Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Arzu

İliniz: Konya

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 4

Soru: 18 gr Al yeterli miktarda H2SO4 ile reaksiyona girerek çözünüyor
A= kaç mol H2SO4 gerekir?
B= Oluşan H2 normal koşullarda kaç Litredir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Soruyu çözebilmek için reaksiyonu yazıp denkleştirmek gerekir.

2Al      +         3H2SO4 ————> Al2(SO4)3        +        3 H2

2mol             3mol                                1mol                             3mol

nAl=18/27 = 2/3 mol

 

a.

2mol Al ile                    3mol H2SO4 reaksiyona girerse

2/3 molAl ile                   x

____________________________

x=1mol Al gerekir

 

b.

2 mol Al reaksiyonu sonucu                         3.22,4 L H2 oluşursa

2/3 mol Al reaksiyonu sonucu                          x L H2 oluşur

___________________________________

x=22,4 L H2 oluşur.