

   Reply

  49. ali
   Mayıs 6, 2020 @ 5:33 pm

   3. Bir deneyde 2,18 g sodyum 16,12 g klor ile tepkimeye sokuluyor. Bütün sodyum
   harcanıyor ve 5,54 g sodyum klorür (tuz) elde ediliyor. Ġkinci bir deneyde 2,10 g klor 10,00 g
   sodyum ile etkinleştiriliyor. Bütün klor harcanıyor ve 3,46 g sodyum klorür elde ediliyor. Bu
   sonuçlar sabit oranlar yasasına uyar mı? Gösteriniz.

   Reply

  50. ali
   Mayıs 6, 2020 @ 5:39 pm

   3. Bir deneyde 2,18 g sodyum 16,12 g klor ile tepkimeye sokuluyor. Bütün sodyum
   harcanıyor ve 5,54 g sodyum klorür (tuz) elde ediliyor. Ġkinci bir deneyde 2,10 g klor 10,00 g
   sodyum ile etkinleştiriliyor. Bütün klor harcanıyor ve 3,46 g sodyum klorür elde ediliyor. Bu
   sonuçlar sabit oranlar yasasına uyar mı? Gösteriniz.
   çok acillllll

   Reply

  51. Özge
   Mayıs 6, 2020 @ 10:16 pm

   Dalton ve thomson atom modellerini açıklayaniz. Günumüzde hangi modeller geçerli degildir

   Reply

  52. sevgi
   Mayıs 7, 2020 @ 3:08 am

   1.78 g LiCl’niz varsa kaç mL 3M LiCl çözeltisi yapabilirsiniz? MA = 42.39 g/mol
   2.150 mL 0.250 M sodyum asetat çözeltisi 850 mL hacme seyreltilirse, bu çözeltinin son konsantrasyonu ne olur?
   3. Toplam hacim 0.055 L olan bir 0.25M CoCl2 çözeltisi hazırlanacaktır. CoCl2’nin moleküler ağırlığı 128.9 g/mol’dür. Çözelti için kaç gram CoCl2 gereklidir?
   4. 240 ml H2O’ya 10 mL konsantre HCl (%36) ekleyerek kaç normal çözelti elde edersiniz?
   5. 28°C’de çözdüğünüz 2 molal sukroz çözeltisinin s’i kaçtır
   6.
   7. Kontrol Cd stresi
   A663 A645 A663 A645
   0.742 0.484 0.356 0.168
   0.688 0.454 0.377 0.175
   0.722 0.474 0.333 0.155
   Yukarıda kontrol ve Cd stresine maruz bırakılan bitkilerin yapraklarında klorofiller ekstrakte edilmiş ve absorbans değerleri ölçülmüştür. Buna göre klorofil miktarlarını hesaplayarak yorumlayınız.

   Reply

  53. sevgi
   Mayıs 8, 2020 @ 2:41 am

   . İnorganik maddelerin tayininde kullanılan alev fotometrisi (flame photometry) hakkında bilgi veriniz.

   Reply

  54. Caner Yılmaz
   Mayıs 8, 2020 @ 4:38 pm

   Merhaba.

   PH seviyesini 14’e çıkarmak istediğimiz bir bileşiğe (örneğin dh2o) hesap edilenden fazla NaOH eklersek PH nötralize mi olur yoksa sürekli 14’de mi kalır? Teşekkürler.

   Reply

  55. ABDULCELİL AKAN
   Mayıs 8, 2020 @ 7:00 pm

   b) 1 L 2 M asetik asit çözeltisi nasıl hazırlanır? (Asetik asidin MA: 60.05 g / mol d:1.049
   g /ml ve kütlece %99,7 lik)
   2. Bir gıda teknikeri, son hacim 2.0 L olana kadar 120 mL 6.0 M NaOH çözeltisine su
   ekliyor. Elde edilen çözeltinin molaritesi ne olur?
   3. Yoğunluğu 1.58 g/mL olan % 67’lik derişik H2SO4 (98 g/mol)`den çıkarak 0,4 M 500
   mL çözelti nasıl hazırlanır?
   4. Bir gaz örneğinin hacmi 75 °C ve 0,750 atm basınçta 750 mL dir. Hangi sıcaklıkta
   (°C olarak) örnek 1 atm basınç altında 1,0 litre yer kaplar?
   5. Glukozun fermantasyonu sırasında açığa çıkan gazın hacmi. 20.1°C sıcaklık ve
   1.00 atm basınç altında ölçüldüğünde. 0.78 L’dir. Bu gazın 1,00 atm basınç ve
   36,5°C sıcaklıktaki hacmi nedir?

   Reply

   • kimyali
    Mayıs 10, 2020 @ 2:32 pm

    2. Bir gıda teknikeri, son hacim 2.0 L olana kadar 120 mL 6.0 M NaOH çözeltisine su
    ekliyor. Elde edilen çözeltinin molaritesi ne olur?

    Çözüm;

    M1.V1 = Mson.Vson

    120.6 =2000.Mson

    Mson= 0,36 Molar

    Reply

   • sena
    Mayıs 10, 2020 @ 5:25 pm

    .Bir gaz örneğinin hacmi 75 °C ve 0,750 atm basınçta 750 mL dir. Hangi sıcaklıkta
    (°C olarak) örnek 1 atm basınç altında 1,0 litre yer kaplar?

    Reply

    • kimyali
     Mayıs 10, 2020 @ 11:29 pm

     P1.V1 /P2.V2= n1.R.T1/n2.R.T2

     0,75*750/(1000*1) = 348/T2

     Reply

     • Elmas
      Haziran 3, 2020 @ 4:39 am

      Bilinmeyen A bileşiği karbon tetraklorür içerisinde çok hızlı olarak brom çözeltisinin rengini gideriyor. A bileşiği ozonladığında bütanon ve propanon meydana geliyor. A’nın yapısı ne olabilir?

      Reply

  56. acil
   Mayıs 8, 2020 @ 11:49 pm

   1,0 molal çözeltideki çözünen maddelerin mol kesri kaçtır ?

   Reply

  57. Sena
   Mayıs 9, 2020 @ 5:24 pm

   Bir gaz örneğinin hacmi 75 C ve 0,75 atm basınçta 750mL dir.Hangi sıcaklıkta (derece olarak) örnek 1 atm basınç altında 1.0 litre yer kaplar?

