İyon Derişimi Çözümlü Kimya Sorusu

 

Kimden: Furkan

İliniz: Konya

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 2 molar 200 mililitre Ca(NO3)2 ve 1 molar 300 mililitre Al(NO3)3 çözeltileri karıştırıldığında else edilen çözeltideki NO3¯iyonları derișimi kaç molar olur?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Bu şekilde ortak iyon içeren çözeltilerin karıştırılması sonucunda ortak iyonun molaritesi soruluyorsa  aşağıdaki formulasyonu kullanarak basit bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.

M1.V1.İyon sayısı1 +  M2.V2.İyon sayısı2 = Mson.Vson

2.200.2  + 1.300.3 =Mson(200+300)

Mson= 3,4 Molar  NO3- çıkar