Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Ayşe YAVUZ

İliniz: NİGDE

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: SO2 ve CH4 gazlarından oluşan 0,4 mollük karışım 10,24 gramdır. Buna göre karışımın mol sayılarına göre yüzde kaçı SO2 gazıdır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, 0 = 16, S = 32 g/mol)​

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/


Çözüm;

nSO2 + nCH4= 0,4 mol SO2 ün mol sayısına x dersek CH4

ün mol sayısı 0,4-x tir.

SO2= 64g/mol

CH4 =16g/mol

mSO2+ mCH4 =

10,24

Mol ile Mol kütlelerinin çarpımlarının toplamı 10,24 olacağı için

64.x + 16(0,4-x) = 10,24

48x= 3,84

x=0,08 mol SO2 çıkar

0,4 mol Karışımda 0,08 mol SO2 varsa

100mol Karışımda x mol SO2 vardır

________________________

x=%20 SO2 vardır