   Reply

  58. mert
   Mayıs 10, 2020 @ 5:17 am

   S-6. 13AI ve 17CI arasında oluşacak iyonik bileşiğin çözeltisindeki iyon sayısı,kaçtır?
   a)4 b )3 c) 2 d) 5

   Reply

   • kimyali
    Mayıs 10, 2020 @ 2:07 pm

    13AI : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p1 —> 3A grubunda bulunur metaldir. Metaller bileşik oluştururken son yörüngedeki elektronların tamamnı verir + yükle yüklenir.
    Al^+3

    17CI: 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p5 —> 7A grubunda bulunur ametaldir. Ametaller bileşik oluştururken son yörüngedeki elektronların sayısını 8 e tamamlayacak şekilde elektron alır. – Yükle yüklenir.
    Cl^-1

    Al^+3 Cl^-1 çaprazlarsak oluşan bileşik AlCl3 tür. Suda çözündüğünde

    AlCl3 ———> Al^+3 + 3Cl^-

    Çözeltide toplam 4 mol iyon bulunmaktadır.

    Reply

  59. mert çok acil!!!
   Mayıs 10, 2020 @ 5:24 am

   -25. (NH4)3XO4 bileşiğindeki N ve X’ın iyon yükleri aşağıdakilerden hangisidir?
   N X
   a) +3 +5
   b) -3 +5
   c) +3 -5
   d) +5 -3

   S-10. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi molekül değildir?
   a) KNO3 b) CI2 c) CIO2 d) CO2

   S-18. Elektron dizilişi 3p1 ’le biten X atomunun hangi iyonlaşma enerjileri arasındaki fark en büyüktür?
   a) 2 ile 3 b) 1 ile 4 c) 4 ile 3 d) 3 ile 4

   -23.Suda az çözünen HCI – NaOH ile reaksiyon vermeyen Oksit aşağıdakilerden hangisidir?
   a) Na2O b) SO2 c) CO d) N2O5

   Reply

   • kimyali
    Mayıs 10, 2020 @ 2:18 pm

    S-10. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi molekül değildir?

    a) KNO3 b) CI2 c) CIO2 d) CO2

    Çözüm;

    Kimyasal türün Molekül olabilmesi yapısında bulunan elementlerin tamamı ametal olmalı

    Ohalde doğru cevap Adır.

    Reply

    • kimyali
     Mayıs 10, 2020 @ 2:23 pm

     S-23.Suda az çözünen HCI – NaOH ile reaksiyon vermeyen Oksit aşağıdakilerden hangisidir?
     a) Na2O b) SO2 c) CO d) N2O5

     Çözüm;

     Notr oksit: Ametallerin oksijence fakir olan bileşikleridir. Asit baz ve su ile reaksiyon vermezler.
     X ametal olmak üzere;
     XnOm n>=m ise nötr oksitti.r
     Cevap C dir.

     Reply

     • kimyali
      Mayıs 10, 2020 @ 2:27 pm

      S-25. (NH4)3XO4 bileşiğindeki N ve X’ın iyon yükleri aşağıdakilerden hangisidir?
      ___N__X
      a) +3 +5
      b) -3 +5
      c) +3 -5
      d) +5 -3

      (NH4)3XO4 bileşiğini incelediğimizde iki tane kökten meydana gelmiştir. Birisi NH4^+1 diğeri XO4^-3 tür. Biliyoruzki koku oluşturan elementlerin değerlikleri toplamı kökun yukune eşittir.

      NH4^+1 = N+4.(+1)=+1 —–> N= -3 çıkar.

      XO4^-3 = X + 4.(-2)=-3 —->X=+5 çıkar

      Reply

      • kimyali
       Mayıs 10, 2020 @ 2:30 pm

       S-18. Elektron dizilişi 3p1 ’le biten X atomunun hangi iyonlaşma enerjileri arasındaki fark en büyüktür?
       a) 2 ile 3 b) 1 ile 4 c) 4 ile 3 d) 3 ile 4

       Soygaz a geçişte fark en buyuktur. Cevap D

  60. Hilal
   Mayıs 10, 2020 @ 8:42 am

   Acil bir sorum var
   Bir öğrenci laboratuvar temizliğinde kullanılmak amacı ile %70 derişime sahip etil alkol çözeltisinden 800 mL hazırlamak istemiştir. Stok olarak kullanması gereken etil alkol derişimi %96 derişime sahip ise , %70 derişime sahip etil alkolden ne kadar (L cinsinden ) alınmalıdır ?

   Reply

  61. sevim
   Mayıs 10, 2020 @ 2:41 pm

   hocam merhaba yks ye hazırlanıyorum bir soruda çok takıldım
   4.8 gram C yüzde 75 verimle yanması sonucu kaç mol CO2 ELDE EDİLİR
   acil cevaplarsanız sevinirim şimdiden çok tesekkürler.

   Reply

  62. sevim
   Mayıs 10, 2020 @ 2:54 pm

   hocam merhaba acil sorulara yardımcı olur musunuz

   1) Al + Fe3O4 Al2O3 + Fereaksiyonu denkleştiriniz.
   2) KMnO4 + H2SO4 + FeSO4 K2SO4 +MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2Odenklemi yükseltgenme sayısı değişmesi yöntemiyle denkleştiriniz.
   3) 48 gram CH4 gazı için kaç gram H atomu içerir? (C:12 g/mol, H:1 g/molAvagadro sayısı:6,02×1023)
   4) 4,8 g C’nin % 75 verimle yanması sonucunda kaç mol CO2 gazı elde edilir? (C:12g/mol, O:16 g/mol)

   Reply

  63. sami
   Mayıs 10, 2020 @ 3:24 pm

   Bir çözelti, eşit mol miktarında A ve B sıvılarını içermektedir. Saf A ve B nin belirli bir sıcaklıkta buhar basınçları sırasıyla 120 mmHg ve 180 mmHg dır. Eğer çözeltinin buhar basıncı 164 mmHg ise A ve B molekülleri arasındaki moleküller arası kuvvetleri, A ve B moleküllerinin kendi arasındaki moleküller arası kuvvetler ile karşılaştırdığınız zaman nasıl bir sonuç çıkarabilirsiniz?

