Kimyasal Bağlar Çözümlü Kimya Sorusu

Aşağıdaki moleküllerden hangisinde molekül içi bağ polar kovalent bağ iken moleküller arası bağ apolar özellik gösterir?    (1H, 6C,7N,8O,16S)

 

A) SO2               B) O3           C) H2O            D) CH4           E) HNO3

 

Çözüm;

Polar kovalent bağ: Farklı ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağdır. Ohalde şıklardan B hariç hepsi polar kovalent bağa örnektir.

Molekülün apolar olabilmesi için merkez atom(genelde Sayıca az olan element) değerlik elektron sayısı kadar aynı elemenle veya grupla bağ yapması gerekir.

Şıklardan CH4    merkez atom C dur. C nun Değerlik elektron sayısı=4 dür, butun değerlik elektron sayıları bağ yapımında kullanılmış ve aynı elementle(H) bağ yapmış

 

Cevap D