Molar Derişim Çözümlü Kimya Sorusu

.

32,8 gram Ca(NO3)2 ile 400mL çözelti hazırlanıyor. Buna göre bu çözeltide bulunan Ca^+2 ve NO3^-1 iyonlarının molar derişimi kaçtır?(Ca:40 N:14 O:16)

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için Ca(NO3)2 bileşiğinin mol sayısını bulup sonra mol ve hacimden molaritesini hesaplarız.

nCa(NO3)2=32,8/164=0,2mol Ca(NO3)2

Şimdi Ca(NO3)2 bileşiğinin molar derişimini bulalım  M=n/V  den

M= 0,2mol/0,4 = 0,5 molar Ca(NO3)2 olur.

1Ca(NO3)2————>1Ca^+2_________+_________2NO3^-1

0,2 molar_________0,2molar________________0,4molar

derişimler kat sayılar ile orantılıdır.

[Ca^+2]= 0,2 molar

[NO3^-1] = 0,4 molar