Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Nisa

İliniz: Mersin

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: X2Y3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı Mx/My=7/3 tür
buna göre, 24 gram Y elementi ile yeterince X elementinin tepkimesinden en fazla kaç gram X3Y4 bileşiği elde edilir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Bu şekilde soruda iki farklı bileşik varsa sabit oranı bilinen bileşik yardımıyla elementlerin atom kütleleri oranı bulunur. Bulunan atom kütleleri oranı ikinci bileşiğin sabit oranını bulmada kullanılır.

 

X2Y3       Mx/My=7/3

2.X=7

X=3,5

3.Y=3

Y=1

 

X3Y4 için  mX/mY  bulalım

mX/mY=3.X/4.Y = 3*3,5/4*1 =  21/8 çıkar

 

X         +            Y ———->X3Y4

21                     8                        29

8*3kat=  24                29*3KAT = 87  Gram bileşik oluşur.