Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Şevval

İliniz: Istanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: XY2 bileşiğini kütlece sabit oranı mX/mY = 7/16 dir. Buna göre 4 gram Y ve yeterince X kullanarak oluşturulan XY2 bileşigi kaç gramdir ?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

 

Bu tip sorularda reaksiyona giren maddelerden herhangi birinin kütlesi verilmişse , verilen kütle ile sabit oran arasındaki kata bakılır. Buylunan kat ile diğer sabit oranlar çarpılarak sonuç bulunur.

Ayrıca kütlenin korunumu kanunundan sabit oranların toplamı Bileşiğin kütlesini verir.

 

X______+______Y————>XY2

7                                 16                     25

?                             16*1/4Kat             ?

7*1/4Kat                 4                        25*1/4Kat

 

25/4 gram XY2 bileişiği oluşur.