Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Maddenin yapısında meydana gelen değişimler Fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır

 

Fiziksel Değişim: 

  •  Maddenin dış yapısında (dış görünümünde) meydana gelen değişimlere  denir. Fiziksel değişimler sonucunda yeni maddeler oluşmaz.

Fiziksel değişim = Fiziksel olay

  •  Fiziksel olaylar fiziksel bağların kopması veya oluşması yoluyla gerçekleşir.
  •  Fiziksel olayların tersi de fiziksel dir.

Örnekler;

Bütün hal değişim olayları( Erime,  donma, kaynama, süblimleşme , kırağılaşma) fizikseldir.

Kağıdın yırtılması

Tebeşirin toz haline getirilmesi,

Karışımların oluşturulması veya ayrıştırılması fizikseldir. (Ayrımsal Damıtma, buharlaştırma vb.)

Mumun erimesi *(Erime hal değişimi olduğu için fizikseldir.)

Gökkuşağı oluşumu

Yoğurttan ayran elde edilmesi

Yemek tuzunun suda çözünmesi, şekerin suda çözünmesi

Metallerin veya alaşımların elektriği iletmesi fizikseldir.

 

Kimyasal değişim;

  •  Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimlerde yeni madde oluşur.

Kimyasal olay = Kimyasal değişim = Kimyasal tepkime = Kimyasal reaksiyon

  •  Kimyasal değişimler kimyasal bağların oluşması veya kopması yoluyla gerçekleşir.
  •  Kimyasal olayların tersi de kimyasaldır.

 

Örnekler;

Bütün yanma olayları kimyasaldır.

Mumun yanması

Bileşiklerin oluşması veya ayrışması kimyasaldır.

Paslanma kimyasaldır,

Küflenme(Ekmeğin küflenmesi)

Sütten yoğurt eldesi (Mayalanma)

Asit, baz ve tuzlardan oluşan  iyonik çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasaldır.

Sindirim

Fotosentez

Gümüşün kararması  kimyasaldır.