   Reply

  64. ahmet
   Mayıs 10, 2020 @ 3:42 pm

   En yaygın doğal gaz %90 oranında metan, CH4, içerir. 20 oC ve 1 atm gaz basıncında doğal gazın sudaki çözünürlüğünün, CH4 ın çözünürlüğü (0.02 g/kg su) ile aynı olduğunu varsayınız. 20 atm basıncında bir doğal gaz örneği 1.00 x 103 kg su ile temas ettirilirse, çözünen doğal gazın kütlesi ne olur?

   Reply

  65. Sulyeon
   Mayıs 11, 2020 @ 1:52 am

   1 tane X atomu 4.10 üzeri eksi 23 gram ise kaç moldür?

   Reply

   • kimyali
    Mayıs 11, 2020 @ 7:39 pm

    1 tane X atomu 4.10^-23 gram ise

    N tane X atomu a gr
    ———————————————-
    A=24 gram dır

    n=4.10^-23/24=10^-23/6 mol

    Reply

  66. Sena
   Mayıs 12, 2020 @ 2:39 pm

   Glukozun fermantasyonu sırasında açığa çıkan gazın hacmi 20.1 C sıcaklık ve 1.00 atm basınç altında ölçüldüğünde 0.78L dir. Bu gazın 1.00atm basınç ve 36,5 sıcaklıktaki hacmi nedir?

   Reply

  67. Aziz
   Mayıs 13, 2020 @ 8:56 am

   Çözebilirseniz çok sevinirim
   12,3 g Lityum metali (Li) 33,6 g azot gazı (N2) ile tepkimeye girerek lityum nitrür (Li3N)
   oluşmaktadır.

   Li (k) + N2 (g) ——-> Li3N (k) (denk değil) [Li: 6,9 g/mol; N:14,0 g/mol]

   a) Bu bilgilere göre Li ve N2’nin mol sayıları nedir, hangisi sınırlayıcı tepkendir?
   b) Hangi bileşikten kaç mol artmıştır?
   c) Verilen tepkimede elde edilmesi gereken Li3N’ün gram cinsinden miktarı nedir?

   Reply

  68. Alp
   Mayıs 13, 2020 @ 11:23 am

   Kafanızda canlandırdığınız birinci dereceden bir reaksiyon yazınız ve bu reaksiyon için uygun olacak 3 adımlı deney sonuçlarını konsantrasyon cinsinden ve reaksiyon hız sabitini yazınız?

   Reply

  69. Alp
   Mayıs 13, 2020 @ 11:25 am

   0.1 N 500ml NaOH çözeltisini nötralize etmek için 1N HCl çözeltisinden kaç ml gerekir? (Na:23 O:16 H:1)

   Reply

   • kimyali
    Mayıs 13, 2020 @ 4:42 pm

    Öncelikle NaOH in mol sayısını bulmak gerekir. Onun için Molarite ve normalite arasında olan N = M x TD bağıntısını bilmemiz gerekiyor. Bağıntıdaki TD tesir değerliği dir

    Tesir Değerliği (TD): Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH-iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.

    Ohalde NaOH ın tesir değerliği;

    NaOH——->Na^+ + OH^- TD=1 dir.

    N = M x TD
    0,1 = M x 1
    M=0,1 molardır.

    M=n/V
    0,1=n/0,5

    n=0,05 mol NaOH tır.

    NaOH___+____HCl——->NaCl___+___H2O
    0,05 mol_____0,05mol

    HCl ——>H^+ + Cl^- TD=1

    N = M x TD
    1=Mx1
    M=1 çıkar.

    M=n/V
    1=0,05/V
    V=0,05 L = 500 ml HCl alınmalıdır.

    Reply

  70. Buket
   Mayıs 13, 2020 @ 10:28 pm

   Pb(IO3)2 ın 1,0×10^-4 M Pb(NO3)2 çözeltideki çözünürlüğü hesaplayınız. (Pb(IO3)2 : için Kçç=2,5×10^-13)

   Reply

   • kimyali
    Mayıs 14, 2020 @ 3:19 pm

    ortak iyon çözünürlüğu azaltır.

    ortak iyon soru çözümü

    Reply

  71. merve
   Mayıs 16, 2020 @ 12:27 am

   200 ml 0.1 M CH3COONa ve 500 ml 0.02 M CH3COOH karışımının pH ve pOH nedir?
   (Ka=1,8×10-5)
   a) 5.05 – 8.95 b) 3.0 – 7.05 c) 4.05 – 7.05 d) 8.04 – 3.07 e) 9.85 – 4.04

   Reply

  72. ali
   Mayıs 16, 2020 @ 3:37 pm

   selam aleyküm merak ettiğim bor sorum var kimyacı arkadaşlar. banyo yer temizliğini kolonya ile yapıp silmek istiyorum. alkol var içinde. acaba 1 çay bardağı kolonyaya 1 çay bardağı su eklersem. ortaya çıkan karışımdaki alkol yok olurmu. yani alkollü temizlik maddesi özelliğini kaybedermi bu karışım. çok teşekürler arkadaşlar

   Reply

  73. mehmet
   Mayıs 16, 2020 @ 11:19 pm

   Frekansı 4.464×1014 s üssü -1 olan bir elektromanyetik dalganın dalga boyu m cinsinden
   nedir?

   Reply

  74. Seyhan Gül Zaimoğlu
   Mayıs 18, 2020 @ 12:07 pm

   50 mL 0,01M AgNO3 çözeltisinin 0,10 M LiCl çözeltisi ile titrasyonunda
   a) 0,0 mL
   b) 2,5 mL
   c) 5,0 mL
   d) 7,5 mL
   katım noktalarındaki iletkenlik değerlerini hesaplayınız. (AgCl için Kçç=1,82.10-10, Q=1,00 cm-1, λ0Cl- = 76,4; λ0 NO3- = 71,5, λ0Li+ = 38,7; λ0 Ag+ = 61,9 ohm-1 cm2 mol-1ohm-1 cm2 mol-1)

   Reply

  75. Alparslan
   Mayıs 19, 2020 @ 11:48 am

   0,526 g demir numunesi çözeltiye alınıyor ve Fe(OH)3 halinde çöktürülüyor. Kül fırınında Fe2O3’e dönüştürülüp tartıldığında 0.272 g geliyor. Numunedeki demir %’sini hesaplayınız. (Fe = 56, H=1, O = 16 g/mol)

   Reply

  76. Alparslan
   Mayıs 19, 2020 @ 11:49 am

   Yaklaşık 0,1 N NaOH çözeltisinden 10 ml alınarak 0,0944 N ayarlı HCl çözeltisi ile titre ediliyor. Titrasyon sırasında harcanan asit miktarı 11,5 ml olduğuna göre NaOH çözeltisinin normalitesi nedir?

