Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Ayse

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 4,816*10²⁴ tane amonyak NH3 molekülü içinde kaç mol hidrojen Atomu vardır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

6,02*10^23 tane NH3 molekülü nde         3mol H atomu varsa

4,816*10²⁴ tane NH3 molekülü nde          x mol H atomu vardır.

________________________________________________

x=24 mol H atom vardır.