Ortak İyon Derişimi Çözümlü Kimya Sorusu

 

0,2M 2L CaCl2 ve 0,3M 2L AlCl3 sulu çözeltileri karıştırılıyor. Çözeltideki klorür iyonu (Cl–) derişimi kaç molardır?
Çözüm;

Ortak iyon derişimini aşağıdaki eşitlik yardımıyla hasaplayabiliriz.

M1.V1. ortak iyon sayısı + M2.V2. ortak iyon sayısı = Mson.Vson

0,2*2*2  +  0,3*2*3 = Mson*(2+3)

Mson = 0,56 M çıkar

 

 

İyon derişimi konu anlatımı için tıklayınız.