   Reply

  77. kurban
   Mayıs 21, 2020 @ 10:21 am

   merhabarlar. Sulu ortamda deney yapmanın nedeni nedir genellikle neden sulu ortamda yapılır? avantajları nelerdır?

   Reply

  78. yağmur
   Mayıs 21, 2020 @ 3:28 pm

   Two elements from the same poriod of the Periodic table forms common compound AB3. Mass percent of one of the elements in its higher oxide is 52.94%. Mass percent of other element in its compound with hydrogen is 97.26%. Type the formula of compound and name it.

   Reply

  79. yağmur
   Mayıs 21, 2020 @ 3:29 pm

   0.4565 g of organic substance were burned and yields 1.056 g of carbon dioxide, and 0.216 g of water. Determine the empirical and molecular formulas of the substance if its molar mass is 152 g/mol

   Reply

  80. ATAKAN
   Mayıs 23, 2020 @ 3:17 pm

   Merhabalar rica etsem şu soruya bakar mısınız…
   Saf benzenin 30 oC’deki buhar basıncı 121,8 mmHg’dır. 250 g benzende (C6H6, MA= 78 g/mol) uçucu ve elektrolit olmayan bir maddeden 15 g çözündüğü zaman çözeltinin buhar basıncı 120,2 mmHg olarak ölçülüyor. Çözünen maddenin molekül ağırlığını bulunuz.

   Reply

  81. ATAKAN
   Mayıs 23, 2020 @ 3:20 pm

   A) Bir miktar PCl5gazı 15 L’lik kapalı bir kapta 220 oC’de PCl5(g)⇌PCl3(g)+ Cl2(g)dengesi kurulduğunda ortamda 0,15 mol PCl5, 0,45 mol PCl3ve 0,45 mol Cl2bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre Kcve Kpsabitlerini hesaplayınız.

   B) Saf benzenin 30 oC’deki buhar basıncı 121,8 mmHg’dır. 250 g benzende (C6H6, MA= 78 g/mol) uçucu ve elektrolit olmayan bir maddeden 15 g çözündüğü zaman çözeltinin buhar basıncı 120,2 mmHg olarak ölçülüyor. Çözünen maddenin molekül ağırlığını bulunuz.

   Reply

  82. Cemile
   Mayıs 23, 2020 @ 3:31 pm

   20,00 mL 0,150 M HF çözeltisi 0,250 M NaOH çözeltisi ile titre ediliyor. Nötürleşme %100 tamamlandığında pH’ yı hesaplayınız. Ka (HF) = 6,6 x 10-4 dür.

   Reply

  83. Rifat
   Mayıs 25, 2020 @ 3:15 pm

   Sülfürik asit 10 kg ağırlığında kalsiyum karbonat ilave edildince sonucunda oluşan karbondioksit hacmini ne olur

   Reply

  84. irem
   Mayıs 26, 2020 @ 12:42 am

   merhabalar çok acil bir sorum olucaktı Niçin pH sıkalası 0-14 arasındadır ve pH =7 nötraldir?

   Reply

  85. bahar
   Mayıs 27, 2020 @ 5:53 pm

   merhaba üstünde durup çözemediğim çok önemli bir ödevim var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
   soru1) 0,1 molar CH3COOH ve 0,2 molar CH3COONa içeren bir tampon çözeltisinin 80 mililitresine 20 mililitre 0,1 molar NaOH çözeltisi ilave ediliyor. Tampon çözeltisine NaOH ilave edilmeden ve edildikten sonraki pH değerlerini hesaplayınız. Ka = 1.75.10-5
   SORU2) Na2CO3 kullanarak 1000 ppm(mg/I) Na stok çözeltisini nasıl hazırlayacağınızı şekil üzerinde açıklayarak anlatınız . çözeltinin etiketini yazınız. Bu çözeltinin Na2CO3 konsantrasyonu kaç molar olur ?

   Reply

  86. özgür
   Mayıs 27, 2020 @ 11:22 pm

   Propanın monoklorlanması tepkimesi sonucunda hangi bileşikler oluşabilir? Oluşan bileşikleri IUPAC’a göre adlandırınız ? Bunu cevaplayabilir misiniz çok acil 🙂

   Reply

  87. Nurgül
   Mayıs 28, 2020 @ 6:55 pm

   Merhaba. Şu soruyu çözememe yardımcı olabilir misiniz?
   İki kimyager N2 ve diğer gazları içeren bir gaz karışımının ortalama molekül ağırlığını hesaplamaktadır. I. kimyager hesaplamada N2’ nin doğru molekül ağırlığını (28) kullanmış; diğeri ise N2’nin molekül ağırlığını yanlışlıkla 14 olarak hesaba katmıştır. I. kimyager ve II. kimyager hesaplamaları sonrasında gaz karışımının molekül ağırlığını sırasıyla 36.8 ve 31.2 olarak bulmuştur. Karışım içerisindeki N2’ nin molar yüzdesini hesaplayınız.

   Reply

  88. Sedef
   Mayıs 28, 2020 @ 7:09 pm

   KAYE’nin [CrCl6]3-<[Cr(NH3)6]3+<[Cr(CN)6]3- sırasında artmasının nedenini M-L arasındaki p-etkileşimini dikkate alarak açıklayınız (Cr: 24)
   ??

   Reply

  89. Nurgül
   Mayıs 28, 2020 @ 11:57 pm

   Merhaba. Şu soruyu çözmeme yardımcı olabilir misiniz?
   İki kimyager N2 ve diğer gazları içeren bir gaz karışımının ortalama molekül ağırlığını hesaplamaktadır. I. kimyager hesaplamada N2’nin doğru molekül ağırlığını (28) kullanmış; diğeri ise N2’nin molekül ağırlığını yanlışlıkla 14 olarak hesaba katmıştır. I. kimyager ve II. kimyager hesaplamaları sonrasında gaz karışımının molekül ağırlığını sırasıyla 36.8 ve 31.2 olarak bulmuştur. Karışım içerisindeki N2’nin molar yüzdesini hesaplayınız.

