NH3 polar mı apolar mı?

NH3 Polar mı Apolar mı?

Eğer sorumuz NH3 molekülü polar mı apolar mı? ise sorunun cevabı farklı, NH3 ün yapısındaki bağlar polar mı apolar mı? ise cevap farklıdır.

Şimdi her iki sorunun cevabına birlikte bakalım. İlk önce molekülün polarlığı apolarlığı ile bağın polarlığı apolarlığı arasındaki farkı kavrayalım.

Bağın polarlık apolarlığı

NH3 ün yapısındaki Bağın polarlığı apolarlığından Polar kovalent bağ veya Apolar kovalent bağ anlaşılır. Şimdi bunları açıklayalım;

Polar kovalent bağ: Farklı iki ametal atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal bağa denir.

Örnek;  H2O  H2S   N2O   NH3  HF   HBr vb

Apolar kovalent bağ:   Aynı iki ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal bağdır.

Örnek;  O2, F2, Cl2, Br2, N2  vb. 

Molekülün polarlık apolarlığı

NH3 Molekülünün polarlığı apolarlığını nasıl anlayacağız şimdi buna değinelim.

Öncelikle molekülün tanımını verelim.

Molekül: Aynı (Element molekülü N2 vs) yada farklı(H2O bileşik molekülü)  iki veya daha fazla ametal atomunun bir araya gelmesi ile molekül oluşur.

  • N2  element molekülü
  • O2 element molekülü
  • H2O bileşik molekülü
  • NH3 bileşik molekülü
  • CO2 bileşik molekülü

 

Merkez Atom : Bir molekülde genelde sayıca daha az ve diğer atomların bağlandığı atomdur.

CH4  sayıca az olan C merkez atomdur.  CO2 Sayıca az olan C merkez atom.  NH3 sayıca az olan N merkez atom.

Eğer Merkez atom değerlik elektron sayısı kadar aynı atomla  bağ yapmış ise molekül apolardır.

Şimdi NH3 ü inceleyelim;

7N: 1s2  /2s2  2p3  Karbon değerlik elektron sayısını 8 e tamamlayan sayı kadar bağ yapar yani 3 bağ yapar.

1H: 1s1 Hidrojen  değerlik elektron sayısını 2 ye(Helyuma benzemek için) tamamlayan sayı kadar bağ yapar yani 1 bağ yapar.

NH3 de merkez atom N dir. 3 bağ yapıyor. Hidrojende 1 bağ yapıyor 3 tane hidrojen var hidrijenler toplamda 3 bağ yapar.

NH3 ün lewis yapısını yazarkan N atomu etrafına değerlik elektron sayısı(5 elektron) kadar nokta konur. Bu 5 elektronun 3 tanesi H ile bağ yaparken 2 elektron bağ yapımına katılmaz. Merkez atom (N) üzerinde  ortaklaşa kullanılmamış elektron kaldığı için molekül polardır. NH3 molekülü polardır.

 

NH3 molekülü polar mı apolar mı?
NH3 molekül polar, bağ polar

Yukarıdaki gösterimden de anlaşılacağı üzere Merkez atom N  atomunun değerlik elektron sayısından daha az Hidrojenle  bağ yaptığı için NH3  Molekülü polar dır.

NH3 oluşurken  (N – H)   N ve H farklı ametal olduğu için NH3 bileşiğini oluşturan bağ polardır.

 

 

Molekülde polarlık apolarlık  detaylı konu anlatımı için tıklayınız.

 

Diğer Molekülde polarlık apolarlık örnekleri için tıklayınız.