Çözünürlük

ÇÖZÜMLÜ ÇÖZÜNÜRLÜK SORULARI

Çözünürlük: Belirli bir basınç ve sıcaklıkta 100 gram çözücüde çözünebilen en fazla madde miktarına çözünürlük denir.

 

1. 15 oC’ de A maddesinin çözünürlüğü 20g/100 gr sudur. 250 gram suda kaç gram A maddesi çözünür?

A) 50 B) 40 C) 30 D)20 E)10

Çözüm:

Çözünürlük sorularında dikkat etmemiz gereken husus rakamdan sonra verilen ifade(yani altı çizili kısım bu soruda (gram suda) ) suda dediği için suya göre işlem yapacağız. Eğer soruda Çözelti deseydi bizde Çözünürlükten çözelti elde edecektik yani = 100+ 20=120

100 gr suda 20 gr A çözünürse

250 gr suda X

———————————————-

X= 50 gr A çözünür

2. 30 oC’ de A maddesinin çözünürlüğü 70g/100 gr sudur. 280 gram A maddesini çözmek için kaç gr su gereklidir?

A) 500 B) 400 C) 300 D)200 E)100

Çözüm;

Rakamdan sonra madde dediğine göre rakamı maddenin altına yazıcağız.

100 gr suda 70 gr A çözünürse

X gr suda 280 gr A

———————————————-

X= 400 gr su gereklidir.

3. 10 oC’ de B maddesinin çözünürlüğü 40g/100g sudur. 250 gram suyla B maddesinin

doygun çözeltisini oluşturabilmek için kaç gram B maddesi gereklidir?

A) 600 B) 400 C) 300 D)200 E)100

Çözüm;

Bu çözünürlük sorusunda da Rakamdan sonra su dediğine göre rakamı suyun altına yazıcağız.

100 gr suda 40 gr Bçözünürse

250 gr suda X

———————————————-

X= 100 gr B gereklidir.

4. 10 oC’ de X maddesinin çözünürlüğü 20g/100g sudur. 240 gram doygun çözeltide

kaç gram X maddesi çözünmüştür?

A) 50 B) 40 C) 30 D)20 E)10

Çözüm;

Rakamdan sonra doygun çözeltide dediğine göre bizde çözünürlükten çözelti oluşturacağız.

100+20= 120 gram çözeelti

120 gr çözeltide 20 gr X çözünürse

240 gr çözeltide a

———————————————-

a= 40 gr X çözünmüştür.

5. 20 oC’ de Y maddesinin çözünürlüğü 25g / 100g sudur. 500 gram doymuş

Y çözeltisinde kaç gram su vardır?

A) 400 B) 300 C) 200 D)100 E)50

Çözüm:

Rakamdan sonra doygun çözeltide dediğine göre bizde çözünürlükten çözelti oluşturacağız.

100+25= 125 gram çözeelti

125 gr çözeltide 100 gr su varsa

500 gr çözeltide a

———————————————-

a= 400 gr su vardır

6. 25 oC’ de A maddesinin çözünürlüğü 15g/ 100 g sudur. 300 gram suyla hazırlanan

çözeltinin kütlesi nedir?

A) 315 B) 325 C) 335 D) 345 E) 355

Çözüm:

100 gr suda 15 gr Açözünürse

300 gr suda X

———————————————-

X= 45 gr A gereklidir.

Mçözelti= 300+45= 345

7. X tuzunun 20 oC deki çözünürlüğü 15gr X/ 100 gr sudur. 20 oC ta 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti kaç gramdır?

Çözüm:

100 gr suda 15 gr X tuzu çözünürse

200 gr suda a gr X tuzu çözünür

—————————————————

a= 30 gram X tuzu çözünür.

Soruda bize doygun çözeltinin miktarını soruyor. burada şu bilgi bize gerekli çözeltinin yapısında Çözücü ve Çözünen vardır.

bu durumda:

Mçözelti= Mçözücü + M çözünen

Mçözelti= 200 + 30 = 230 gram

8 . X tuzunun 30 oC deki çözünürlüğü 20gr X/ 100 gr sudur. 30 oC ta 60 gram X tuzu çözmek için kullanılan su miktari kaç gramdır?

