Katlı Oranlar Kanunu Soruları ve Çözümleri

Katlı Oranlar Kanunu Soruları ve Çözümleri

 

Başlığımızdan da anlaşılacağı üzere sizlere Katlı Oranlar Kanunu Soruları ve Çözümleri ile ilgili bilgiler sunuyoruz.

 

1.

I. C3H6 – C2H4
II. CO – CO2
III.H2O – N2O
IV.HClO3-HClO4

Yukarı formülleri verilen bileşik çiftlerinden hangileri Katlı Oranlar Kanunu’na uymaz?

A) Yalnız I     B) Yalnız II       C)I, II       D) I, II, III        E)  I, II, III

 

Çözüm;

I. C3H6 – C2H4—> Basit formülleri aynı olduğu için katlı oran aranmaz. Basit formul nedir. Bileşiği oluşturan elementlerin sayılarının en sade halidir.  C3H6—>CH2,       C2H4–>CH2 Katlı oran aranmaz.

II. CO – CO2 —-> İki element birden fazla bileşik oluşturmuş Katlı oran aranır.

III.H2O – N2O—> İki element birden fazla bileşik oluşturması gerekirken her iki bileşikteki elementler aynı değildir.Katlı oran aranmaz.

IV.HClO3-HClO4 —-> İki element birden fazla bileşik oluşturursa Katlı oran aranır. Bileşiklere baktığımız zaman üç farklı elementten oluşmuştur. Katlı oran aranmaz.

Cevap B  dir. 

2.

CH4 ve C2Hx bileşiklerinde aynı miktarda H ile birleşen C kütleleri arasında oran 1/4 tür. Buna göre x kaçtır?

A)6            B)4             C)3             D)2              E)1

 

Çözüm;

Katlı oranlarda bilmemiz gereken bir özellikten bahsederek sorunun çözümüne geçelim.

Özellik: Bileşiklerdeki herhangi bir elementin katlı oranı biliniyorsa , diğer elementin katlı oranı; bilinen katlı oranın çarpmaya göre tersidir.(CxHy ve CmHn bileşiklerimiz olsun Cler arasındaki katlı oran a/b ise H ler arasındaki katlı oran b/a dır.)

Ohalde;

Cler arasındaki katlı oran 1/4 ise H ler arasındaki katlı oran 4/1 dir.

Hidrojenler arasındaki katlı oranı bulabilmemiz için her iki bileşikte aynı miktar C olmalı. C sayılarını 2 de eşitlenir yani   CH4 bileşiğini iki ile çarparken  C2Hx bileşiğini aynen alırız.

2*CH4—>C2H8

C2Hx—–>C2Hx    görüldüğü üzere Clerin sayısı eşit. Ohalde H lerin sayılarını oranlayıp sabit orana eşitlersek x değerini buluruz.

 

8/x=4/1

x=2 çıkar.

Cevap D

 

3.

Her biri eşit kütlede Y kullanılarak X2Y5 ve XYn bileşikleri elde ediliyor. X2Y5 bileşiğindeki X’in, XYn bileşiğindeki X’in kütlesine oranı 4/5 olduğuna göre “n” sayısı kaçtır?

A)2            B)3           C)4            D)5              E)6

 

Çözüm

Eşit kütlede Y dediği için her iki Bileşikte Y lerin sayılarını eşitleriz.

X2Y5*n——–>X2nY5n

XYn*5———->X5Y5n

Sonra  X lerin sayılarının oranını soruda verilen orana eşitleriz

2n/5=4/5

n=2 cikar

Cevap A dır.

 4.

X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikten birinci bileşikte 8 gram X, 15 gram Y ile ikinci bileşikte 8 gram X, 20 gram Y birleşmektedir.

Buna göre birinci bileşiğin formülü XY3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir?

A ) XY2

B ) X2Y3

C ) XY3

D ) XY

E ) XY4

 

Çözüm;

Soruda verilen verileri aşağıdaki şekilde tablolaştırdığımız zaman soruyu çözme işlemimiz kolaylaşacaktır.

X Y Bileşik
8 15 XY3
8 20 XnYm

Aşağıdaki eşitliği her bileşikteki her iki element için uygularsak m ve n değerlerini buluruz dolayısıyla bileşiğin formülünü de bulmuş oluruz.

X için;

8/8 = 1/n    —- >n=1 çıkar

Y için;

15/20 = 3/m  —->m=4 çıkar

 

XnYm  => X1Y4 => XY4  çıkar. Cevap E

 

5.

X ve Y elementlerinin oluşturdukları farklı iki bileşikteki elementlerin kütle ilişkisi grafikte verilmiştir.

I. Bileşiğin formülü X3Y2 olduğuna göre, II. bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) X2Y5               B) XY          C) XY2           D) XY3               E) X2Y3

 

Çözüm;

Soruda verilen verileri aşağıdaki şekilde tablolaştırdığımız zaman soruyu çözme işlemimiz kolaylaşacaktır.

X Y Bileşik formülü
I. Bileşik 12 6 X3Y2
II. Bileşik 8 15 XnYm

Aşağıdaki eşitliği her bileşikteki her iki element için uygularsak m ve n değerlerini buluruz dolayısıyla bileşiğin formülünü de bulmuş oluruz.

X için;

12/8 = 3/n

n=2  çıkar

Y için;

6/15 = 2/m

m=5 çıkar

Bileşiğin formulüne XnYm demiştik bulduğumuz değerleri yerine yazarsak; Bileşiğin formülü X2Y5  çıkar. Cevap A dır.

 

6.

X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X’in kütlesi ile bileşiğin kütlesi grafikte verilmiştir.

