Gazlar Çözümlü Kimya Sorusu

Eşit kütlede CH4 ve SO2 gazları karışımının 4 litrelik kapta ve 0oC sıcaklıkta ve basıncı 2,8 atm dir. Karışımda kaç mol CH4 gazı vardır?Çözüm;

 

P.V=n.R.T eşitliğinde verilen değerleri yerine koyarak karışımın toplam mol sayısını buluruz.

P.V=n.R.T

2,8.4 = x.(22,4/273).273

x=0,5 mol dür.

 

Soruda Eşit kütlede CH4 ve SO2 denmiş 64n gram eşit kütlede alırız.

nCH4 = 64n/16 = 4n mol

nSO2 = 64n/64 = n mol

Karışımdaki gazların toplamı 5n moldur.

5n = 0,5 mol

n=0,1 mol çıkar

nCH4 = 4n mol =4.0,1=0,4 mol CH4 vardır.