Basit Formül Bulma Çözümlü Kimya Sorusu

 

CH ve O’den oluşan organik bir bileşiğin 3 gramında 1,2 gram C, 0,2 gram H vardır. Bu bileşiğin basit formülü nedir? (H:1 , 0:16 , C: 12 )

A)CH20                  B)C2H40                C)C2H5OH                 D)CH3COOH                E)HCOOH

 

Çözüm;

 

Bileşiğin basit formulunu bulabilmek için her bir atomun mol sayısı bulunur.

Mol sayılarını bulabilmek için bileşiğin yapısında bulunan herbir elementin kütlesini bilmemiz gerekli.

Soruyu incelediğimizde bileşiğin yapısında 1,2 gram C, 0,2 gram H  var ve birde bileşiğin kütlesi 3 gram verileri var.

Bileşiğin kütlesinden C ve H nin kütlesini çıkarırsak Oksiyenin kütlesini buluruz.

Oksijenin kütlesi=3-(1,2+0,2) =1,6 gram çıkar.

Cmol sayısıHmol sayısıOmol sayısı

C1,2/12H0,2/1O1,6/16

C0,1H0,2O0,1      virgüllerden kurtulmak için 10 ile çarparsak

Basit formul : CH2O  çıkar

Cevap A