Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Elifnur

İliniz: İzmir

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Kütlece %10 luk 160 g tuzlu su çözeltisine, aynı sıcaklıktaki 480 g su eklenirse son çözeltinin kütlece % derisimi kactir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

Çözeltiye saf çözücü ilave edilirse %si %0 olarak alınır

m1.%1 + m2.%2=(m1+m2).%son

10.160+480.%0=640.x

X=%2,5 çıkar