Kimyasal hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Merve

İliniz: Manisa

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 1.soru:
XaYb bileşiğinin kütlece %64 ü Y elementidir buna göre bu bileşiğin basit formülü nedir ( x =27. y =32)Çözüm;

Bileşiğin tamamı %100 dür. %64 ü Y ise 100-64 = %36 sı X tir.

X36/27 Y64/32 ——>X4/3 Y2—–>X4Y6—->X2Y3

 

2.soru:

Denklemi verilen tepkime sırasında 8,8 gram C3H8 gazı harcanmaktadır.
C3H8(g) +5O2(g)———->3CO2(g)+4H2O (s)
Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayın (H = 1. C = 12 . O = 16.)

1.) Kaç mol O2 gazı harcanmıştır?
2.) Oluşan CO2 gazı N.K ‘da kaç L hacim kaplar?
3.) Oluşan H2O gazı kaç gramdır?Çözüm;

Kimyasal reaksiyonlarda herhangi bir maddenin molünü bulabiliyorsak katsayılar arasındaki orandan diğer maddelerin de mollleri bulunabilir.

nC3H8 =8,8/44= 0,2 moldür.

 

 

C3H8(g)     +       5O2(g)———->3CO2(g)         +             4H2O (s)

1mol                      5mol                      3mol                                4mol

0,2mol                  1mol                       0,6mol                        0,8mol

 

a)     1mol O2   32 gramdır. 32 gr O2 harcanmıştır.

 

b)

1mol CO2                 22,4L ise

0,6molCO2                 x

______________________

x=13,44L hacim kaplar

 

c) 1mol   H2O                 18 gr ise

0,8mol H2O                    x

___________________

x=14,4 gram H2O oluşur