Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

.

3 mol H3PO4 bileşiği kaç tane atom içerir? (NA:avagadro sayısı)

Çözüm;

Soruda taNe dediği için Avagadro sayısı işin içine girecektir.

1 mol H3PO4 de  8.Na tane atom varsa

3 mol H3PO4 De.  X

_______________

x=24.Na tane atom vardır