Buna göre, I. bileşiğin formülü X3Y8 ise II. bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) X2Y5     B) X3Y2       C) X2Y3      D)XY4        E) X3Y4

 

Çözüm;

Soruda verilen verileri aşağıdaki şekilde tablolaştırdığımız zaman soruyu çözme işlemimiz kolaylaşacaktır. Bu sorunun bir üstteki sorudan farkı  bileşiğin kütlesi ile X in kütlesi grafikte verilmiş. Bileşiğin kütlesinden X in kütlesini çıkardığımız zaman Y nin kütlesini buluruz(Kütlenin korunumu kanunu).

 

X Y Bileşik formülü
I. Bileşik 9 2 X3Y8
II. Bileşik 9 1 XnYm

Aşağıdaki eşitliği her bileşikteki her iki element için uygularsak m ve n değerlerini buluruz dolayısıyla bileşiğin formülünü de bulmuş oluruz.

X için;

9/9 = 3/n

n= 3 çıkar

Y için;

2/1 = 8/m

m= 4 çıkar.

Bileşihin Formulu XnYm di, Bulduğumuz n ve m değerlerini yerine yazarsak, bileşiğin formülü X3Y4  çıkar. Cevap E dir.

 7.

1.bileşik      2. bileşik

I.    CH4         C2H6

II. C2H4        C2H6

III. C3H8      C3H6

Yukarıda verilen bileşik çiftlerinin hangilerinde 1. bileşikteki hidrojenin 2. bileşikteki hidrojene katlı oranı 4/3 ’dür?

A) Yalnız I            B) Yalnız II             C) I ve II               D) I ve III                 E) I, II ve III

 

Çözüm;

Soruda hidrojenler arasındaki katlı oran sorulduğu için  C ların sayısı eşitlenir. Daha sonra H lerin sayısı oranlanır.

I.    CH4         C2H6   –> Cların sayısını eşitleyebilmek için CH4′ ü  2 ile  çarparsak  bileşik C2H8 olur.

Sondurumda

I.    C2H8         C2H6     –> Hı/H2= 8/6 = 4/3

 

II. C2H4        C2H6   bileşiklere baktığımız zaman C ların sayısı eşit ohalde H lerin sayılarını oranlarız.  H1/H2 = 4/6 = 2/3 çıkar.

III. C3H8      C3H6    bileşiklere baktığımız zaman C ların sayısı eşit ohalde H lerin sayılarını oranlarız.  H1/H2 = 8/6 = 4/3 çıkar

 

Cevap D dir.

 

8.

X ve Y elementleri arasında X2Y4 ve X2Ya bileşikleri oluşmaktadır. X2Y4 ve X2Ya bileşikleri Y ler  arasındaki katlı oran 2/3 olduğuna göre a değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)6            B)4             C)3             D)2              E)1

 

Çözüm;

katlı oranlar kanunu

Yukarıdaki eşitliği sorudaki verilere göre Y için uygularsak  a değerini buluruz.

4/a=  2/3

a=6 çıkar. Cevap   A

 

9.

X ve Y  elemenlerinden XY4 ve XnYm olmak üzere iki farklı bileşik oluşmaktadır.  XY4 bileşiğinin kütlece birleşme oranı mX/mY = 3,  XnYm bileşiğinin Kütlece birleşme oranı mX/mY =9/2 dir. Buna göre XnYm bileşiğinin formulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) X2Y5     B) X3Y8       C) X2Y3      D)XY4        E) X3Y4

 

Çözüm;

Soruda verilen verileri aşağıdaki şekilde tablolaştırdığımız zaman soruyu çözme işlemimiz kolaylaşacaktır. Kütlece birleşme oranı demek bileşikte bulunan X ve Y elementlerinin kütleleri oranı demekdir.

X Y Bileşik formülü
I. Bileşik 3 1 XY4
II. Bileşik 9 2 XnYm

Aşağıdaki eşitliği her bileşikteki her iki element için uygularsak m ve n değerlerini buluruz dolayısıyla bileşiğin formülünü de bulmuş oluruz.

Xiçin;

3/9=1/n

n=3  çıkar

Y için;

1/2 = 4/m

m=8 çıkar.

Bulduğumuz değerleri XnYm  formülünde yerine yazarsak, bileşiğin formulu X3Y8 çıkar. Cevap B dir.

 

10.

X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşlikten, I. bileşikte %20 X, II. bileşikte %50 Y vardır. I. bileşik XY4 ise, II. bileşiğin formülü nedir?

A) X2Y5     B) X3Y8       C) X2Y3      D)XY        E) X3Y4

Çözüm;

Soruda verilen verileri aşağıdaki şekilde tablolaştırdığımız zaman soruyu çözme işlemimiz kolaylaşacaktır.Kütlrce yüdesi verilen elementin miktarını 100 den çıkarırsak diğer elementin yüzdesini buluruz.

I. bileşikte %20 X varsa -> 100-20 = %80Y vardır.

II. bileşikte %50 Y varsa ->100-50 = %50 Y vardır.

X Y Bileşik formülü
I. Bileşik 20 80 XY4
II. Bileşik 50 50 XnYm

Aşağıdaki eşitliği her bileşikteki her iki element için uygularsak m ve n değerlerini buluruz dolayısıyla bileşiğin formülünü de bulmuş oluruz.

 

 

katlı oranlar kanunu

Xiçin;

20/50 = 1/n

n=5/2 çıkar

Y için;

80/50 = 4/m

m=5/2  çıkar

Bulduğumuz n ve m değerlerini yerine yazarsak

X5/2Y5/2 — Sadeleşme sunucu—->  Bileşiğin formulu XY olur.  Cevap D

 

 

 Daha fazla Katlı oranlar kanunu soruları ve çözümleri için tıklayınız.