Kimyasal Hesaplamalar Konu Anlatımı

Kimyasal Hesaplamalar Konu Anlatımı

Not 1 : Soruda miktar verilmişse; Soruda verilen miktar ile sabit oran arasındaki KAT a bakılır.  Bütün sabit oranların aynı katı alınır.

Not 2 : Soruda eşit miktar verilmiş ve artan miktar soruluyorsa  KAT a bakılır, KAT ı KÜÇÜK olana göre işlem yapılır. Bütün sabit oran rakamları  KÜÇÜK KAT  ile çarpılır. Küçük kat olan madde biter.

Not 3 : Soruda eşit miktar denmiş ama miktar verilmemişse SABİT ORAN BÜYÜK olandan eşit miktar alınır. Hangi elementten % kaç artar cevap bulunur.

NOT : Sabit oranlar toplamı  bileşiğin kütlesini verir. (Kütlenin korunumu kanunundan )

Şimdi yukarıdaki not ları soru tiplerinde uygulayarak pekiştirelim.


Not 1 : Soruda miktar verilmişse; Soruda verilen miktar ile sabit oran arasındaki KAT a bakılır.  Bütün sabit oranların aynı katı alınır.

NOT : Sabit oranlar toplamı  bileşiğin kütlesini verir. (Kütlenin korunumu kanunundan )
SORULAR

Aşağıdaki soru tiplerinin tamamını Not 1 e  göre çözeceğiz.

 

Soru 1.X2Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı X/Y = 3/7 dir.  40  gram X2Y3 bileşiği elde etmek için kaç gram   X ve Y alınmalıdır?

Çözüm;

 

Soruda verilen miktar ile sabit oran arasında 4 KAT bulduk. Bütün sabit oranların 4 KAT ını alacağız.

 

 

Sorunun cevabı karşımıza çıkıyor. 12 gr X  28 gr Y alınmalıdır.

 

Soru 2.XY bileşiğinin sabit oranı mX/mY = 2 / 5 tir. 12 gram X ile kaç gram XY bileşiği oluşur? 

 

Çözüm;

Soruda verilen miktar ile sabit oran arasında 6 KAT bulduk. Bütün sabit oranların 6 KAT ını alacağız.

42 gram XY bileşiği oluşur.

 

Soru 3.XY2 bileşiğinin sabit oranı mX/mY = 4/5 tir.   15 gram Y ile;

   a.Kaç gram bileşik oluşur?  b.Kaç gram X gereklidir?

 

Çözüm;

Soruda verilen miktar ile sabit oran arasında 3 KAT bulduk. Bütün sabit oranların 3  KAT ını alacağız.

a. 27 gram bileşik oluşur.         b. 12 gram X gereklidir.

 

 

 
Not 2 : Soruda eşit miktar verilmiş ve artan miktar soruluyorsa  KAT a bakılır, KAT ı KÜÇÜK olana göre işlem yapılır. Bütün sabit oran rakamları  KÜÇÜK KAT  ile çarpılır. Küçük kat olan madde biter.

NOT : Sabit oranlar toplamı  bileşiğin kütlesini verir. (Kütlenin korunumu kanunundan )


Aşağıdaki soru tiplerinin tamamını Not 2 e  göre çözeceğiz.

 

Soru 1 :  X2Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı X/Y = 3/7 dir. 21 er gram X ve Y alınarak en çok kaç gram bileşik oluşur, hangi elementten kaç gram artar?

Çözüm;

Evet arkadaşlar Bu tarz soruları Not 2 ye göre çözeceğiz.  Bura sabit oranlar ile verilen miktarlar arasındaki KÜÇÜK KAT ı bulacağız. Ben eşit miktarları üste yazıp küçük katı bulup, bütün sabit oranların KÜÇÜK KAT ını alıp aşağı yazarak sonuca ulaşıyorum .

21-9 = 12 gram X ten artar.   21-21= 0 Y biter, 30 gram X2Y3 oluşur.

 Soru 2 :  X2Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı X/Y = 3/7 dir. 18 gram X ve 49 gram Y alınarak en çok kaç gram bileşik oluşur, hangi elementten kaç gram artar?

 

18-18 = 0 X biter.   49-42= 7 gr Y artar, 60 gram X2Y3 oluşur.

 


Not 3 : Soruda eşit miktar denmiş ama miktar verilmemişse SABİT ORAN BÜYÜK olandan eşit miktar alınır. Hangi elementten % kaç artar cevap bulunur.

NOT : Sabit oranlar toplamı  bileşiğin kütlesini verir. (Kütlenin korunumu kanunundan )


Aşağıdaki soru tiplerinin tamamını Not 3 e  göre çözeceğiz.

 

Soru 1: X2Y bileşiğinin kütlece birleşme oranı mX/mY = 5/2 dir.  Eşit kütlede X ve Y elementlerinden alınarak X2Y bileşiği oluşturuluyor. Hangi elementten yüzde kaç artar? 

Soru 2: X2Y bileşiğinin kütlece birleşme oranı mX/mY = 5/2 dir.  Eşit kütlede X ve Y elementlerinden alınarak X2Y bileşiği oluşturuluyor. Tepkime sonucunda 12 gram madde artışı oluyorsa kaçar gram X ve Y alınmıştır?

 

 

 

Yukarıdaki not ları hacim veya mol sayısı verilen denklemlerde de kullanabiliriz.