Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

Kimden: Beyza Nur Kara

İliniz: Konya

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 1. Soru) Normal koşullarda 22,4 lt CH4 ve C2H4 gazları karışımında kaç gr H atomu bulunur?

2. Soru) Normal koşullarda 33,6 lt C2H6 ve C2H4 karışımı 8 mol H atomu içermektedir.
Buna göre Karışımda C2H6 kütlesinin C2H4 kütlesine oranı kaçtır? (H=1,C=12)

3. Soru) Normal koşullarda 11,2 L XO2 gazının kütlesi 22 gram ise X elementinin bir tanesinin kütlesi kaç gramdır? ( O=16,N=Avagadro sayısı)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

1. Soru) Normal koşullarda 22,4 lt CH4 ve C2H4 gazları karışımında kaç gr H atomu bulunur?

karışımın toplam molu= 22,4/22,4 =1 mol

nCH4 + nC2H4 =1mol

 

nCH4 = xmol dersek

nC2H4 = 1-x moldur.

 

1mol CH4 de     4 mol H atomu varsa

x mol CH4 te     a mol H atomu vardır

___________________________

a=4x mol H avardır

 

1mol C2H4 de       4 mol H atomu varsa

1-x mol C2H4  de    y molH atomu vardır

______________________

y= 4-4x mol H vardır

 

Toplam nH= 4x+4-4x= 4 mol H atomu vardır.

 

2. Soru) Normal koşullarda 33,6 lt C2H6 ve C2H4 karışımı 8 mol H atomu içermektedir.
Buna göre Karışımda C2H6 kütlesinin C2H4 kütlesine oranı kaçtır? (H=1,C=12)

Çözüm;

Karışımın mol sayısı = 33,6/22,4 =1,5 mol

nC2H6+ nC2H4 = 1,5mol

nC2H6= x mol dersek

nC2H4= 1,5-x mol olur

 

1 mol C2H6  da       6 mol H atomu varsa

x mol C2H6 da       a mol H atomu vardır

___________________________

a=6x mol H atomu vardır

 

1mol C2H4 de             4 mol H atomu varsa

1,5-x  mol C2H4          y mol H atomu vardır

_____________________________

y= 6-4x mol H atomu vardır

 

toplam H nin molu = 6x+6-4x= 8 —->2x+6=8  —-> x=1 çıkar

 

nC2H6= x mol dersek= 1mol

nC2H4= 1,5-x mol = 0,5 mol

mC2H6/mC2H4= 1.30/0,5.28= 30/14=15/7  çıkar

 

3. Soru) Normal koşullarda 11,2 L XO2 gazının kütlesi 22 gram ise X elementinin bir tanesinin kütlesi kaç gramdır? ( O=16,N=Avagadro sayısı)

Çözüm;

11,2 L XO2 gazı           22 gram ise

22,4L XO2 gazı            a gramdır

____________________

a=44 gramdır

 

XO2=44 gram

X+2.O=44

X+2.16=44

X=12

 

6,02.10^23 tane  X        12 gram ise

1 tane   X                          a gramdır

_____________________________

a= 12/6,02.10^23  gramdır = 12/N gram