Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Asya

İliniz: Adana

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 15 gr C2H6 gazının tamamen yanma tepkimesiyle ilgili ( H:1, C:12)

a) Tepkime denklemini yazınız.

b) Kaç mol O2 kullanılır

c) NK’da kaç litre CO2 oluşur

d) Kaç gr H2O oluşur

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

Bir maddenin yanması demek; o maddenin Oksijenle reaksiyona girmesi demektir. Hidrokarbonların yanması sonucunda açığa CO2 ve H2O çıkar

Ohalde reaksiyonu yazacak olursak;

a)

C2H6   +     O2 ——–>  CO2     +   H2O

“Atom sayısı ve çeşidi korunur.” ilkesine göre reaksiyonu denkleştirelim

C2H6   +     7/2O2 ——–>  2CO2     +   3H2O

 

b) Kaç mol O2 kullanılır

Önce harcanan C2H6 nın molunu bulalım

nC2H6=15/30=0,5 mol

Katsayılar mol sayısıdır.

C2H6   +     7/2O2 ——–>  2CO2     +   3H2O

1mol              3,5mol

0,5mol             x

_______________

x=1,75 mol O2 kullanılmıştır.

 

c) NK’da kaç litre CO2 oluşur

C2H6   +     7/2O2 ——–>  2CO2     +   3H2O

1mol              3,5mol                 2mol

0,5mol                                          x

_______________________

x=1mol CO2 oluşur= 22,4 L CO2

 

d) Kaç gr H2O oluşur

C2H6   +     7/2O2 ——–>  2CO2     +   3H2O

1mol              3,5mol                 2mol            3mol

0,5mol                                                              xmol

____________________________

x=1,5 mol H2O oluşur

 

1mol H2O         18 gram ise

1,5 mol H2O    a

____________

a=27 gram H2O oluşur