Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: asya

İliniz: Adana

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: C3H4 gazının yanma tepkimesi sonucu NK’da 13,44 litre CO2 oluştuğuna göre başlangıçta kaç gr C3H4 kullanılmıştır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm; 
Soruyu çözebilmek için reaksiyonu yazıp denkleştirmek gerekir.
Oluşan CO2 nin molunu bulalım nCO2=13,44/22,4= 0,6 mol CO2 oluşur
C3H4  +      4O2  ————–>  3CO2      +           2H2O
1mol             4mol                     3mol                    2mol
xmol                                          0,6 mol
_____________________________
x=0,2 mol C3H4 harcanmıştır.
1mol C3H4                 40 gram ise
0,2 mol C3H4              x
________________________
x=8 gram C3H4  harcanmıştır.