Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Aslı

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Mg(k) + 2HCl(aq) —> MgCl2(aq) + H2(g)
denklemine göre 0.2 mol Mg ile 0.5 mol HCl çözeltisinin tam verimle reaksiyona girmesi sağlanıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(Mg:24 , Cl:35)

A)0.1 mol HCl artar .
B)4.8 Mg katısı reaksiyona girer.
C)Oluşan H2 gazının NK’daki hacmi 4.48 litredir.
D)9.4 gram MgCl2 katısı oluşur.
E)0.4 mol HCl harcanır.

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Kimyasal denklemlerde kat sayılar mol sayısıdır.

Soruda verilen mol sayıları ile kat sayılar arasındaki KAT a bakılır. Küçük Kat sınırlayıcıdır. Yani butun kat sayılar küçük kat ile çarpılır.

Mg(k)      +      2HCl(aq) —>  MgCl2(aq)     +      H2(g)

1mol                  2mol                 1mol                       1mol

Mg= 1*0.2KAT= 0,2mol

HCl= 2*0,25KAT=0,5mol

Küçük kat 0.2KAT olduğu için butun kat sayılar 0,2 KAT ile çarpılır.

0,2mol              0,5mol

Mg(k)     +       2HCl(aq) —> MgCl2(aq)      +      H2(g)

1mol                  2mol                1mol                        1mol

1*0,2KAT      2 *0,2KAT       1*0,2KAT             1*0,2KAT

0,2mol          0,4mol              0,2mol                   0,2mol

0,2-0,2          0,5-0,4=

Biter           0,1mol HCl ARTAR  A DOĞRU

Harcanan HCl 0,4 mol dür.  E doğru

1Mol Mg              24 gram ise

0,2mol Mg             x

________________

x=4,8 gr Mg reaksiyona girer  B doğru

 

 

1mol H2       22,4 L hacim kaplarsa

0,2mol H2    x

________________

x=4,48 L hacim kaplar    C Doğru

 

1mol MgCL2               94 gram ise

0,2mol MgCl2            x gramdır

_____________

x= 18,8 gram MgCl2  oluşur.   D yanlış