İyon Derişimi Çözümlü Kimya Sorusu

 

OH- iyon derişimi 0, 6 olan çözelti ha­zırlamak için 100 ml çözeltide kaç gram Mg(OH)2 çöz­mek gerekir? ( Mg(OH)2 : 58 )

 

Çözüm;

İyonun derişimi biliniyorsa iyonlaşma denklemindeki kat sayılar yardımıyla bileşiğin derişimine geçiş yapılır.

Mg(OH)2——> Mg+2         +       2OH-

?                             ?                             0,6M

0,3M                    0,3

 

M=n/V

0,3 = n/0,1

n= 0,03 mol çıkar

 

1 mol Mg(OH)2                    58 gram ise

0,03 mol Mg(OH)2              x

________________________

x= 1,74 gram  Mg(OH)2     çözmek gerekir.