   Reply

  90. Elmas demir
   Mayıs 29, 2020 @ 5:18 am

   Bilinmeyen A bileşiği karbon tetraklorür içerisinde çok hızlı olarak brom çözeltisinin rengini gideriyor. A bileşiği ozonladığında bütanon ve propanon meydana geliyor. A’nın yapısı ne olabilir?

   Reply

  91. İtem
   Mayıs 29, 2020 @ 2:54 pm

   2SO2(g) +O2(g)—2SO3(g) tepkimesi için belirtilen sıcaklıkta denge sabiti “Kc” değeri 0.5 tir buna göre aşağıdaki tepkimenin denge sabiti kaçtır 4SO3(g)—4SO2(g) +2O2(g)

   Reply

  92. Kerem
   Mayıs 29, 2020 @ 8:16 pm

   Pasifik Okyanusunun yüzey alanı ve ortalama derinliği sırası ile 1,8.10üzeri8 km kare ve 3,9×10üzeri3 m dir. Okyanusun hacmini litre olarak hesaplayınız.

   Yardımcı olursanız sevinirim

   Reply

  93. sena
   Mayıs 31, 2020 @ 12:34 pm

   1. C4H8O2 molekül formülünü göz önüne alarak;

   -Molekül formülü C4H8O2 olan en en az 15 farklı bileşiğin yapılarını çiziniz

   Reply

  94. Ahmet
   Mayıs 31, 2020 @ 5:56 pm

   Bir madde suda çözüldükten sonra balon joje içerisine konuyor. Bu çözeltinin yeşil renk olduğu gözleniyor. Bu çözeltinin neden yeşil olduğunu spektroskopi temel bilgilerini kullanarak açıklayınız.

   Reply

  95. SUAT
   Haziran 1, 2020 @ 2:46 pm

   Radyoaktif bir izotop olan Stronsiyum-90 atom bombasının patlamasında temel bir üründür. Yarı ömrü 28,1 yıldır.
   a) Nükleer bozunma için birinci dereceden hız sabitini hesaplayınız
   b) 10 yarı ömür geçtikten sonra 90Sr’un kalan kesrini hesaplayınız (90Sr’un başlangıç miktarını 1 olarak kabul ediniz [A]0 = 1 ).
   c) 90Sr’un %99’unun yok olması için kaç yıl gerektiğini bulunuz

   Reply

  96. Mükerrem
   Haziran 1, 2020 @ 9:04 pm

   Merhabalar hocam bu sorularda yardımcı olabilir misiniz lütfen.
   1) Na+ derişimi 0,2 M olan 500 mL çözelti hazırlamak için Na2SO4 tuzundan kaç g alınmalıdır?
   (Na:23, Na2SO4: 142 g/mol)
   2) 5,6 mol kükürt hekzaflorürün (SF6) 128 oC sıcaklık ve 9,4 atm basınçta kapladığı hacim ne kadardır?
   (R=0,082 L atm/mol K, K= oC+273)
   3) 105 °C`de kaynayan bir çözelti elde etmek için 250 g suya kaç gram etilen glikol (C2H6O2) eklenmelidir?
   (Suyun Kk değeri 0,512 °C/m, C2H6O2 62 g/mol, saf suyun kaynama noktası 100 °C)
   4) 0,075 M HNO3 çözeltsinin pH`ını hesaplayın.

   Reply

  97. Kubra
   Haziran 2, 2020 @ 12:41 pm

   4 M hidrokrasit çözeltisinden 1000 ml 1 M yeni çözelti hazırlamak için kaç ml kullanilmalidir

   Reply

  98. Elmas
   Haziran 3, 2020 @ 4:44 am

   Bilinmeyen A bileşiği karbon tetraklorür içerisinde çok hızlı olarak brom çözeltisinin rengini gideriyor. A bileşiği ozonladığında bütanon ve propanon meydana geliyor. A’nın yapısı ne olabilir?

   Reply

  99. ZEYNEP
   Haziran 3, 2020 @ 7:56 pm

   s(k)+o2(g)==>so2(g)
   Denklemine göre eşit kütleli S ve O2 tepkimeye sokuluyor. Tepkime tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
   a) Kükürt tükenir. b) Oksijen tükenir.
   c) Oluşan SO2 kütlesi kükürt kütlesinin 2 katıdır.
   d) Aynı koşullarda kullanılan O2 nin hacmi SO2 nin hamine eşittir.
   e) Kullanılan S ve O2 nin mol sayıları toplamı SO2 nin mol sayısına eştirt.

   Reply

  100. nilay
   Haziran 4, 2020 @ 10:24 pm

   B1 vitamin haplarında yapılan analizlerde aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur 81.10 mg/ 79.30 mg780.40 mg 779.70 mg ortalama değer,ortanca değer,aralık,eğer gerçek değer 80.00 ise mutlak hata ,bağıl hata ve binde bağıl hata nedir ?

   Reply

  101. Duygu
   Haziran 4, 2020 @ 10:38 pm

   B1 vitamin haplarında yapılan analizlerde aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.
   81.10 mg / 79,30 mg / 80.40 mg/ 79.70 mg
   Ortalama değer ,ortanca değer , aralık,eğer gerçek değer 80,00 ise mutlak hata ,bağıl hata , ve binde bağıl hatayı hesaplayınız.

   Reply

  102. zehra
   Haziran 5, 2020 @ 12:55 pm

   lütfen cevaplar mısınız
   Yoğunluğu 1.98 gcm-3
   olan %98’lik sülfirik asit (H2SO4) ‘in molarite, normalite molalite
   ve mol kesrini hesaplayınız (H=1, S=32, O=16 gmol-1
   ).

