Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

200 g suda 50 g şeker çözünerek bir çözelti hazırlanmaktadır. Buna göre şekerin;

I. Hazırlanan ilk çözeltide,

II.İlk çözeltiye 50 g şeker eklendiğinde

III. İlk çözeltiye 150 g su ve 100 g şeker eklendiğinde

kütlece yüzdesi kaçtır?​

  

Çözüm;

Konu hakkında herhangi bir bilginiz yoksa kütlece yüzde konu anlatımımızı inceleyebilirsiniz.

 

I.

250 gram çözeltide        50 gram şeker varsa

100 gram çözeltide         x gram şeker vardır

_________________________

x=%20 şeker vardır.

 

II.İlk çözeltiye 50 g şeker eklendiğinde;

ilk çözelti 250  gram buna 50 gram daha şeker ilave edilirse 300 gram şekerli su çözeltisi oluşur

 

300 gram çözeltide 100 gram şeker varsa

100 gram çözeltide   x

________________________

x= 100.100/300 = 100/3 = %33,3 çıkar

III.

I .  maddeyi çözerek 250 gramlık çözeltinin %20 lık olduğunu bulduk.

Çözeltiye saf çözücü ilave edilirse Kütkece yüzdesi %0 alınır.

Çözeltiye saf çözünen ilave edilirse Kütkece yüzdesi %100 alınır.

250.20 + 150.%0 + 100.100= 500.%son

%son = %30 çıkar.