Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

.

16 gram C3H4 bileşiği ile ilgili;

I. 0,4Na tanedir.

II. 2,8 tane atom içerir.

III. 1,6 gram H atomu içerir.

Yargılarından hangileri doğrudur?(C:12 H:1 Na: Avagadro sayısı)

 

 

Çözüm;

1 mol C3H4         40 gram ise

x mol C3H4         16 gram

______________________

x= 0,4 mol  C3H4

 

1 mol C3H4            Na tane ise

0,4 mol  C3H4        x tanedir

________________

x=0,4Na tanedir.   I DOĞRU

 

1 mol C3H4         7Na tane atom varsa

0,4 mol  C3H4        x tane atom varsa

_________________-

x= 2,8Na tane atom vardır. II YANLIŞ   (Soruda tane geciyorsa avagadro işin içine girer)

 

1 mol C3H4               4 gr H varsa

0,4 mol  C3H4          x gr H vardır

________________________

x= 1,6 gr H vardır.  III DOĞRU