   Reply

  103. Haci mustafa
   Haziran 7, 2020 @ 3:57 am

   Sıvı su ile doldurulmuş 1. küp , yaklaşık 4.000 molekül içerir. Su buharı ile doldurulmuş 2.küp (normal atmosfer basıncında ve oda sıcaklığında) 1. küpden daha fazla, daha az veya aynı sayıda molekül içeriyor mu

   Reply

  104. FUNDA KESKİN
   Haziran 7, 2020 @ 1:19 pm

   pH 4.47 olan 2.5 M 0.3 M asetat tamponunu, 2 M asetik asit çözeltisi ve 5 M KOH çözeltisi kullanarak nasıl hazırlarsınız pKa = 4.77
   yanıtlarsanız bir garibi sevindirmiş olursunuz 🙂

   Reply

  105. Sedanur
   Haziran 8, 2020 @ 12:40 pm

   kütlece %60 NaOH içeren sulu bir çözeltinin 40 gramını tam nötürleştirmek için kaç mol H2SO4 gereklidir? (NaOH : 40)

   Reply

  106. ayşe
   Haziran 8, 2020 @ 8:31 pm

   500ml 0,2N NaOH çözeltisini nasıl hazırlarsınız Na:23 O:16 H:1

   Reply

   • kimyali
    Haziran 16, 2020 @ 9:54 am

    Tesir Değerliği (TD) : Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH-iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.

    NaOH——–Na+ + OH-

    Td= 1 dir

    N = M x Td

    0,2=M.1

    M=0,2

    M= n/V

    0,2= n/0,5

    n=0,1 mol

    NaOH =23 + 16+1= 40 gr

    1mol NaOH 40 gram ise
    0,1 mol NaOH x
    _______________
    x=4 gram

    bir miktar suda 4 gram NaOH çözülür daha sonra hacim 500 ml olacak şekilde su ilave edilir.

    Reply

  107. sibel
   Haziran 9, 2020 @ 11:14 pm

   0,10 g NaOH kullanılarak 1m, 1M ve %0,5lik kütle-kütle çözeltilerini nasıl hazırlarsınız? açıklayınız.

   Reply

  108. sibel
   Haziran 9, 2020 @ 11:19 pm

   0,010 M sulu CH3OH çözeltisi aşağıdaki çözeltilerden hangisiyle yaklaşık aynı derişimdedir?
   A) %0,010 CH3OH (kütle/hacim)
   B) %0,010 m CH3OH
   C) Xch3oh=0,010
   D) 0,990 M H2O

   Reply

  109. Buğra
   Haziran 10, 2020 @ 11:57 am

   Propan ve Etan’dan yola çıkarak metil propit keton elde ediniz. şeklinde bir soru var yardımcı olabilir misiniz ??

   Reply

  110. Büşra
   Haziran 10, 2020 @ 8:00 pm

   3. Kütlece % 20’lik 200 mL glukoz- su çözeltisinden 20 mL su buharlaştırılıp kalan çözeltinin üzerine 15 gram daha glukoz ekleniyor ve iyice çözünene kadar karıştırılıyor, glukozun molekül ağırlığı 180 g/mol kabul edilirse, elde edilen son glukoz-su çözeltisinin molar derişimi nedir?

   Reply

  111. ayşenur
   Haziran 11, 2020 @ 10:42 am

   3. Çözünürlük çarpımı 4.10-11 olan CaF2 ‘nin 0.02 M’lık KF çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol/Lt’dir.

   4. 200 ml 0.04 M SrCl2 çözeltisine 200 ml K2CO3 çözeltisi katıldığı zaman karışımda bir çökelme olmaması için K2CO3 çözeltisinin başlangıç konsantrasyonu en çok kaç molar olmalıdır?
   (SrCO3’ün çözünürlük çarpımı 3.6.10-5’dir.)

   Reply

   • kimyali
    Nisan 19, 2023 @ 12:49 pm

    Çözüm;

    Doymuş bir çözeltideki iyonların molar derişimleri çarpımı Kç dir. Eğer iyon derişimleri çarpımı Kç den farklı ise, bulduğumuz değer Kç  olmayıp,   iyon çarpımıdır  ve Qç ile ifade edilir.

    İyon derişimleri çarpımı Kç den büyükse çökme olur. Çökelme olmaması için Qç=Kç olmalıdır.

    SrCl2       —>       Sr+2         +              2Cl-

    0,04M                 0,04M                       0,08M

    K2CO3      —>      2K+         +             CO3-2

    xM                          2xM                         xM

    Yukarıdaki maddeleri suya attığımız zaman suda çözünüyorlar. Bu çözünme esnasında  Sr+2 ve CO3-2   birleşerek suda az çözünen katı oluşturuyorlar.

    Maddeler eşit hacimde karıştırıldığı için hacim 2 katına çıkar Sr+2 ve CO3-2   iyonlarının derişimi yarıya düşer.

    [Sr+2] = 0,02 M

    [CO3-2] = x/2M

    Sr+2        +        CO3-2       —>      SrCO3

    x/2M                0,02M

    Kç=[Sr+2] .[CO3-2]

    3,6.10^-5 = x/2 *0,02

    x=36.10^-4 Molar K2CO3 çözeltisi alınmalıdır.

    Reply

  112. ayşenur çok acil lütfen yardım edin !!
   Haziran 11, 2020 @ 11:07 am

   10. 50 ml 0.1 M HCl çözeltisi su ile seyreltiliyor. pH’nın 4 olması için son hacim kaç mililitre olmalıdır?
   11. 40 ml 0.1 M H3PO4’ü tamamen nötürleştirmek için 0.03 M Ba(OH)2’den kaç ml gerekir?
   12. 100 gram su içinde uçucu olmayan bir maddeden 9 gram çözünüyor. Donma noktası 0.93oC kadar düşüyor. Çözünen maddenin molekül ağırlığını bulunuz. F:1.86
   13. Bir maden filizindeki demir %’sini bulmak için 1.5 gram örnek alınıp içindeki demir Fe2O3 olarak çöktürülmüştür. Çökelek 0.85 gram geldiğine göre örnekteki demir %’sini hesaplayınız. Fe:56 O:16
   14. BaCO3’ın pH’sı 3 olan çözeltideki çözünürlüğünü bulunuz. Kç:1.10-8 K1:1.10-6 K2:1.10-10
   15. 300 ml 0.1 M HCl ile 175 ml 0.1M Ba(OH)2 çözeltileri karıştırılıyor. Karışımdaki OH- molar derişimi nedir?

   Reply

   • kimyali
    Haziran 11, 2020 @ 5:12 pm

    10. 50 ml 0.1 M HCl çözeltisi su ile seyreltiliyor. pH’nın 4 olması için son hacim kaç mililitre olmalıdır?

