Mol Kesri Çözümlü Kimya Sorusu

 

9,2 gr C2H5OH ile 5,4gr H2O nun karıştırılması ile oluşan çözeltide suyun mol kesri nedir?(C2H5OH=46g/mol, H2O=18g/mol)

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için öncelikle mol kesrinden kısaca bahsedelim;

 

Mol Kesri: Bir çözeltiyi oluşturan bileşenlerden her hangi birisinin mol sayısının, çözeltide bulunan tüm bileşenlerin toplam mol sayısına oranına mol kesri denir.

=>Mol kesri X ile gösterilir.

=>Bir çözeltideki mol kesirleri toplamı 1 dir.

=>Xçözücü   +  Xçözünen = 1

=> Mol kesrinin birimi yoktur.

Xçözücü = nçözücü/ntoplam 

aynı formulu  çözünen içinde yazarız.

Xçözünen =nçözünen/ntoplam

 

Şimdi soruya dönecek olursak öncelikle çözeltideki maddelerin mol sayısını buluruz.

nC2H5OH =9,2/46=0,2 mol

nH2O = 5,4/18= 0,3 mol

ntoplam = 0,2 + 0,3 = 0,5 mol

XH2O = 0,3/0,5 = 0,6

XC2H5OH = 0,2/0,5= 0,4

 

Bulduğumuz mol kesirlerini toplarsak çıkan sonucun 1 olduğunu görürüz.

Xtoplam= XH2O+XC2H5OH= 0,4+0,6= 1