Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Gülden

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 23 gr C2H5OH bileşiğindeki kadar hidrojen atomu içeren H2SO4 bileşiği kaç gram S atomu içerir? (H=1, C=12 , O=16)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

46 grC2H5OH bileşiğinde         6mol H atomu varsa

23 gr C2H5OH bileşiğinde      x

_________________________

x= 3 mol H vardır.

 

 

1mol H2SO4  de                  2 mol H atomu varsa

x mol H2SO4                         3 mol H atomu vadır.

__________________________________

x=1,5 mol H2SO4

 

1mol H2SO4  de                 32 gr S atomu varsa

1,5mol H2SO4                        x

__________________________

x= 48 gr S vardır.