Sabit oran ve Kimyasal Hesaplamalar Konu Anlatımı

Sabit Oran ve Kimyasal Hesaplamalar Konu Anlatımı

Kimyasal hesaplamalar sorularının bir kısmını sabit oranlar kanunu kullanarak çözdüğümüz için sizlere Sabit Oran ve Kimyasal Hesaplamalar  konusunu hazırlamayı uygun gördük. Aşağıda sabit oranların kimyasal hesaplamalarda nasıl kullanıldığına dair soru çeşitleri bulunmaktadır.

 

Not 1 : Soruda miktar verilmişse; Soruda verilen miktar ile sabit oran arasındaki KAT a bakılır.  Bütün sabit oranların aynı katı alınır.

Not 2 : Soruda eşit miktar verilmiş ve artan miktar soruluyorsa  KAT a bakılır, KAT ı KÜÇÜK olana göre işlem yapılır. Bütün sabit oran rakamları  KÜÇÜK KAT  ile çarpılır. Küçük kat olan madde biter.

Not 3 : Soruda eşit miktar denmiş ama miktar verilmemişse SABİT ORAN BÜYÜK olandan eşit miktar alınır. Hangi elementten % kaç artar cevap bulunur.

NOT : Sabit oranlar toplamı  bileşiğin kütlesini verir. (Kütlenin korunumu kanunundan )

Şimdi yukarıdaki not ları soru tiplerinde uygulayarak pekiştirelim.


Not 1 : Soruda miktar verilmişse; Soruda verilen miktar ile sabit oran arasındaki KAT a bakılır.  Bütün sabit oranların aynı katı alınır.

NOT : Sabit oranlar toplamı  bileşiğin kütlesini verir. (Kütlenin korunumu kanunundan )
 Soru Çeşitleri ve Çözümleri

Aşağıdaki soru tiplerinin tamamını Not 1 e  göre çözeceğiz.

 

Soru 1.X2Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı X/Y = 3/7 dir.  40  gram X2Y3 bileşiği elde etmek için kaç gram   X ve Y alınmalıdır?

Çözüm;

 

Soruda verilen miktar ile sabit oran arasında 4 KAT bulduk. Bütün sabit oranların 4 KAT ını alacağız.

 

 

Sorunun cevabı karşımıza çıkıyor. 12 gr X  28 gr Y alınmalıdır.

 

Soru 2.XY bileşiğinin sabit oranı mX/mY = 2 / 5 tir. 12 gram X ile kaç gram XY bileşiği oluşur? 

 

Çözüm;

Soruda verilen miktar ile sabit oran arasında 6 KAT bulduk. Bütün sabit oranların 6 KAT ını alacağız.

42 gram XY bileşiği oluşur.

 

Soru 3.XY2 bileşiğinin sabit oranı mX/mY = 4/5 tir.   15 gram Y ile;

   a.Kaç gram bileşik oluşur?  b.Kaç gram X gereklidir?

 

Çözüm;

Soruda verilen miktar ile sabit oran arasında 3 KAT bulduk. Bütün sabit oranların 3  KAT ını alacağız.

a. 27 gram bileşik oluşur.         b. 12 gram X gereklidir.

 

 

 
Not 2 : Soruda eşit miktar verilmiş ve artan miktar soruluyorsa  KAT a bakılır, KAT ı KÜÇÜK olana göre işlem yapılır. Bütün sabit oran rakamları  KÜÇÜK KAT  ile çarpılır. Küçük kat olan madde biter.

NOT : Sabit oranlar toplamı  bileşiğin kütlesini verir. (Kütlenin korunumu kanunundan )


Aşağıdaki soru tiplerinin tamamını Not 2 e  göre çözeceğiz.

 

Soru 1 :  X2Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı X/Y = 3/7 dir. 21 er gram X ve Y alınarak en çok kaç gram bileşik oluşur, hangi elementten kaç gram artar?

Çözüm;

Evet arkadaşlar Bu tarz soruları Not 2 ye göre çözeceğiz.  Bura sabit oranlar ile verilen miktarlar arasındaki KÜÇÜK KAT ı bulacağız. Ben eşit miktarları üste yazıp küçük katı bulup, bütün sabit oranların KÜÇÜK KAT ını alıp aşağı yazarak sonuca ulaşıyorum .

21-9 = 12 gram X ten artar.   21-21= 0 Y biter, 30 gram X2Y3 oluşur.

 Soru 2 :  X2Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı X/Y = 3/7 dir. 18 gram X  49 gram Y alınarak en çok kaç gram bileşik oluşur, hangi elementten kaç gram artar?

 

18-18 = 0 X biter.   49-42= 7 gr Y artar, 60 gram X2Y3 oluşur.

 


Not 3 : Soruda eşit miktar denmiş ama miktar verilmemişse SABİT ORAN BÜYÜK olandan eşit miktar alınır. Hangi elementten % kaç artar cevap bulunur.

NOT : Sabit oranlar toplamı  bileşiğin kütlesini verir. (Kütlenin korunumu kanunundan )


Aşağıdaki soru tiplerinin tamamını Not 3 e  göre çözeceğiz.

 

Soru 1: X2Y bileşiğinin kütlece birleşme oranı mX/mY = 5/2 dir.  Eşit kütlede X ve Y elementlerinden alınarak X2Y bileşiği oluşturuluyor. Hangi elementten yüzde kaç artar? 

Soru 2: X2Y bileşiğinin kütlece birleşme oranı mX/mY = 5/2 dir.  Eşit kütlede X ve Y elementlerinden alınarak X2Y bileşiği oluşturuluyor. Tepkime sonucunda 12 gram madde artışı oluyorsa kaçar gram X ve Y alınmıştır?

 

 

 

Yukarıdaki not ları hacim veya mol sayısı verilen denklemlerde de kullanabiliriz.