    Çözüm;

    pH= – log[H^+]

    4= – log[H^+]

    [H^+] =10^-4

    M1.V1 = Mson.Vson

    50.0,1 = 10^-4.Vson

    Vson=50000ml

    Reply

    • kimyali
     Haziran 11, 2020 @ 5:23 pm

     11. 40 ml 0.1 M H3PO4’ü tamamen nötürleştirmek için 0.03 M Ba(OH)2’den kaç ml gerekir?

     Çözüm;

     Soruyu çözebilmek için önce reaksiyonu yazıp denkleştirmek gerekir. Bir de molunu bulabileceğimiz maddenin molunu bulmamız gerekir. Önce molü bulalım.

     MH3PO4= n/V

     0,1M= n/0,04

     nH3PO4= 4.10^-3 mol

     molarite hacim hesaplma

     Reply

  113. ayşenur
   Haziran 11, 2020 @ 11:10 am

   Kb’si 2.10-8 M olan 0.5 M zayıf baz çözeltisinin pH’sı kaçtır?

   Reply

   • kimyali
    Haziran 11, 2020 @ 5:04 pm

    zayıf baz soru çözümü

    Reply

  114. morlahana
   Haziran 11, 2020 @ 7:58 pm

   Asetaldehit ve asetondan oluşan 0,5 molluk karışım amonyaklı ortamda AgNO3 ile
   etkileştiğinde 21,6 gram Ag açığa çıkıyor. Karışımdaki Asetonun molce % kaçdir?
   ( Ag=108 )

   Reply

  115. atakan
   Haziran 13, 2020 @ 7:10 pm

   ph değeri 2.8 olan bir asetik asit çözeltsinin (CH3COOH) başlangıçtaki derişimi nedir hesaplayınız Ka=1.8×10 üzeri -5)

   Reply

  116. eda
   Haziran 13, 2020 @ 8:51 pm

   SORU 1) Ayırma ve saflandırma yöntamlerinden Kristallendirme,Damıtma Ekstraksiyon, Süblimleştirme,Kromatoğrafi yöntemleri maddelerin hangi özelliklerinden faydalanılarak uygulanır. Bu yöntemlerde uygulanan işlemlerin esasını kısaca yazınız.

   SORU 2)Aşağıdaki liste , suda çözünen bir organik A bileşiği için çözünürlük-sıcaklık verilerini göstermektedir.

   Sıcaklık (oC) Çözünürlük (100 mililitre suda gram )

   0 1,5

   20 3,0

   40 6,5

   60 11,0

   80 17,0

   (Yukarıda tabloda verilen verileri kullanarak A’nın Çözünürlük -Sıcaklık grafiğini çiziniz ve aşağıdaki sorulara bu grafikten faydalanıp açıklayarak cevap veriniz).

   a-) Bir erlen içinde 0,5 gram A ve 5 mililtre suyun karıştırıldığını ve 80 oC’ ye ısıtıldığını varsayalım.Organik madde A tamamen çözünür mü?

   b-) (a) da hazırlanan çözelti soğutulduğunda hangi sıcaklıkta A’nın kristalleri oluşmaya başlar?

   c-) (b) de ifade edilen soğutmanın 0 oC ‘ye kadar devam ettirildiğini varsayalım .Kaç gram A çözeltiden ayrılır?

   Reply

  117. eda
   Haziran 13, 2020 @ 8:54 pm

   SORU 1) Ayırma ve saflandırma yöntamlerinden Kristallendirme,Damıtma Ekstraksiyon, Süblimleştirme,Kromatoğrafi yöntemleri maddelerin hangi özelliklerinden faydalanılarak uygulanır. Bu yöntemlerde uygulanan işlemlerin esasını kısaca yazınız.

   SORU 2)Aşağıdaki liste , suda çözünen bir organik A bileşiği için çözünürlük-sıcaklık verilerini göstermektedir.

   Sıcaklık (oC) Çözünürlük (100 mililitre suda gram )

   0 1,5

   20 3,0

   40 6,5

   60 11,0

   80 17,0

   (Yukarıda tabloda verilen verileri kullanarak A’nın Çözünürlük -Sıcaklık grafiğini çiziniz ve aşağıdaki sorulara bu grafikten faydalanıp açıklayarak cevap veriniz).

   a-) Bir erlen içinde 0,5 gram A ve 5 mililtre suyun karıştırıldığını ve 80 oC’ ye ısıtıldığını varsayalım.Organik madde A tamamen çözünür mü?

   b-) (a) da hazırlanan çözelti soğutulduğunda hangi sıcaklıkta A’nın kristalleri oluşmaya başlar?

   c-) (b) de ifade edilen soğutmanın 0 oC ‘ye kadar devam ettirildiğini varsayalım .Kaç gram A çözeltiden ayrılır? çok çok çok acil 2 saate çözülmesi lazım

   Reply

  118. abdullah
   Haziran 16, 2020 @ 10:41 am

   1.Yoğunluğu 1.18 g/mL olan ağırlıkça %37 HCl içeren derişik HCl çözeltisinin molaritesi nedir? (H:1, Cl:35.5 g/mol)
   b) Hazırlanmış olan bu çözeltinin molalitesi nedir
   c) Bu çözeltinin içerdiği bileşenlerin mol kesirlerini hesaplayınız
   d) Bu derişik HCl çözeltisinden 500 mL 0.6 M HCl çözeltisi hazırlamak için kaç mL almak gerekir?

