Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Aslı

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 2Fe(k) + 3CO2(g) —> Fe2O3(k) + 3CO(g)
reaksiyonunda 0.6 mol CO gazı elde edildiğine göre, reaksiyonda harcanan;
1)Fe katısının kütlesi
2)CO2 gazının NK’daki hacmi
Kaçtır?(Fe:56)

1(gram) 2(gram)
A) 11.20 67.20
B) 44.80 13.44
C) 22.40 13.44
D) 11.20 22.40
E) 22.40 22.40

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Kimyasal reaksiyonlarda herhangi bir maddenin mol sayısı biliniyorsa (veya bulabiliyorsak) kat sayılar yardımıyla diğer maddelerin mol sayıları bulunur.

2Fe(k)     +      3CO2(g) —>  Fe2O3(k)      +       3CO(g)

2mol                 3mol               1mol                       3mol

?                          ?                     ?                            3*0,2KAT = 0,6 mol

2*0,2KAT        3*0,2KAT     1*0,2KAT

0,4mol             0,6mol           0,2mol

 

1mol Fe                     56 gr ise

0,4mol Fe                 x

___________________

x=22,4 gr Fe harcanmıştır.     I

 

1mol CO2              22,4 L hacim kaplarsa

0,6mol CO2                   x

____________________

x=13,44L CO2 oluşur.    II

 

Cevap  C