Çözüm:

100 gr suda 20gr X tuzu çözünürse

X gr suda 60 X tuzu çözünür

—————————————————

a= 300 gram su gereklidir

 

Çözünürlük grafik sorusu

9, 10, 11 ve 12. soruyu grafiğe göre cevaplayınız

9. 10 ºC de 300 gram su ile hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı 30 ºC ye çıkarıldığında doymuş olabilmesi için kaç gram daha X maddesi eklenmelidir?

A) 200 B) 150        C) 120        D) 100        E) 40

Çözüm:

Grafikteki verilere göre;

10 ºC de 10 gram madde çözünüyor

30ºC 50 g    madde çözünüyor.    Sıcaklık 10 –> 30 ye çıkarılınca doygun olabilmesi için 40 gram daha madde ilave edilmeli ohalde;

 

100 gram suda  40 g daha madde ilave edilirse

300 gram suda  x

_________________-

x= 120 gram madde ilave edilmelidir.

 

10.  20 ºC de 500 gram su ile hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı 10 ºC ye düşürüldüğünde çökme olmaması için kaç g. Su eklenmelidir?

A) 750     B) 500         C) 250         D) 125       E)100

Çözüm:

Soruyu çözebilmek için soguma sonucunda çöken madde miktarı bulunur. Sonra çöken madde miktarını çözecek olan su hesaplanır.

Grafiğe göre ;

25-10 = 15 gram madde çöküyorsa

100 gram suda 15 gr madde çökerse

500 gr suda     x gr madde çöker

_________________

X= 75 gram madde çöker.

Son sıcaklığımız artık 10ºC

100 gr suda     10 gram madde çözünürse

x gr suda         75 gram çöken madde çözünür

_______________________

X= 750 gram su gereklidir.

 

11. 20 ºC de 500 gram doygun çözelti içerisinde kaç gram çözünmüş halde madde vardır?

A) 125      B) 100      C) 75          D) 50         E) 25

Çözüm:

 

Bu çözünürlük sorusunda da rakamdan sonra doygun çözelti dediğine göre bizde grafige göre aynı sıcaklıkta doygun çözelti oluşturmalıyız.

20 ºC çözünürlük 25gr X/100 g su olduğuna göre  çözelti 125 gramdır

125 gram çözeltide   25 gram X varsa

500 gram çözeltide   A gram madde vardır

_____________________________

A=100 gram X maddesi vardır.

12. 3ºC hazırlanan 600 gram doygun X çözeltisi  20 ºC kadar soğutuluyor. Kaç gram X maddesi çöker?

Çözüm:

Soruda rakamdan sonra doygun çözelti dediğine göre bizde grafige göre aynı sıcaklıkta doygun çözelti oluşturmalıyız. kimyali.com

150 gram çözelti soğutulduğunda 25 gram çökme oluyorsa

600 gram çözelti soğutulduğunda x

_______________________________-

x=100 gram x maddesi çöker

Grafik Sorusu

13.

cozunurlukgrafiksorusu

 

 Yandaki grafiğe göre 10ºC hazırlanan 720 gr doygun  X çözeltisinin sıcaklığı 30 ºC çıkarıldığında 240 gram daha X madde çözünmektedir. Buna göre  m=?

 

 

 

Çözüm:

Soruda 720 gr doygun  X çözeltisi dediği için bizde aynı sıcaklıkta grafikte çözelti oluşturacağız.

120 gram çözelti ısıtıldığında      m-20 gram daha madde çözülüyorsa

720 gram çözelti ısıtıldığında   240 gram daha madde çözebiliyorsa

___________________________________________

m= 60 gr çıkar

 

Daha fazla çözünürlük ile ilgili sorular için tıklayınız.

Faydalandığınız içerikle ilgili yorum yazarak bize destek olabilirsiniz.