   Reply

  119. irem
   Haziran 18, 2020 @ 3:15 pm

   1. Karbon sayısı az olan alifatik karboksilik asitler suda iyi çözünürken yüksek karbon sayılı alifatik ya da aromatik (örneğin benzoik asit) karboksilik asitlerin sudaki çözünürlüğü neden azalır?
   3. Poliamit sentezlerken dikarboksilik asit mi kullanmak daha verimlidir yoksa diaçilhalojenür mü? Yoksa bir farkı yok mudur?

   azcık bile fikriniz varsa benim için yeterlidir lütfen yardımcı olun…

   Reply

  120. Ayse
   Haziran 18, 2020 @ 9:51 pm

   2×1022 CI- iyonu içeren AlCI3 örneği kaç gramdir? (Al:27,98 CI:35,5)aciklayiniz

   Reply

  121. Neslihan
   Haziran 20, 2020 @ 10:32 am

   25 ml 0.100 M Ch3COOH çözelteltusinin 0.100 M NAOH ile titrasyinunda yarı esdegerlik noktası ,es degerlik noktası öncesi , eş degerlik noktası sonrasındaki ph nedir? Ka: 1.8×10-5

   Reply

  122. Burak Bozkurt
   Haziran 25, 2020 @ 6:04 pm

   Ayarlanmış 0,1 N NaOH çözeltisi ile hacmi 10ml olan bir HCl numunesi ile titre ediliyor. Fenolftalein indikatörü dönüm noktasında renk değiştiriyor. Bu deney 2 defa tekrarlanıyor ve sırası ile 10,5 ml ve 10,2 ml NaOH harcanıyor. Buna göre HCl derişimi kaç normaldir?

   Reply

  123. Berk Esen
   Temmuz 1, 2020 @ 10:15 am

   an automobile engine burns x gram gasoline molecule,C7H16 under the 0.85 atm constant pressure and at 28 C.Calculate the internal energy of the system.

   Reply

  124. yağmur
   Temmuz 10, 2020 @ 1:16 pm

   % 20 asetik asit, iki asetik asit sulu çözeltisinin bir kapta karıştırılmasıyla hazırlanır: “A” ve “B”. “A” çözeltisi (400 kg)% 80 asetik asit içerir ve “B” çözeltisi% 15 asetik asit içerir.
   a)Kaç kg asit hazırlanır?

   b) Kg cinsinden ne kadar “B” kullanılır?

   Reply

  125. semih
   Temmuz 28, 2020 @ 3:17 pm

   -Aşağıdaki çiftlerden hangisinin erime noktası daha yüksektir neden? ((a)CS2;CCl4
   (b)BrI;KI
   (c)Cl2;F2
   (d)Na2O;H2O
   (e)CHCl3;CF4
   (f)CaF2;NaF
   (g)BF3;P4

   Reply

  126. güzide
   Ağustos 4, 2020 @ 2:46 pm

   X ELEMENTİNİN FARKLI İKİ İZOTOPUNA AİT X-1 VE X+7 TANECİKLERİNİN TOPLAM ELEKTRON SAYISI 28’DİR. BUNA GÖRE PROTON SAYISI NEDİR?

   Reply

   • kimyali
    Ağustos 18, 2020 @ 11:10 am

    İzotop atom: Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlardır.

    Proton sayısı= elektron sayısı + iyon yuku

    X-1 VE X+7 TANECİKLERİNİN proton sayıları izotop oldukları için a diyelim

    aX-1 VE aX+7

    aX-1 için Proton sayısı= elektron sayısı + iyon yuku eşitliğini uygulayacak olursak

    a=elektron sayıs +(-1)
    elektron sayısı = a+1

    aX+7 için

    a=elektron sayıs +(+7)
    elektron sayısı = a-7

    a+1 + a-7 = 28

    a=17

    Reply

  127. alper
   Ağustos 19, 2020 @ 4:55 pm

   Hocam merhabalar benim bir sorum olacaktı bi soru bankası sorusu değil ama
   Floroantimonik asit(SbHF6) bileşiğini nasıl üretebilirim lütfen yardımcı olun çok merak ediyorum
   bide 1:1 oranında nedir ben bu floroantimonik asiti üretmek için ne kadar malzeme koymalıyım
   bir şekilde yardımcı olursanız çooook sevinirim.

   Reply

  128. alper
   Ağustos 19, 2020 @ 5:08 pm

   Hocam merhabalar Floroantimonik asit (SbHF6) bileşiğini nasıl yapabiliceğimi yazarmısınız
   gerçekten kaç gündür uğraşıyorum lütfen yardım edin bir türlü bulamadım bir şekilde yardımcı olursanız sevinirim . bu arada 1:1 orantısı nedir?
   benim (SbHF6) bileşiğini yapmaya çalıştığım kağıtta şunlar yazıyor
   SbHF6 için ilk adım hidrojen florür yapmak bunun için (NH4HF2) bileşiğini HCl asiti ile reaksiyona sokuyorum ardından bileşikteki bütün amonyum giidiyor bize HF2 kalıyor buda Hidrojen florür ilk malzeme tamamdır şimdi antimon pentaflorür yapmamız gerek
   bunun için antimon triflorür ve florin gerek antimon triflorür zaten internette satılıyor
   florini ise bizim HF2 bileşiğinde hidrojen yanıcı yanlış bilmiyorsam hidrojeni ateşe veririm gider ve bize F2 kalır buda flor yanlış değilsem. şimdi flor ile antimon triflorür birleştiririm .
   artık antimon pentaflorümüz var şimdi 1:1 orantısında (ne olduğunu bilmiyorum hocam)
   antimon pentaflorür ile Hidrojen florürü birleştiririm ve floroantimonik asit çıkarırım .
   kağıdımda bunlar yazıyor doğrdumudur hocam . hocam buarada rahatsız ettiysem özür dilerim iyi günler dilerim

   Reply

  129. Empataloji
   Eylül 18, 2020 @ 8:19 pm

   Metalik bağa sahip olan her hangi bir maddeyi gaz formuna geçirmem kimyasal bir olay mı yani metalik bağı koparır mıyım

   Reply

  130. Chemist
   Aralık 20, 2021 @ 9:10 am

   ________REACTANT(S)_______ ——> PRODUCT(S)

   Calcium_______+_______Oxygen ——> Calcium Oxide

   ? g___________________20 g —–>______70 g

   Based on the Law of Conservation of Mass, predict the minimum amount of Calcium that will react with all 20 grams of oxygen to produce 70 grams of Calcium Oxide.

   Reply

   • kimyali
    Aralık 20, 2021 @ 9:13 am

    Law of Conservation of Mass = The sum of the masses of the reactants is equal to the sum of the masses of the products.

    sum(reactants) = sum(products)

    Calcium_____+ ______Oxygen ——> Calcium Oxide
    ? g__________________20 g —––> 70 g

    ?+20=70

    ?=50 grams Calcium

    Reply

  Faydalandığınız içerikle ilgili yorum yazarak bize destek olabilirsiniz.