Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

 

12,6 gram C3H6 gazı yeterli miktarda oksijen ile yakıldığına kaç gram su elde edilir? (H:1,O:16,C:12)Çözüm;

Soruyu çözebilmek için hidrokarbonların oksijenle tepkimesinden(oksijenle yakılmasından)  CO2 ve H2O oluştuğunu bilmemiz gerekir. Ohalde kimyasal denklemi yazacak olursak;

C3H6   +   O2 ——> CO2  +   H2O

Denklemi denkleştirmemiz lazım konuyla ilgili eksiğiniz varsa buradaki anlatım size faydalı olacaktır.

C3H6___+___9/2O2 ——> 3CO2___+___3H2O

 

Harcanan C3H6 nın molunu bulursak;

nC3H6 = 12,6/42 = 0,3  mol C3H6

Kimyasal denklemlerdeki herhangi bir maddenin mol sayısını bulabiliyorsak kat sayılar yardımıyla diğer maddelerin mol sayılarını hesaplayabiliriz.

Kimyasal denklemlerde kat sayılar mol sayısıdır.

C3H6___+___9/2O2 ——> 3CO2___+___3H2O

1mol________9/2mol____3mol_______3mol

 

1mol C3H6 harcanırken                  3mol H2O olusuyorsa

0,3mol C3H6 harcanırken              xmol H2O oluşur

____________________________

x=0,9mol H2O oluşur.

 

1mol H2O        18 gram ise

0,9mol H2O   x gram dır.

__________________

x=16,2 gram H2O oluşur.