Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

.

16 gram CH4 gazı  ile kaç gram C3H8  gazından oluşan karışım toplam 20 mol H atomu içerir?