Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

24 gram H içeren C3H8 gazı için; (C:12 H:1)

a) Bileşik kaç moldür?
b) Bileşik kaç gramdır?
c) N.Ş.A’ da kaç L hacim kaplar?
d) Bileşik toplam kaç tane atom içerir?
e) Kaç moleküldür?
f) Kaç hidrojen içerir?
g) Kaç gram C içerir?

 

 

Çözüm;

 

a)

1mol C3H8 de 8 gram H varsa
X mol C3H8 de 24 gram H varsa
————————————
X=3 mol C3H8

b)

1mol C3H8 44 gram ise
3 mol C3H8 x
————————————
X= 132 gram C3H8

c)

1mol C3H8 gazı 22,4 L hacim kaplıyorsa
3 mol C3H8 gazı x
————————————
X= 6,72 L hacim kaplar.

d)

Soruda taNe diyorsa avagadro sayısı işin içine girer.
1 mol C3H8 de 11.N tane atom varsa
3 mol C3H8 de x
———————————
X=33.N tane atom içerir.e)

Kaç moleküldür demek kaç taNe molekül demektir. Yani avagadro sayısı işin içine girer.
Molekül: Aynı iki veya daha fazla elementin(Molekül yapılı element) yada farklı en az iki elementin(Bileşik) bir araya gelmesi ile molekül oluşur.
1 mol C3H8 de N tane molekül varsa
3 mol C3H8 de x
——————————
X=3.N tane molekül vardır.

f)

1mol C3H8 de 8.Ntane H atomu varsa
3 mol C3H8 de x
——————————–
X=24.N tane H atomu vardır.

g)

1mol C3H8 36 gram C varsa
3 mol C3H8 x
————————————
X= 108 gram C atomu vardır.